11.06.2014

Sterk kritikk av NVEs retrett om forskuddsforbud

Nettleie+faktura (1)(Montel) Forbrukerrådets administrerende direktør Randi Flesland kommer med krass kritikk av NVE som vil gå bort fra forslaget om å forby forskuddsbetaling av strøm. Flesland ber olje- og energiminister Tord Lien gripe inn i saken.

Det går fram av et brev som Flesland har sendt til Lien.

Flesland viser til at Forbrukerrådet i en årrekke har arbeidet mot forskuddsbetaling og at forbrukerorganisasjonen engasjerte seg sterkt da saken var oppe i 2003, uten å vinne fram.

”De negative konsekvensene av forskuddsbetaling har i ettertid vist seg. Forbrukerne har tapt titalls millioner kroner og omfanget av klagesaker har vært enormt. Forbrukerne har kommet i en situasjon der de som kunder yter usikret kreditt til næringsdrivende,” skriver Flesland i brevet.

NVE snudde
Det var i fjor høst at NVE-direktør Per Sanderud slapp nyheten om at direktoratet ville forby forskuddsbetaling av strøm. Da forslaget ble lagt ut på høring kom det massiv kritikk fra bransjen, og i april i år kom meldingen om at NVE har snudd i saken.

Det justerte forslaget innebærer at NVE vil begrense muligheten til å forskuddsfakturere til maksimalt tre måneder, samt at forskuddsfakturaene må være basert på reelt historisk forbruk. I tillegg må fakturaene være basert på referansepris fra terminmarkedet.

Flesland skriver at Forbrukkerådet ble svært skuffet da de ble klar over NVEs snuoperasjon.

”Vi kan ikke se at aktørene innen strømmarkedet på noen måte har gitt overbevisende argumentasjon for at forskuddsbetaling av varen skal fortsette,” skriver Flesland, og legger til at det er innlysende at forbrukere helst betaler varer og tjenester på forhånd.

Hun ber derfor olje- og energiminister Lien sikre at etterskuddsvis betaling blir gjennomgående for å redusere forbrukernes risiko.

Samtidig understreker Flesland at ønsket om forskuddsforbud kun gjelder forbrukere. Hvilke vilkår næringsdrivende avtaler seg i mellom er utenfor Forbrukerrådets arbeidsområde.

– Kundene vil bli beskyttet
Seksjonssjef Heidi Kvalvåg i Elmarkedstilsynet i NVE sier til Montel at direktoratet vil sende ut et revidert høringsforslag i løpet av juni. Der vil NVE gå inn for en begrensning av forskuddsbetaling, men ikke et forbud, som det opprinnelige forslaget var.

– Det er en veldig sterk inngripen i markedet å forby forskuddsbetaling. Vi mener det er mer målrettet med en begrensning, sier Kvalvåg

Hun mener at det er viktig å beskytte enkeltkunder mot for høy risiko, samtidig som man ikke må ha for høye etableringskostnader for strømleverandørene, noe som kan føre til en dårligere konkurranse i markedet på sikt.

Ved at forskuddsfaktureringen begrenses til maksimalt tre måneder, samt at fakturaene må være basert på enkeltkundens faktiske forbruk i samme periode året før, begrenses beløpet som kunden kan faktureres for kraftig sett mot i dag, påpeker Kvalvåg.

– Dermed mener vi at vi hindrer alle muligheter for å kunne ta utilbørlig store forskuddsfaktureringsbeløp. Særlig punktet med faktisk forbruk vil i stor grad begrense slike uheldige saker som vi har sett, mener Kvalvåg.

NVE legger opp til en relativt kort høringsperiode siden dette dreier seg om et revidert forslag, og målet er at de nye reglene iverksettes i løpet av 2015, ifølge Kvalvåg.

Hun viser også til at omfanget av forskuddsbetaling er relativt begrenset, og at det er under to prosent av strømkundene som i dag har forskuddsbetaling.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
11:59, Tuesday, 10 June 2014


Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?