20.10.2015

Større usikkerhet om kraftprisen
(Europower) Trolig vil kraftprisen ligge relativt stabilt rundt 27 euro/MWh fram til 2020. Men en økonomisk verdenskrise kan sende den under 20 euro/MWh.


– Det er en potensiell nedside på kort sikt og betydelig usikkerhet på lang sikt. Nøkkelfaktorene for utviklingen i kraftprisen er knyttet til den globale økonomien og brenselsmarkedene, samt miljøpolitikken, sier seniorkonsulent Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group.


Selskapet presenterer nå en ny analyse om kraftprisene i Norden fram til 2040.


Kan falle under 20 euro/MWh
Han framholder at hovedscenarioet til Thema er at prisen vil ligge på rundt 27 euro/MWh fram til 2020, men at de også har sett på en situasjon der vi får en global økonomisk krise som den i 2008.


– Det vil føre til et dramatisk fall i kraftetterspørselen og brenselspriser, samt potensielt en kollaps i CO2-markedet. Effekten vil bli alvorlig for nordiske kraftprodusenter, som vil stå overfor priser under 20 euro/MWh i årene som kommer, heter det i Thema-rapporten.


Også uten en slik ekstraordinær krise er det et press nedover på kraftprisene. Lave priser på brensel og CO2-kvoter bidrar til lave priser på kort og mellomlang sikt. Trykket nedover blir økt av styrking av kraftbalansen på grunn av investeringer i fornybar kraft og den finske reaktoren Olkiluoto 3 som starter sent i 2018.


– Tidlig utfasing av svensk kjernekraft gir noe støtte til kraftprisene, men kraftbalansen er likevel sterk. Etter 2020 forventer vi at kraftprisene vil komme tilbake, i takt med at prisen for utslippsretter for CO2 stiger, kabler kommer i drift og flere svenske reaktorer blir faset ut, sier Rennesund.


Resultater av klimaarbeidet
Den største driveren for høyere kraftpriser er likevel større tilslutning til globalt klimaarbeid. Toppmøtet i Paris i desember kan bli første skritt på veien. Det kan lede til sterkere tilslutning til en klimapolitikk som vil lede til sterk økning i CO2-prisen og en fullstendig utfasing av kullbaserte kraftverk i Europa innen 2040.


– Dette vil føre til betydelige økninger i kraftprisene, sier Rennesund.


En joker på lengre sikt vil være Sveriges kjernekraftpolitikk.


– Tidlig utfasing av fire reaktorer før 2020 og en politikk med null kjernekraft på lengre sikt, som innebærer en fullstendig utfasing av kjernekraften innen 2030, vil føre til en prisøkning på seks euro /MWh mellom 2030 og 2040, i forhold til vårt hovedscenario, sier Thema-konsulenten.


Hvis kapasiteten erstattes med vindkraft, blir prisøkningen betydelig mindre, men prissvingningene vil øke.


Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?