04.12.2013

Stormen raser over Østlandet (Europower)

[caption id="attachment_977" align="alignnone" width="571"]Øvelse+Østlandet Foto: Haakon Barstad.[/caption]

NVE-huset på Majorstua er stormens øye under Øvelse Østlandet. Her fra spillrommet tidligere i dag. Øvelsesleder Kamilla Nordvang øverst til venstre på bildet.

Øvelse Østlandet er i gang. En rekke kraftselskap har i dette øyeblikk nettene sine teoretisk koblet ut. Over tusen mennesker øver på hva de skal gjøre hvis en storstorm rammer Østlandet.

Haakon Barstad Journalist i Europower

– Skal vi faktisk bruke satellittelefon, eller er det greit å bruke mobiltelefonen selv om nettet liksom er nede?

Øvelse Østlandet er planlagt i over halvannet år, men i innspurten rett før øvelsen startet klokka 10 i dag, var det mange spørsmål som svirret i luften.

– Bruk satellittelefon hvis dere har, hvis ikke må dere bare late som, er beskjeden som følger.

Scenarioet er at en kraftig storm kommer innover Oslofjorden med påfølgende svikt i kraftforsyningen og alle kommunikasjonsystemer. Samtidig er det stormflo og kraftig nedbør.

De siste ukene før stormen har det regnet mye, og når uværet kommer utløser det flere jordskred. Stormen er en 500 års-storm, med svært kraftige vindkast. I Oslo fylles undersjøiske tunneler med vann, og vannstanden når rekordhøyde.

Øvelse på samspill

Stormens øye er NVE huset på Majorstua i Oslo. Her styres spillet. En lang rekke etater har sine representanter her. De har fått utdelt et nøyaktig tidfestet spillprogram, nærmest som et filmmanus. Der står alle forhåndsbestemte katastrofer som representantene melder inn til sine folk. Så er det opp til etatene og kraftselskapene å håndtere dem fra sine lokaler.

Øvelsen er teoretisk, det blir ikke sendt ut mannskaper. Men når et kraftselskap får beskjed om utkoblinger, må de kontrollere hvilke mannskaper de har tilgjengelig og kunne ha sendt ut om feilen var virkelig.

– Mye av poenget er at deltagerne må finne ut om de har nok ressurser til å rette opp alle feilene de får oppgitt. Det betyr at de må ha konkrete navnelister på personell som er tilgjengelig, sier Kamilla Nordvang i NVE.

Hun er øvelsesleder, og har forberedt Øvelse Østlandet i halvannet år. Nå er hun mest spent på hvordan samspillet mellom alle de ulike aktørene vil fungere.

– Jeg tror de fleste hver for seg er godt forberedte for et slikt scenario, særlig kraftselskapene. De har hatt mange hendelser, og de har lært av hverandre. De har rutiner på plass og er satt opp med nødvendige ressurser. Derfor vil de takle situasjonen lokalt. Spørsmålet er hvordan samspillet med andre etater kommer til å fungere, og hvilke rolle myndighetene får i situasjonen. Med denne øvelsen sjekker vi ut i praksis fordeling av ansvar, og om det finnes gråsoner, sier Nordvang.

Prioritering av helikopter

Når en etat eller et selskap får en melding, får ikke de andre deltakere den samme meldingen. Om for eksempel Statnett får beskjed om en linje er ute på et bestemt sted, er det opp til dem å informere andre som også må ha denne informasjonen. Det skjer uten strøm, og kommunikasjon som er avhengig av strøm.

– Det deltagerne vet nå er at det er massivt utfall, men de vet ikke hva årsakene til alle utfallene er, sier Nordvang.

Kraftselskapene skal ikke bare ha kontroll på eget mannskap, men også sjekke hvilke eksterne ressurser som er tilgjengelig i praksis. Nordvang nevner helikoptertjenester som et eksempel.

– Flere nettselskaper har avtaler med de samme har helikopterselskapene. Når mange har behov for helikopter samtidig, må det gjøres prioriteringer, sier hun.

– Hvem gjør den prioriteringen?

– Ja, hvem gjør det? Det er akkurat slike ting denne øvelsen skal avklare, sier hun.

Markedskommentar uke 2 2019

Denne uken har vært relativt mild med temperaturer over normalen og med nedbørsmengder og vind rundt normalen for årstiden. Terminmarkedet holder fortsatt stand og er høyt priset.

Les mer

Markedskommentar januar 2019

I årets første markedskommentar ser vi tilbake på 2018 og går inn på utsiktene for 2019. Strømprisene er høyere nå enn de var for ett år siden, og årsaken er ressurssituasjonen. Svekket hydrologisk balanse kombinert med kalde værvarsler gjør at denne vinteren ser dyr ut prismessig.

Les mer

Dropper tvangsmulkt, og gjør Elhub klar for lansering i februar

Så og si alle norske husholdninger har fått nye automatiske strømmålere (AMS), og nå nærmer de seg at dataene derfra skal samles inn i Elhub-systemet.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2019

Uke 1 2019 har vært preget av store prisvariasjoner, fortsatt styrke i terminmarkedet for kraft og et månedsvarsel som viser temperaturer godt under normalen i januar og starten av februar.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?