20.10.2015

Større usikkerhet om kraftprisen
(Europower) Trolig vil kraftprisen ligge relativt stabilt rundt 27 euro/MWh fram til 2020. Men en økonomisk verdenskrise kan sende den under 20 euro/MWh.


– Det er en potensiell nedside på kort sikt og betydelig usikkerhet på lang sikt. Nøkkelfaktorene for utviklingen i kraftprisen er knyttet til den globale økonomien og brenselsmarkedene, samt miljøpolitikken, sier seniorkonsulent Marius Holm Rennesund i Thema Consulting Group.


Selskapet presenterer nå en ny analyse om kraftprisene i Norden fram til 2040.


Kan falle under 20 euro/MWh
Han framholder at hovedscenarioet til Thema er at prisen vil ligge på rundt 27 euro/MWh fram til 2020, men at de også har sett på en situasjon der vi får en global økonomisk krise som den i 2008.


– Det vil føre til et dramatisk fall i kraftetterspørselen og brenselspriser, samt potensielt en kollaps i CO2-markedet. Effekten vil bli alvorlig for nordiske kraftprodusenter, som vil stå overfor priser under 20 euro/MWh i årene som kommer, heter det i Thema-rapporten.


Også uten en slik ekstraordinær krise er det et press nedover på kraftprisene. Lave priser på brensel og CO2-kvoter bidrar til lave priser på kort og mellomlang sikt. Trykket nedover blir økt av styrking av kraftbalansen på grunn av investeringer i fornybar kraft og den finske reaktoren Olkiluoto 3 som starter sent i 2018.


– Tidlig utfasing av svensk kjernekraft gir noe støtte til kraftprisene, men kraftbalansen er likevel sterk. Etter 2020 forventer vi at kraftprisene vil komme tilbake, i takt med at prisen for utslippsretter for CO2 stiger, kabler kommer i drift og flere svenske reaktorer blir faset ut, sier Rennesund.


Resultater av klimaarbeidet
Den største driveren for høyere kraftpriser er likevel større tilslutning til globalt klimaarbeid. Toppmøtet i Paris i desember kan bli første skritt på veien. Det kan lede til sterkere tilslutning til en klimapolitikk som vil lede til sterk økning i CO2-prisen og en fullstendig utfasing av kullbaserte kraftverk i Europa innen 2040.


– Dette vil føre til betydelige økninger i kraftprisene, sier Rennesund.


En joker på lengre sikt vil være Sveriges kjernekraftpolitikk.


– Tidlig utfasing av fire reaktorer før 2020 og en politikk med null kjernekraft på lengre sikt, som innebærer en fullstendig utfasing av kjernekraften innen 2030, vil føre til en prisøkning på seks euro /MWh mellom 2030 og 2040, i forhold til vårt hovedscenario, sier Thema-konsulenten.


Hvis kapasiteten erstattes med vindkraft, blir prisøkningen betydelig mindre, men prissvingningene vil øke.


Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?