Hjem > Siste nytt > Status i strømmarkedet 03.10.2013

Status i strømmarkedet 03.10.2013

Publisert 03.10.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Spotpris (systemprisen) for fredag 04. oktober 2013 endte på 30,7 øre/kWh eksklusive mva. For  flere dataljer om torsdagens spotpriser; Se kartet nederst på siden.

Som prisene i kartet viser betaler en Oslo kunde på spotprisavtale 31,8 øre/kWh eksklusive mva og påslag, mens en Tromsø kunde betaler 32,3 øre/kWh. For mer detaljer om pris ut til kunde, se spotprisavtalene hos Gudbrandsdal Energi her: Spotprisavtaler.

Spotprisene har økt på noe i den senere tiden for Sør-Norge, mens Midt Norge og Nord-Norge har fått et ytterligere prishopp i engrosprisene (spot). Dette skyldes en svak hydrologisk balanse, relativt tørt vær, lite vindproduksjon samt svak kjernekraftproduksjon i Sverige og Finland. Vi anser en prisoppgang fremover som naturlig ettersom vinteren står for tur. Vi går inn i en tidsperiode med kjøligere vær og høyere forbruk.I tillegg er den hydrolgiske balansen i Skandinavia svekket.

Vi har i øyeblikket en magasinfylling på 74,6 % fylling for Skandinavia og en hydrologisk balanse på 20 TWh under normalen. Normal fyllingsgrad for årstiden  er 84,4 %. Underskuddet skyldes en kald og nedbørfattig vinter som har gitt mindre snø i fjellet enn normalt.Det betyr at det ikke har kommet nok nedbør i sommer til å dekke opp underskuddet fra i vinter. Høsten har også så langt hatt en tørr utvikling.

Det er i følge EC spådd 0,5  TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn.  Det er spådd varmere enn normalt det meste av perioden. I følge meteorologen skal det bygge seg opp et høytrykk over Nord-Europa i slutten på perioden. Høytrykket vil påvirke Sør-Norge. Det betyr høyst sannsynlig en ytterliggere forverring av hydrologisk balanse.

Den samlede kjernekraftproduksjonen i Skandinavia er begrenset om dagen. Den går på 77 % av full produksjon. 3 reaktorer ligger ute for årlig vedlikehold samtidigt som en reaktorer går på redusert effekt pga vibrasjonsproblemer i en turbin.

Marginalkostnaden for kull har steget noe den senere tiden, men er fremdeles lav, så det gir kullkraftprodusentene incitament til å produsere.

Det meldes om høy vindkraftproduksjon i Skandinavia i morgen, men mindre enn normalt fra lørdag og i dagene fremover.

Det er fare for at strømprisene kan komme til å stige en del når kuldegradene setter inn pga den svake hydrologiske balansen.

NB!  Kunder som ligger på spotprisavtaler hos Gudbrandsdal Energi avregnes etter Konkurransetilsynets krav om månedlig gjennomsnittlig pris som grunnlag. Et lite påslag på de spotprisene du ser i kartet nedenfor og du har pris ut til kunde eksklusive mva. Mva er på 25%.

Systemprisen er fellesprisen som settes for Skandinavia eksklusive Baltikum. Dernest blir det korrigert for kapasitetsbegrensninger områdene i mellom og spotpris pr. prisområde blir beregnet. Når områdeprisene beregnes er landene i Baltikum med i beregningen. Det settes en spotpris for hver dag. Spotprisen for fredag blir ikke kjent før ca kl.12:30 torsdag. Det er spotprisen som er kraftleverandørenes fysiske innkjøpspris og det er den prisen kraftprodusentene får når de produserer kraft.

Hydrologisk balanse er summen av vannmengden i magasinene pluss produksjonsrelatert snø som ligger i fjellet og tilsig fra terrenget. Dette måles mot det som er normalt for årstiden.

For mer informasjon om spotprisene . Les her

Jan Jansrud

Markedssjef

Gudbrandsdal Energi

Billig strøm bestilles her: www.ge.no

Spotprisene for fredag 04.10.2013

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?