Hjem > Siste nytt > Stortinget vil ha flytende vindkraft

Stortinget vil ha flytende vindkraft

Thomas Gundersen
Publisert 02.12.2015, sist oppdatert 05.09.2017

Rasmus Hansson (t.h.) fikk i dag flertallet på Stortinget med seg i å pålegge olje- og energiminister Tord Lien (t.v.) om å legge fram en strategi om teknologiutvikling av vindkraft til havs. Dette var imot Liens ønske, men han forsikret at ville følge opp vedtaket i den varslede energimeldingen. Foto: Haakon Barstad


(Europower) Et samlet Stortinget påla i dag olje- og energiministeren å legge til rette for norsk teknologiutvikling av vindkraft til havs.


Stortinget debatterte i dag hvordan det skal satses på teknologiutvikling av flytende vindkraft i Norge. Bakgrunnen er et representantforslag fra Miljøpartiets Rasmus Hansson.


Hansson foreslo at Stortinget skal pålegge regjeringen å opprette en større demonstrasjonspark av fullskala flytende vindkraft, og gi økonomiske rammebetingelser som utløser en omfattende havvindnæring i Norge.


Må legge fra strategi
Miljøpartiet har fått de andre partiene med på dette. I løpet av dagen vil Stortinget pålegge olje- og energiminister Tord Lien å legge fram en havvind-strategi i energimeldingen.


– Stortinget ber regjeringen i forbindelse med energimeldingen legge frem en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, og ser på mulighetene for norsk leverandørindustris utvikling innenfor fornybar energiproduksjon, heter det i vedtaket som alle partiene stiller seg bak.


– Lønnsomhet bare snakk om tid
I komitéinnstillingen vises det til at i Europa alene er det forventet investeringer i størrelsesorden 1000 milliarder kroner til bygging av offshore vindparker de neste ti årene.


– Flere andre europeiske land har etablert eller er i ferd med å etablere tilsvarende demonstrasjonsparker. Teknologien og markedet for havvind er i startfasen, og at kostnadene antas å være redusert til halvparten av dagens nivå i 2030, skriver komiteen.


– Jeg er veldig glad for støtten fra resten av Stortinget. Norge har i dag én uutnyttet ressurs, og det er havvind. Flytende havvind kommer til å bli lønnsom, det er bare snakk om tid og volum. Utviklingen på dette området skjer nå. Dette stortingsvedtaket handler om Norge skal være med i utviklingen eller ikke, sa Rasmus Hansson under debatten.


– Ikke hensiktsmessig
Stortingets vedtak er klart imot olje- og energiministerens ønske. I et brev til komiteen kom han med en generell fraråding av vindkraft til havs.


– Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å legge opp til en storsatsing på produksjon av kraft fra havvind. Jeg mener det generelt må vises forsiktighet med å innføre nye støtteordninger for å bygge ut mer kraftproduksjon enn etterspørselen tilsier. Jeg mener at en videre satsing først og fremst må handle om fortsatt forskning og utvikling, og eventuelt støtte fra Enova til demoprosjekter, skrev Tord Lien i brevet.


I dagens debatt, etter at komitéinnstilling hadde gått han imot, begrunnet han sin innstilling:
– I motsetning til landene rundt oss har vi ikke behov for å fase ut sterkt forurensende kullkraft. Vi baserer oss også på å bygge ut de mest kostnadseffektive prosjektene først, sa Lien.


Han minnet om at det vil ta lang tid før flytende vindkraft vil bli lønnsomt.


– Det er solid avstand mellom kraftprisene vi ser de neste ti årene i det nordiske kraftmarkedet, og kostnadene ved å produsere en kWh med havvind, sa Lien.


– Hywind er jo norsk
Statsråden måtte innse at stortingsvedtaket vil gå han imot, men gledet seg over at flere stortingsrepresentantene betegner satsingen på havvind som et næringstiltak, ikke et energitiltak.


– Jeg er glad for at det blir regnet som en næringsstrategi, og ikke en kraftpolitisk strategi, ser Lien før han forsikret Stortinget om at han vil følge opp vedtaket i energimeldingen.


Han fikk likevel det siste ordet ved å peke på Statoils flytende vindkraftsatsing utenfor Skottland.


– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene om at Norge ikke legger til rette for teknologiutvikling av vindkraft til havs. Den første flytende vindparken som skal være en del av forsyningssystemet til et land, nemlig Hywind utenfor Skottland, bygges jo ut av et norsk selskap og det skjer med teknologi utviklet i Norge, sa Lien.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?