Hjem > Siste nytt > Statnett venter kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030

Statnett venter kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030

Thomas Gundersen
Publisert 10.04.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Statnett legger til grunn at et strammere kvotemarked, økende kull- og gasspriser og nedstengning av kraftverk vil løfte europeiske kraftpriser opp mot 60 EUR/MWh i 2030, med nordiske priser følgende hakk i hel.

De viktigste årsakene til økende kraftpriser er høyere brensels- og kvotepriser, samt utfasing av hele 150 GW med konvensjonelle kraftverk over de neste 20 årene på grunn av levetid og reguleringer, skriver Statnett i Nettutviklingsplanen for 2015.

Der gir Statnett en grundig analyse om hva selskapet tror om utviklingen av kraftprisene i årene fram mot 2030-2035. I sitt såkalte ”forventningssenario” legger selskapet til grunn en europeisk kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030, nesten dobbelt så høyt som dagens kraftpris i det tyske markedet.

Til tross for en økende andel fornybar produksjon vil det ifølge Statnetts beregninger fortssatt være behov for en stor andel termiske verk i perioder med lav fornybarproduksjon. Dermed blir kull- og gasskraft fortsatt prissettende.

Nordiske priser ventes å ligge på mellom 50 og 60 EUR/MWh, til tross for et estimert kraftoverskudd på 20-30 TWh. Årsaken ligger i at den samlede overføringskapasiteten mellom Norden og Europa antas å øke med 6.700 MW til 2030, noe som vil innebære mer enn en dobling fra 4.700 MW ved utgangen av 2013.

Til sammenlikning ble den nordiske 2025-kontrakten sist handlet til 32,75 EUR/MWh på Nasdaq Commodities.

Statnett understreker at utfallsrommet er stort, men mener samtidig at det er lite trolig at prisene blir liggende under 40 EUR/MWh eller over 90 EUR/MWh over tid, ifølge nettutviklingsplanen.

Statnett lener seg på IEAs New Policy Scenario og innkjøpte analyser fra andre selskaper når det gjelder prisutviklingen på kull og gass. Men i sum er konsensus i disse analysene at prisene skal opp, heter det i Nettutviklingsplanen.

Statnett legger til grunn en kullpris på 100 dollar/tonn i 2030, mens gassprisen ventes å stige til 30 EUR/MWh på samme tid. Statnett tror at CO2-prisen vil øke til 15 EUR/tonn i 2020, og videre til 30 EUR/tonn i 2030, som følge av politisk innstramming av CO2-markedet.

Det legges også til grunn en vekst i det europeiske kraftforbruket på moderate 0,1 prosent i året fram til 2030.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?