20.10.2015

Større usikkerhet om kraftprisen
(Europower) Trolig vil kraftprisen ligge relativt stabilt rundt 27 euro/MWh fram til 2020. Men en økonomisk verdenskrise kan sende den under 20 euro/MWh.


– Det er en potensiell nedside på kort sikt og betydelig usikkerhet på lang sikt. Nøkkelfaktorene for utviklingen i kraftprisen er knyttet til den globale økonomien og brenselsmarkedene, samt miljøpolitikken, sier seniorkonsulent Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group.


Selskapet presenterer nå en ny analyse om kraftprisene i Norden fram til 2040.


Kan falle under 20 euro/MWh
Han framholder at hovedscenarioet til Thema er at prisen vil ligge på rundt 27 euro/MWh fram til 2020, men at de også har sett på en situasjon der vi får en global økonomisk krise som den i 2008.


– Det vil føre til et dramatisk fall i kraftetterspørselen og brenselspriser, samt potensielt en kollaps i CO2-markedet. Effekten vil bli alvorlig for nordiske kraftprodusenter, som vil stå overfor priser under 20 euro/MWh i årene som kommer, heter det i Thema-rapporten.


Også uten en slik ekstraordinær krise er det et press nedover på kraftprisene. Lave priser på brensel og CO2-kvoter bidrar til lave priser på kort og mellomlang sikt. Trykket nedover blir økt av styrking av kraftbalansen på grunn av investeringer i fornybar kraft og den finske reaktoren Olkiluoto 3 som starter sent i 2018.


– Tidlig utfasing av svensk kjernekraft gir noe støtte til kraftprisene, men kraftbalansen er likevel sterk. Etter 2020 forventer vi at kraftprisene vil komme tilbake, i takt med at prisen for utslippsretter for CO2 stiger, kabler kommer i drift og flere svenske reaktorer blir faset ut, sier Rennesund.


Resultater av klimaarbeidet
Den største driveren for høyere kraftpriser er likevel større tilslutning til globalt klimaarbeid. Toppmøtet i Paris i desember kan bli første skritt på veien. Det kan lede til sterkere tilslutning til en klimapolitikk som vil lede til sterk økning i CO2-prisen og en fullstendig utfasing av kullbaserte kraftverk i Europa innen 2040.


– Dette vil føre til betydelige økninger i kraftprisene, sier Rennesund.


En joker på lengre sikt vil være Sveriges kjernekraftpolitikk.


– Tidlig utfasing av fire reaktorer før 2020 og en politikk med null kjernekraft på lengre sikt, som innebærer en fullstendig utfasing av kjernekraften innen 2030, vil føre til en prisøkning på seks euro /MWh mellom 2030 og 2040, i forhold til vårt hovedscenario, sier Thema-konsulenten.


Hvis kapasiteten erstattes med vindkraft, blir prisøkningen betydelig mindre, men prissvingningene vil øke.


Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?