Vi opplever treghet i Min side for øyeblikket. Vi håper å løse dette raskt!

Hjem > Siste nytt > Strømmen er mål for sabotører

Strømmen er mål for sabotører

Thomas Gundersen
Publisert 24.02.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Et godt gjennomført cyberangrep vil kunne slå ut hele samfunnet i uker eller måneder. Krav er stilt fra flere hold om at EU må overta ansvaret for sikringstiltakene, men dette lar vente på seg. Foto: Morten Fredheim Solberg


(Europower) Det digitale trusselbildet mot energisektoren blir stadig tydeligere. Elsystemene er dårlig beskyttet, og kartlegges ifølge eksperter av fremmede makter, skriver Dagens industri.


Et godt gjennomført cyberangrep vil kunne slå ut hele samfunnet i uker eller måneder. Krav er stilt fra flere hold om at EU må overta ansvaret for sikringstiltakene, men dette lar vente på seg.


David Lindahl, it-sikkerhetsforsker i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), sier at krasjen i kraftsystemene i det vestlige Ukraina før jul bør være et varsel, kanskje ikke for bransjen, som er klar over farene, men for samfunnet i sin helhet.


- Kritiske it-systemer trenger en beskyttelse av samfunnsmessige grunner, og ikke bare av bedriftsøkonomiske grunner. Sikkerheten i strømnettet bør løftes til EU-nivå, sier Lindahl.


Energiselskapenes ansvar
I dag ligger en stor del av ansvaret for sikkerheten i elsystemene på energiselskapene, som har begrenset med tid og ressurser.


- Om vi stiller ytterligere krav til selskapene, risikerer vi at deres konkurransekraft mot utenlandske selskaper svekkes, sier Lindahl til Dagens industri.


I de verste scenariene snakkes det om strømsystemer som slås ut i uker eller måneder, med konsekvenser som at biler ikke kan tankes, at internett stenges ned, og at avløpsvann blandes med drikkevann.


Koder fra før internett
Pontus Johnson, professor i industrielle informasjonssystemer i den tekniske høyskolen KTH, har i flere artikler advart om risikoene.


- De digitale strømnettene er attraktive og lett tilgjengelige mål for cyberangrep fra så vel utenlandske stater som terrorister og kriminelle gjenger, sier han.


Johnson fremholder at systemene i dag er kjent for å være ganske dårlig beskyttet.


- Deler av den koden som benyttes, ble skapt før internett var utviklet, da systemene var isolert fra resten av verden, sier han til Di.


Må løftes til EU-nivå
Alireza Hafezi, sikkerhetssjef i Svenska kraftnät, sier at den svenske systemoperatøren stiller tydelige krav, og at de store og mellomstore selskapene er bevisste om disse.


- I tillegg har Svenska kraftnät et tilskudd på 250 millioner kroner, som man benytter til å støtte tiltak som kreves for å sikre enkelte deler av systemet som man betrakter som en samfunnsrisiko, sier Hafezi til avisen.


På spørsmål om ansvaret for sikkerheten burde ligge høyere oppe, på EU-nivå, tviler han ikke.


-Absolutt. Det er en oppfatning som så vel Svenska kraftnät som andre myndigheter har fremført i høringsuttalelser til den nye sikkerhetsloven, men det gjenstår å se om vi får gehør for dette, sier Alirez Hafezi.


Frykter kriminelle gjenger
Energiselskapene er bevisste på trusselbildet mot kraftnettet, og legger stadig med ressurser inn i arbeidet med å beskytte seg mot angripere, skriver Dagens industri.


- Det finnes kriminelle gjenger som kan ta seg inn og true med å skade systemene dersom de ikke får penger, sier Stefan Jakobsson, sjef for forretningsutvikling i Tekniska verken i Linköping, til Di.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?