12.06.2017

Store datasentre kan skape 6.800 arbeidsplasser

(Montel) Konsulentselskapet Menon har i en ny rapport kommet til at etablering av store datahaller i Norge vil bety en formidabel økonomisk og sysselsettingsmessig gevinst for Norge. Men det gjenstår mange hindringer før Norge kan få slike sentre, ifølge bransjen.

«Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift», heter det i en rapport om datasentre, som ble lagt frem i Oslo fredag.

Analyseperioden på 12 år sikter til den perioden rapporten legger til grunn det vil ta fra første planlegging og til et fullt utbygd datasenter på 90 MW står helt ferdig.

Rapporten er utarbeidet for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS.

I tillegg har Menon beregnet at verdiskapingen fra ett stort datasenter vil bli på over 5,2 milliarder kroner over de 12 årene. Etter at datasenteret er ferdig, vil de årlige ringvirkningene fra ett stort 90 MW datasenter komme på omtrent 320 millioner kroner i året, ifølge rapporten.

Mangler rammebetingelser
Under en politisk debatt etter presentasjonen av rapporten kom det frem at det selv om Norge har tilpasset elavgiften til nivået i nabolandene, så gjenstår flere barrierer for etablering av store datasentre i Norge, herunder blant annet god tilgang til industriell fiber. I tillegg er den kommunale eiendomsskatten for uforutsigbar, og bidrar til å skremme vekk internasjonale aktører som Facebook og Google.

– Å vedta en lette i elavgiften var altså ikke nok for å få en etablering av datasentre. Da må vi se videre. Vi vet at eiendomsskatten i kommunene er et problem, men på det punktet er det motstridende interesser. Derfor trenger vi på Stortinget tid til å avklare med partiet på landsbasis før vi kan si noe mer om dette, sa Ola Elvestuen i Venstre, som avslo å kommentere innspill om tilgang til industriell fiber, fordi han ikke kjente nok til problemstillingen.

Arbeiderpartiets Anna Ljunggren pekte på at regjeringen allerede i 2016 ble bedt om å levere en sak til Stortinget om fiberutbygging i Norge, men at det er ikke er kommet noe ennå.

– Det er regjeringsapparatet som må sette opp alternativene, som Stortinget så skal forholde seg til, sa hun.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?