Hjem > Siste nytt > Streiken over

Streiken over

Thomas Gundersen
Publisert 09.11.2016, sist oppdatert 05.09.2017

(Europower) EL og IT Forbundet og KS Bedrift ble tirsdag enige om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren. Det vanskelige spørsmålet om beredskapsvakt er løst etter at samtalene før helgen ikke førte frem.

Arbeidsmiljølovens hovedregel for beregning av avspasering etter beredskapsvakt skal fortsatt gjelde. Videre beholder arbeidsgiver styringsretten over vaktordningen.

Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

– Vi har grunn til å tro at de aller fleste bedriftene har løsninger som ivaretar beredskapen selv om ikke plikten direkte fremgår av tariffavtalen, sier Bjørg Ravlo Rydsaa, administrerende direktør KS Bedrift.

Hun er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene. Det er også Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

– Vi har kommet frem til en god løsning. Nå må hvert enkelt selskap finne en ordning som gir en trygg og sikker beredskap, og det er vi gjerne med på å avtale lokalt, sier Fornes.

Avspaseringsordningen

EL og IT Forbundet ønsket å beholde dagens avspasering på en time per femte time på vakt. KS Bedrift ønsket en avspaseringsordning på en time per syvende time på vakt.

– Det var svært viktig for oss å stanse den svekkelsen som KS Bedrift foreslo i den sentrale avtalen. At det ble gjort ved å gjøre vaktene frivillig er helt i tråd med forbundets vedtatte prioriteringer, sier Fornes.

Den snart syv uker lange streiken er dermed avsluttet.

Den nye tariffavtalen kort oppsummert:

• Plikten til å delta i vakt bortfaller

• Lokale lønnsforhandlinger med bakgrunn i frontfagets ramme på 2,4 prosent.

• Økte minstelønnssatser

• Innført «Faglig veileder» med kompensasjon

Det er ikke gitt sentrale lønnstillegg i årets forhandlinger, men enkelte satser for minstelønn og vakt er endret.

Løsning i runde to

Partene var også i samtaler før helgen , uten at dette førte til noen løsning. KS Bedrift mente da at El og It Forbundet først kom med et forslag som de senere løp i fra. Til bladet Energi ga begge parter uttrykk for irritasjon over motpaarten - om enn på noe ulikt grunnlag.

Bjørg Ravlo Rydsaa var mandag skuffet over at det ikke ble noen løsning da partene møttes 4. november hos riksmegler Monica Hansen Nylund.

– Utrolig nok snudde EL og IT Forbundet og gikk tilbake på eget forslag til løsning. De kom med et forslag vi seriøst vurderte, men snudde og sa nei til sitt eget forslag. Innholdet i forslaget kan jeg ikke si noe om, da det er underlagt taushet, sa Ravlo Rydsaa til Energi (som gis ut denne uken).

Forbundsleder i El og It Forbundet, Jan Olav Andersen, var overrasket over utspillet til Ravlo Rydsaa og mente hun hadde vært på kanten i forhold til taushetsplikten de var pålagt rundt meklingen.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?