12.06.2017

Store datasentre kan skape 6.800 arbeidsplasser

(Montel) Konsulentselskapet Menon har i en ny rapport kommet til at etablering av store datahaller i Norge vil bety en formidabel økonomisk og sysselsettingsmessig gevinst for Norge. Men det gjenstår mange hindringer før Norge kan få slike sentre, ifølge bransjen.

«Vi har estimert at et datasenter vil bidra til sysselsetting av over 6.800 årsverk over analyseperioden på 12 år og over 450 årsverk i året når datasenteret er i full drift», heter det i en rapport om datasentre, som ble lagt frem i Oslo fredag.

Analyseperioden på 12 år sikter til den perioden rapporten legger til grunn det vil ta fra første planlegging og til et fullt utbygd datasenter på 90 MW står helt ferdig.

Rapporten er utarbeidet for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS.

I tillegg har Menon beregnet at verdiskapingen fra ett stort datasenter vil bli på over 5,2 milliarder kroner over de 12 årene. Etter at datasenteret er ferdig, vil de årlige ringvirkningene fra ett stort 90 MW datasenter komme på omtrent 320 millioner kroner i året, ifølge rapporten.

Mangler rammebetingelser
Under en politisk debatt etter presentasjonen av rapporten kom det frem at det selv om Norge har tilpasset elavgiften til nivået i nabolandene, så gjenstår flere barrierer for etablering av store datasentre i Norge, herunder blant annet god tilgang til industriell fiber. I tillegg er den kommunale eiendomsskatten for uforutsigbar, og bidrar til å skremme vekk internasjonale aktører som Facebook og Google.

– Å vedta en lette i elavgiften var altså ikke nok for å få en etablering av datasentre. Da må vi se videre. Vi vet at eiendomsskatten i kommunene er et problem, men på det punktet er det motstridende interesser. Derfor trenger vi på Stortinget tid til å avklare med partiet på landsbasis før vi kan si noe mer om dette, sa Ola Elvestuen i Venstre, som avslo å kommentere innspill om tilgang til industriell fiber, fordi han ikke kjente nok til problemstillingen.

Arbeiderpartiets Anna Ljunggren pekte på at regjeringen allerede i 2016 ble bedt om å levere en sak til Stortinget om fiberutbygging i Norge, men at det er ikke er kommet noe ennå.

– Det er regjeringsapparatet som må sette opp alternativene, som Stortinget så skal forholde seg til, sa hun.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?