Hjem > Siste nytt > Statoil selger unna for å investere mer

Statoil selger unna for å investere mer

Publisert 19.08.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Utvidet med kommentar fra Helge Lund. Vi jobber videre med saken. Grafikk kommer.

Oslo (NTB-Anna Nesje): Statoil selger eierandeler på norsk og britisk sokkel for nesten 16 milliard kroner. Pengene skal brukes til nye investeringer både hjemme og ute.

Statoil reduserer sin eierandel i Gullfaks fra 70 til 51 prosent og går fra 75 til 51 prosent eierskap i Gudrun. Selskapet beholder operatøransvaret for begge feltene. Østerrikske OMV kjøper andelene for 15,7 milliarder kroner.

– Grunnen til at vi selger oss ned, er at vi har hatt en veldig høy eierandel. Det er gjort meget bra arbeid på begge feltene de siste årene, og det gir oss anledning til å realisere verdiene fullt ut slik at vi kan investere i nye felter, sier konsernsjef Helge Lund til NTB.

Tredelt strategi

Han peker på Gudrun som et svært krevende, men godt gjennomført prosjekt som trolig vil bli billigere enn budsjettert. Helge Lund bemerker at de store verdiene som nå frigjøres, ikke er øremerket, men at Statoil blant annet skal investere tungt i det kjempesvære Johan Sverdrup-feltet.

For øvrig har Statoil en strategi i tre deler, sier Lund: Å utvikle det fulle potensialet av norsk sokkel, å skaffe offshoreposisjoner i utlandet ved hjelp av norsk kompetanse samt å utvikle den sterke posisjonen innen skifergass og -olje i USA.

– Vi er også i planleggingsfasen av et stort gassfunn i Tanzania, og vi har gjort store funn i Brasil som vi skal være med å investere i fremover.

Selskapet selger hele sin eierandel i feltene Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel. På disse to feltene er ikke Statoil operatør. Oljeselskapet fortsetter likevel å øke aktiviteten på britisk sokkel, hvor Statoil er operatør for store feltutbygginger som Mariner-prosjektet og flere letelisenser.

Samarbeid

I tillegg til kontantoppgjøret på 15,7 milliarder kroner (2,65 milliarder dollar) innebærer avtalen med det østerrikske olje- og gasselskapet en betinget betaling til Statoil. De store verdiene skal ifølge selskapet være med på å sikre Statoil mot svingninger i økonomien, samtidig som det gir større økonomisk handlefrihet.

I tillegg til avtalens økonomiske rammer, innledes et utvidet partnerskap mellom de to selskapene. Statoil og OMV planlegger å samarbeide om letemuligheter i Norge, Storbritannia og Færøyene, samt utvikling av teknologier for økt oljeutvinning. OMV har allerede vært partner på feltene Edvard Grieg og Aasta Hansteen, og nå videreutvikles samarbeidet.

– Denne industrien er jo sånn at vi konkurrerer den ene dagen og samarbeider den andre dagen, sier Lund.

Til siste dråpe

Han er overbevist om at de to selskapene har mye å lære hverandre.

– Vi kan bli en god partner for OMV fordi vi kjenner norsk sokkel godt, mens de kan ha innspill til oss blant annet fordi de har vært gode til å drive marginale felt. Det er en viktig del av vår jobb på norsk sokkel og i andre deler av verden, så der er det viktig at vi lærer nye ting, sier Lund.

Milliardtransaksjonen vil bli fullført rundt årsskiftet, med forbehold om godkjenning fra myndigheter og lisenspartnere. Som følge av transaksjonen vil Statoils produksjon bli redusert med om lag 40.000 fat per dag i 2014 og 60.000 fat per dag i 2016, ifølge selskapet selv. (©NTB)


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?