10.04.2015

Statnett venter kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030

(Montel) Statnett legger til grunn at et strammere kvotemarked, økende kull- og gasspriser og nedstengning av kraftverk vil løfte europeiske kraftpriser opp mot 60 EUR/MWh i 2030, med nordiske priser følgende hakk i hel.

De viktigste årsakene til økende kraftpriser er høyere brensels- og kvotepriser, samt utfasing av hele 150 GW med konvensjonelle kraftverk over de neste 20 årene på grunn av levetid og reguleringer, skriver Statnett i Nettutviklingsplanen for 2015.

Der gir Statnett en grundig analyse om hva selskapet tror om utviklingen av kraftprisene i årene fram mot 2030-2035. I sitt såkalte ”forventningssenario” legger selskapet til grunn en europeisk kraftpris på 60 EUR/MWh i 2030, nesten dobbelt så høyt som dagens kraftpris i det tyske markedet.

Til tross for en økende andel fornybar produksjon vil det ifølge Statnetts beregninger fortssatt være behov for en stor andel termiske verk i perioder med lav fornybarproduksjon. Dermed blir kull- og gasskraft fortsatt prissettende.

Nordiske priser ventes å ligge på mellom 50 og 60 EUR/MWh, til tross for et estimert kraftoverskudd på 20-30 TWh. Årsaken ligger i at den samlede overføringskapasiteten mellom Norden og Europa antas å øke med 6.700 MW til 2030, noe som vil innebære mer enn en dobling fra 4.700 MW ved utgangen av 2013.

Til sammenlikning ble den nordiske 2025-kontrakten sist handlet til 32,75 EUR/MWh på Nasdaq Commodities.

Statnett understreker at utfallsrommet er stort, men mener samtidig at det er lite trolig at prisene blir liggende under 40 EUR/MWh eller over 90 EUR/MWh over tid, ifølge nettutviklingsplanen.

Statnett lener seg på IEAs New Policy Scenario og innkjøpte analyser fra andre selskaper når det gjelder prisutviklingen på kull og gass. Men i sum er konsensus i disse analysene at prisene skal opp, heter det i Nettutviklingsplanen.

Statnett legger til grunn en kullpris på 100 dollar/tonn i 2030, mens gassprisen ventes å stige til 30 EUR/MWh på samme tid. Statnett tror at CO2-prisen vil øke til 15 EUR/tonn i 2020, og videre til 30 EUR/tonn i 2030, som følge av politisk innstramming av CO2-markedet.

Det legges også til grunn en vekst i det europeiske kraftforbruket på moderate 0,1 prosent i året fram til 2030.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?