12.10.2017

Store vindmuligheter i Nord-Atlanteren

(Europower) Ifølge en ny studie ved Carnegie Institution for Science (CIS) har fremtidige havvindparker i Nord-Atlanteren et enormt potensiale.

Fordi vindhastigheten i gjennomsnitt er høyere over vann enn over land, skal vindturbiner på havet i teorien ha mer enn fem ganger så mye energi å jobbe med sammenlignet vindturbiner på land. Det er likevel kun i teorien, og man har vært usikre på hvorvidt de forholdsvis raskere havvindene kan konverteres til økt mengde elektrisitet.

En stor vindpark vil nemlig bremse en del av vinden fra havet og spørsmålet forskerne Anna Possner og Ken Caldeira spurte seg, var om vinden ville bli bremset såpass at et anlegg på land ville vært bedre.

– Vi fant ut at store havvindparker kan utnytte vindenergien fra mye av atmosfæren, mens på land vil lignende parker bare kunne utnytte vindenergi nær bakken, sier Possner på CIS sine nettsider.

Mer energi ved havet

Det meste av den vindenergien som utnyttes ved vindparker starter høyt oppe i atmosfæren og beveger seg nedover mot bakken der vindturbiner kan omdanne energien til elektrisitet.

Possner og Caldeira sammenlignet produktiviteten ved store vindkraftverk i Kansas med digre, teoretiske vindkraftverk på havet. De fant ut at i visse områder, blant annet i Nord-Atlanteren, kan havvindparker generere minst tre ganger så mye kraft som kraftverk på land.

– Det virkelige spørsmålet har da vært om atmosfæren over havet kan flytte mer energi nedover enn det atmosfæren over land kan, sier Caldeira. 

Nord-Atlantisk potensiale

Det spesielle med Nord-Atlanteren er at store mengder varme stiger opp fra havet og til atmosfæren, særlig om vinteren. Kontrasten i temperatur driver lavtrykkene i Nord-Atlanteren og drar energien i de øvre lagene av atmosfæren ned mot der turbiner kan hente den ut. Vindturbiner på havet klarer dermed ikke å bremse vindene på havet like mye som de gjør på land.

Forskjellen på kraften om vinteren og sommeren er likevel veldig stor. Med store Nord-Atlantiske vindparker kunne man i teorien forsynt hele verden med elektrisitet om vinteren, mens om sommeren kunne man kanskje dekket etterspørselen i Europa.

Possner og Caldeira mener studien deres viser enorme ubrukte kraftressurser og sier den gir sterke incentiver for å utvikle lavkost-løsninger ved havvindparker. Arbeidet til de to forskerne er nettopp publisert av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Skrevet av Mats With Greger - Europower.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?