09.10.2015

Statsbudsjettet: Nå ryker Klimaforliket

(BELLONA) Regjeringen tar ingen tydelige grep for å innfri Norges klimamål. Pengene til omstilling smøres tynt utover og har ikke noe grønt tilsnitt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.


– Tine Sundtoft sa i fjor at Norge skulle ta på seg den grønne ledertrøya i klimakampen. Nå ser det heller ut som Regjeringa har skifta til helsetrøye, satt seg i sofaen og tror grønn omstilling er reality-TV vi ikke må forholde oss til, sier Bellona-leder Frederic Hauge.


Han sier at regjeringens forslag til statsbudsjett ikke tar noen skritt mot drastiske utslippskutt.


– Det er et stort gap mellom utslippsmålet i Klimaforliket og hvor mye vi faktisk har kuttet. Regjeringen tar ikke grep for å fylle gapet. Dette er ikke er grønt skifte, bare et grønt ordskifte, sier Hauge forarget.


Norge er midt oppe i en dramatisk omstilling, men dette regjeringen legger ikke opp til at dette blir en grønn omstilling, mener Bellona.


– Vi gleder oss over enkeltsaker som mer penger til CO2-fangst, datasentre og støtte til Enøk, men helheten er milevis unna god nok, sier Hauge.


– Vi må nå feste vår lit til at støttepartiene Venstre og KrF bruker forhandlingene til å sette et tydelig grønt stempel på dette budsjettet. Heldigvis har ikke regjeringen flertall alene, men Venstre og KrF har en enormt stor jobb å gjøre, sier Hauge.


Dette er Bellona misfornøyd med:


-Økt grunnrenteskatt for vannkraft – effektiv skattesats for vannkraftprosjekter er fremdeles høyere enn for petroleumsprosjekter.
-Omstillingspakken er smurt tynt utover og har ikke grønn profil
-Usikkert om skattefradrag for Enøk omfatter de vanligste tiltakene (etterisolering, utskifting av vinduer etc). Borettslag og sameier virker fortsatt utelatt.
-Ingen penger til Difi sitt arbeid på klima- og miljøhensyn i offentlige innkjøp
-Det kommer endelig penger til CO2-fangst, men altfor lite til CO2-lagring.


(Transport)


-Kutt til jernbanen
-Økt moms på tog- buss og fergebilletter
-Ingen endringer i bil- og bensinavgiftene
-Rekordsatsing til veitrafikk
-Ingen satsning på elektrifisering av varetransport
-Regjeringen ser ut til å ha gitt opp arbeidet med å flytte godt fra vei til sjø og bane
-Ingen målrettet satsning for å redusere NOx fra transportsektoren, verken på vei eller sjø
-Puslete satsning på landstrøm. Med dagens bevilgningsnivå vil det ta ca 35 år å få opp det første anlegget for cruiseskip i Oslo.
-Norge er dømt for farlig høy luftforurensning i EFTA-domstolen. Likevel gjør regjeringen ingenting med dette, og følger heller ikke opp Stortingets vedtak om lavutslippssoner og andre tiltak.


Ellen Viseth
ellen@bellona.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?