08.06.2016

Stortinget vil ha klimanøytralt Norge allerede i 2030

Oslo (NTB-Johan Falnes): Partiene på Stortinget er enige om å framskynde det norske målet om klimanøytralitet til 2030.


Norge har i dag et mål om å bli klimanøytralt i 2050. Det skal skje ved at alle utslipp i Norge nulles ut gjennom tilsvarende store utslippskutt i utlandet.


I klimaforliket heter det at dette målet skal framskyndes til 2030 dersom det kommer på plass en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland påtar seg store forpliktelser.


Nå er partiene på Stortinget enige om at Parisavtalen innfrir disse vilkårene, og at målet derfor må framskyndes.


Komitéinnstilling

I en innstilling fra energi- og miljøkomiteen stiller samtlige partier seg bak et forslag om å be regjeringen «legge til grunn at Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp fra og med 1. januar 2030».


Klimanøytralitet skal oppnås ved hjelp av kvotehandel og samarbeidsprosjekter både innenfor EU og med andre land. Parisavtalen åpner for slikt samarbeid, men forhandlingene pågår fortsatt om det detaljerte regelverket.


Komiteen stiller seg samtidig bak ratifikasjon av Parisavtalen. Saken skal etter planen opp til behandling i plenum i Stortinget 14. juni.


Sammen med EU

Norge har fra før bestemt at utslippene skal kuttes til 40 prosent under 1990-nivå innen 2030.


Dette målet skal etter planen nås i samarbeid med EU, noe som betyr at heller ikke disse utslippskuttene trenger å skje nasjonalt. Norge kan betale for kutt i andre EU-land i stedet for å kutte selv.


I dag ligger utslippene nesten 4 prosent over 1990-nivået.


Energi- og miljøkomiteen bemerker imidlertid at Miljødirektoratet har utredet tiltak som vil kunne gi store kutt i Norge dersom de gjennomføres. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget innen 2018 med en sak om forsterkede klimamål for Norge.


Regjeringen var imot

Tidligere i år redegjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i Stortinget om Parisavtalen. Konklusjonen var da at regjeringen mente premissene ikke var oppfylt for å framskynde målet om norsk klimanøytralitet til 2030. Begrunnelsen var den gang at andre land ikke hadde påtatt seg store nok forpliktelser.


– Vi konstaterer at de forpliktelsene som industrilandene har påtatt seg, ikke er tilstrekkelige til å nå ambisjonene i Parisavtalen, sa Helgesen.


Han mente det i tillegg ville være taktisk lurt å vente.


SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås konstaterer at et enstemmig Storting nå ligger an til å avvise Helgesens posisjon.


– Det er utrolig at Stortinget og klimaministerens eget parti må be ham om å ha ambisjoner på Norges vegne, sier Holmås. (©NTB)


Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?