10.04.2015

Statnett venter kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030

(Montel) Statnett legger til grunn at et strammere kvotemarked, økende kull- og gasspriser og nedstengning av kraftverk vil løfte europeiske kraftpriser opp mot 60 EUR/MWh i 2030, med nordiske priser følgende hakk i hel.

De viktigste årsakene til økende kraftpriser er høyere brensels- og kvotepriser, samt utfasing av hele 150 GW med konvensjonelle kraftverk over de neste 20 årene på grunn av levetid og reguleringer, skriver Statnett i Nettutviklingsplanen for 2015.

Der gir Statnett en grundig analyse om hva selskapet tror om utviklingen av kraftprisene i årene fram mot 2030-2035. I sitt såkalte ”forventningssenario” legger selskapet til grunn en europeisk kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030, nesten dobbelt så høyt som dagens kraftpris i det tyske markedet.

Til tross for en økende andel fornybar produksjon vil det ifølge Statnetts beregninger fortssatt være behov for en stor andel termiske verk i perioder med lav fornybarproduksjon. Dermed blir kull- og gasskraft fortsatt prissettende.

Nordiske priser ventes å ligge på mellom 50 og 60 EUR/MWh, til tross for et estimert kraftoverskudd på 20-30 TWh. Årsaken ligger i at den samlede overføringskapasiteten mellom Norden og Europa antas å øke med 6.700 MW til 2030, noe som vil innebære mer enn en dobling fra 4.700 MW ved utgangen av 2013.

Til sammenlikning ble den nordiske 2025-kontrakten sist handlet til 32,75 EUR/MWh på Nasdaq Commodities.

Statnett understreker at utfallsrommet er stort, men mener samtidig at det er lite trolig at prisene blir liggende under 40 EUR/MWh eller over 90 EUR/MWh over tid, ifølge nettutviklingsplanen.

Statnett lener seg på IEAs New Policy Scenario og innkjøpte analyser fra andre selskaper når det gjelder prisutviklingen på kull og gass. Men i sum er konsensus i disse analysene at prisene skal opp, heter det i Nettutviklingsplanen.

Statnett legger til grunn en kullpris på 100 dollar/tonn i 2030, mens gassprisen ventes å stige til 30 EUR/MWh på samme tid. Statnett tror at CO2-prisen vil øke til 15 EUR/tonn i 2020, og videre til 30 EUR/tonn i 2030, som følge av politisk innstramming av CO2-markedet.

Det legges også til grunn en vekst i det europeiske kraftforbruket på moderate 0,1 prosent i året fram til 2030.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?