04.12.2013

Stormen raser over Østlandet (Europower)

[caption id="attachment_977" align="alignnone" width="571"]Øvelse+Østlandet Foto: Haakon Barstad.[/caption]

NVE-huset på Majorstua er stormens øye under Øvelse Østlandet. Her fra spillrommet tidligere i dag. Øvelsesleder Kamilla Nordvang øverst til venstre på bildet.

Øvelse Østlandet er i gang. En rekke kraftselskap har i dette øyeblikk nettene sine teoretisk koblet ut. Over tusen mennesker øver på hva de skal gjøre hvis en storstorm rammer Østlandet.

Haakon Barstad Journalist i Europower

– Skal vi faktisk bruke satellittelefon, eller er det greit å bruke mobiltelefonen selv om nettet liksom er nede?

Øvelse Østlandet er planlagt i over halvannet år, men i innspurten rett før øvelsen startet klokka 10 i dag, var det mange spørsmål som svirret i luften.

– Bruk satellittelefon hvis dere har, hvis ikke må dere bare late som, er beskjeden som følger.

Scenarioet er at en kraftig storm kommer innover Oslofjorden med påfølgende svikt i kraftforsyningen og alle kommunikasjonsystemer. Samtidig er det stormflo og kraftig nedbør.

De siste ukene før stormen har det regnet mye, og når uværet kommer utløser det flere jordskred. Stormen er en 500 års-storm, med svært kraftige vindkast. I Oslo fylles undersjøiske tunneler med vann, og vannstanden når rekordhøyde.

Øvelse på samspill

Stormens øye er NVE huset på Majorstua i Oslo. Her styres spillet. En lang rekke etater har sine representanter her. De har fått utdelt et nøyaktig tidfestet spillprogram, nærmest som et filmmanus. Der står alle forhåndsbestemte katastrofer som representantene melder inn til sine folk. Så er det opp til etatene og kraftselskapene å håndtere dem fra sine lokaler.

Øvelsen er teoretisk, det blir ikke sendt ut mannskaper. Men når et kraftselskap får beskjed om utkoblinger, må de kontrollere hvilke mannskaper de har tilgjengelig og kunne ha sendt ut om feilen var virkelig.

– Mye av poenget er at deltagerne må finne ut om de har nok ressurser til å rette opp alle feilene de får oppgitt. Det betyr at de må ha konkrete navnelister på personell som er tilgjengelig, sier Kamilla Nordvang i NVE.

Hun er øvelsesleder, og har forberedt Øvelse Østlandet i halvannet år. Nå er hun mest spent på hvordan samspillet mellom alle de ulike aktørene vil fungere.

– Jeg tror de fleste hver for seg er godt forberedte for et slikt scenario, særlig kraftselskapene. De har hatt mange hendelser, og de har lært av hverandre. De har rutiner på plass og er satt opp med nødvendige ressurser. Derfor vil de takle situasjonen lokalt. Spørsmålet er hvordan samspillet med andre etater kommer til å fungere, og hvilke rolle myndighetene får i situasjonen. Med denne øvelsen sjekker vi ut i praksis fordeling av ansvar, og om det finnes gråsoner, sier Nordvang.

Prioritering av helikopter

Når en etat eller et selskap får en melding, får ikke de andre deltakere den samme meldingen. Om for eksempel Statnett får beskjed om en linje er ute på et bestemt sted, er det opp til dem å informere andre som også må ha denne informasjonen. Det skjer uten strøm, og kommunikasjon som er avhengig av strøm.

– Det deltagerne vet nå er at det er massivt utfall, men de vet ikke hva årsakene til alle utfallene er, sier Nordvang.

Kraftselskapene skal ikke bare ha kontroll på eget mannskap, men også sjekke hvilke eksterne ressurser som er tilgjengelig i praksis. Nordvang nevner helikoptertjenester som et eksempel.

– Flere nettselskaper har avtaler med de samme har helikopterselskapene. Når mange har behov for helikopter samtidig, må det gjøres prioriteringer, sier hun.

– Hvem gjør den prioriteringen?

– Ja, hvem gjør det? Det er akkurat slike ting denne øvelsen skal avklare, sier hun.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?