12.06.2017

Store datasentre kan skape 6.800 arbeidsplasser

(Montel) Konsulentselskapet Menon har i en ny rapport kommet til at etablering av store datahaller i Norge vil bety en formidabel økonomisk og sysselsettingsmessig gevinst for Norge. Men det gjenstår mange hindringer før Norge kan få slike sentre, ifølge bransjen.

«Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift», heter det i en rapport om datasentre, som ble lagt frem i Oslo fredag.

Analyseperioden på 12 år sikter til den perioden rapporten legger til grunn det vil ta fra første planlegging og til et fullt utbygd datasenter på 90 MW står helt ferdig.

Rapporten er utarbeidet for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS.

I tillegg har Menon beregnet at verdiskapingen fra ett stort datasenter vil bli på over 5,2 milliarder kroner over de 12 årene. Etter at datasenteret er ferdig, vil de årlige ringvirkningene fra ett stort 90 MW datasenter komme på omtrent 320 millioner kroner i året, ifølge rapporten.

Mangler rammebetingelser
Under en politisk debatt etter presentasjonen av rapporten kom det frem at det selv om Norge har tilpasset elavgiften til nivået i nabolandene, så gjenstår flere barrierer for etablering av store datasentre i Norge, herunder blant annet god tilgang til industriell fiber. I tillegg er den kommunale eiendomsskatten for uforutsigbar, og bidrar til å skremme vekk internasjonale aktører som Facebook og Google.

– Å vedta en lette i elavgiften var altså ikke nok for å få en etablering av datasentre. Da må vi se videre. Vi vet at eiendomsskatten i kommunene er et problem, men på det punktet er det motstridende interesser. Derfor trenger vi på Stortinget tid til å avklare med partiet på landsbasis før vi kan si noe mer om dette, sa Ola Elvestuen i Venstre, som avslo å kommentere innspill om tilgang til industriell fiber, fordi han ikke kjente nok til problemstillingen.

Arbeiderpartiets Anna Ljunggren pekte på at regjeringen allerede i 2016 ble bedt om å levere en sak til Stortinget om fiberutbygging i Norge, men at det er ikke er kommet noe ennå.

– Det er regjeringsapparatet som må sette opp alternativene, som Stortinget så skal forholde seg til, sa hun.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?