18.12.2017

Statnett utsetter Elhub til 18. februar 2019

(Montel) Statnett-styret har vedtatt at oppstarten av Elhub skal skje 18. februar 2019. Dermed rammes skandaleprosjektet av en ytterligere forsinkelse og kostnadssprekken øker.

Dette er Elhub.

Dermed er det klart at Elhuben, som skal håndtere måledataene fra alle AMS-målere, først kommer på luften etter at fristen for å installere AMS-målerne har gått ut.

I september behandlet Statnett-styret en ny tidsplan for det skandalerammede prosjektet, som la opp til oppstart av Elhuben 22. oktober 2018.

Mindre enn tre måneder etter er det klart at tidsplanen sprekker.

I en pressemelding skriver Statnett at det gjenstår et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen.

Statnett har også fått innspill fra bransjen om tidsplanen, og den klare beskjeden er at det må settes en dato som med stor sikkerhet kan nås, samtidig som mange har påpekt at en eventuell oppstart i siste kvartal i 2018 vil medføre ekstra risiko på grunn av innspurten i AMS-utrullingen.

Det har også kommet en del innspill på at det bør settes av mer tid for testing for markedsaktørene.

Videre mener bransjen at desember og januar er uegnede tidspunkt for oppstart av Elhub på grunn av årsoppgjør.

– Hvis vi legger til grunn at oktober 2018 er noe for tidlig, så er neste realistiske dato for oppstart 18. februar 2019, sier daglig leder i Elhub, Tor B. Heiberg, i meldingen.

Da Elhub-oppstarten ble utsatt i september kommuniserte Statnett at kostnadsøkningen ville bli på 15 prosent og lande på 660 millioner kroner.

Den at oppstarten utsettes nok en gang innebærer at kostnadssprekken øker med ytterligere 25 millioner kroner til 685 millioner kroner.

– Det meste av denne økningen skyldes forlenget drift av IT-systemer, samt at ansatte må jobbe lenger på prosjektet enn tidligere forutsatt, sier Heiberg.

Testing og godkjenning av markedsaktørene starter ifølge Statnett opp våren 2018. En forutsetning for oppstart i februar 2019 er at alle markedsaktørene er godkjent for bruk av Elhub i løpet av tredje kvartal 2018. Eksakt frist for godkjenning skal vedtas av NVE.

– Vi har hatt god fremdrift denne høsten. Samtidig opplever jeg at det er en konsensus i bransjen om at det er riktig å sette av den ekstra tiden fra oktober til februar, slik at vi kan være sikre på at alt er på plass og alle ombord når vi starter, sier Heiberg.

Forslaget til dato for oppstart vil nå oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som skal forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.

– Klart det er uheldig

– Det er helt opplagt at det er uheldig at fremdriften i prosjektet er slik at det stadig kommer utsettelser, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Hafslund, Johan Christian Hovland til Montel.

Hafslund er Norges største nettselskap og er i full gang med å rulle ut AMS-målerne til sine abonnenter.

– Men når fremdriften nå en gang er sånn, så er det bedre at man utsetter oppstarten av Elhuben, enn at man driver gjennom noe som er uferdig og dermed risikerer at systemene ikke fungerer og at kundene ikke får det de skal ha når de får ny måler, sier Hovland.

– Det er smått utrolig at Ehluben nok en gang blir utsatt?

– Planen var å få dette på plass tidligere. Det klarer man ikke holde. Men når man ikke klarer det så er det bedre å utsette enn å kjøre i gang noe som er uferdig, sier Hovland.

Skrevet av Gert Ove Mollestad - Montel.

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?