12.06.2017

Store datasentre kan skape 6.800 arbeidsplasser

(Montel) Konsulentselskapet Menon har i en ny rapport kommet til at etablering av store datahaller i Norge vil bety en formidabel økonomisk og sysselsettingsmessig gevinst for Norge. Men det gjenstår mange hindringer før Norge kan få slike sentre, ifølge bransjen.

«Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift», heter det i en rapport om datasentre, som ble lagt frem i Oslo fredag.

Analyseperioden på 12 år sikter til den perioden rapporten legger til grunn det vil ta fra første planlegging og til et fullt utbygd datasenter på 90 MW står helt ferdig.

Rapporten er utarbeidet for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS.

I tillegg har Menon beregnet at verdiskapingen fra ett stort datasenter vil bli på over 5,2 milliarder kroner over de 12 årene. Etter at datasenteret er ferdig, vil de årlige ringvirkningene fra ett stort 90 MW datasenter komme på omtrent 320 millioner kroner i året, ifølge rapporten.

Mangler rammebetingelser
Under en politisk debatt etter presentasjonen av rapporten kom det frem at det selv om Norge har tilpasset elavgiften til nivået i nabolandene, så gjenstår flere barrierer for etablering av store datasentre i Norge, herunder blant annet god tilgang til industriell fiber. I tillegg er den kommunale eiendomsskatten for uforutsigbar, og bidrar til å skremme vekk internasjonale aktører som Facebook og Google.

– Å vedta en lette i elavgiften var altså ikke nok for å få en etablering av datasentre. Da må vi se videre. Vi vet at eiendomsskatten i kommunene er et problem, men på det punktet er det motstridende interesser. Derfor trenger vi på Stortinget tid til å avklare med partiet på landsbasis før vi kan si noe mer om dette, sa Ola Elvestuen i Venstre, som avslo å kommentere innspill om tilgang til industriell fiber, fordi han ikke kjente nok til problemstillingen.

Arbeiderpartiets Anna Ljunggren pekte på at regjeringen allerede i 2016 ble bedt om å levere en sak til Stortinget om fiberutbygging i Norge, men at det er ikke er kommet noe ennå.

– Det er regjeringsapparatet som må sette opp alternativene, som Stortinget så skal forholde seg til, sa hun.

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?