12.10.2017

Store vindmuligheter i Nord-Atlanteren

(Europower) Ifølge en ny studie ved Carnegie Institution for Science (CIS) har fremtidige havvindparker i Nord-Atlanteren et enormt potensiale.

Fordi vindhastigheten i gjennomsnitt er høyere over vann enn over land, skal vindturbiner på havet i teorien ha mer enn fem ganger så mye energi å jobbe med sammenlignet vindturbiner på land. Det er likevel kun i teorien, og man har vært usikre på hvorvidt de forholdsvis raskere havvindene kan konverteres til økt mengde elektrisitet.

En stor vindpark vil nemlig bremse en del av vinden fra havet og spørsmålet forskerne Anna Possner og Ken Caldeira spurte seg, var om vinden ville bli bremset såpass at et anlegg på land ville vært bedre.

– Vi fant ut at store havvindparker kan utnytte vindenergien fra mye av atmosfæren, mens på land vil lignende parker bare kunne utnytte vindenergi nær bakken, sier Possner på CIS sine nettsider.

Mer energi ved havet

Det meste av den vindenergien som utnyttes ved vindparker starter høyt oppe i atmosfæren og beveger seg nedover mot bakken der vindturbiner kan omdanne energien til elektrisitet.

Possner og Caldeira sammenlignet produktiviteten ved store vindkraftverk i Kansas med digre, teoretiske vindkraftverk på havet. De fant ut at i visse områder, blant annet i Nord-Atlanteren, kan havvindparker generere minst tre ganger så mye kraft som kraftverk på land.

– Det virkelige spørsmålet har da vært om atmosfæren over havet kan flytte mer energi nedover enn det atmosfæren over land kan, sier Caldeira. 

Nord-Atlantisk potensiale

Det spesielle med Nord-Atlanteren er at store mengder varme stiger opp fra havet og til atmosfæren, særlig om vinteren. Kontrasten i temperatur driver lavtrykkene i Nord-Atlanteren og drar energien i de øvre lagene av atmosfæren ned mot der turbiner kan hente den ut. Vindturbiner på havet klarer dermed ikke å bremse vindene på havet like mye som de gjør på land.

Forskjellen på kraften om vinteren og sommeren er likevel veldig stor. Med store Nord-Atlantiske vindparker kunne man i teorien forsynt hele verden med elektrisitet om vinteren, mens om sommeren kunne man kanskje dekket etterspørselen i Europa.

Possner og Caldeira mener studien deres viser enorme ubrukte kraftressurser og sier den gir sterke incentiver for å utvikle lavkost-løsninger ved havvindparker. Arbeidet til de to forskerne er nettopp publisert av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Skrevet av Mats With Greger - Europower.

Markedskommentar uke 2 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 54,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 57 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 52 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 1 2021

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 25,1 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 56 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 53 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 51 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 26,9 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 22,3 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Markedskommentar uke 50 2020

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) denne uken ser ut til å bli rundt 27 øre/kWh. Kommende uke ser spotprisen ut til å bli rundt 20 øre/kWh da det er ventet noe høyere temperaturer og høyere vindkraftproduksjon.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?