20.06.2014

Statnett trenger Nordlink-konsesjon innen utgangen av 2014

Nordned(Montel) For å rekke tidsplanen 2018 trenger Statnett ikke å få konsesjon til Tysklands-kabelen (1.400 MW) før mot slutten av året.

– Vi satser på å kunne fatte en investeringsbeslutning før utgangen av året. Men vi går fortsatt ut fra at vi skal lykkes med å få Nordlink-kabelen på plass i 2018, sier Christer Gilje, kommunikasjonssjef i Statnett til Montel.

Da Statnett leverte inn sine konsesjonssøknader for utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia i mai i fjor, var meldingen at Statnett satset på å fatte investeringsbeslutninger sommeren i år.

Selskapet har ennå ikke fått svar på søknadene fra Olje- og energidepartementet, så dette er ikke mulig på det nåværende tidspunkt.

Men en foreløpig manglende konsesjon er ikke så tidskritisk som det før kunne virke, ifølge Gilje.

Han legger til at konsesjonen bør være på plass i god tid før året er omme for at Statnett skal kunne holde skjemaet.

– For å holde fremdriftsplanen gjelder det å ta investeringsbeslutning i løpet av 2014. Så prosjektet er ikke forsinket, og det er veldig mye aktivitet med prosjektarbeidet nå, sier Gilje.

Et annet viktig aspekt er hvordan kabelens markedstilgang blir i et eventuelt fremtidig tysk kapasitetsmarked.

– Vi venter på konsesjoner, og vi ønsker fortsatt en helt fullstendig avklaring når det gjelder markedssituasjonen i Tyskland, da spesielt angående kapasitetsmarked, sier Gilje.

I tillegg kommer forhandlinger med kabelleverandørene, hvor det er få aktører som kan levere de mengdene kabel det er snakk om.

Gilje bekrefter at forhandlingene er i gang, men er ellers svært sparsom med opplysningene rundt disse.

Mener konsesjon vil komme tidsnok
Olje- og energidepartementet har både Tysklands- og Englands-kablene til konsesjonsbehandling nå, der Englands-kabelen er planlagt ferdig i 2020.

Kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen skriver i en epost til Montel at OED legger opp til å avklare konsesjonssakene slik, at dersom departementet gir konsesjon til forbindelsene, vil Statnett kunne bygge prosjektene i henhold til sin plan.

Når det gjelder en avtale mellom Norge og Tyskland om Nordlink-kabelen vil få tilgang i et tysk kapasitetsmarked, er Smith-Isaksen litt mer i det kryptiske hjørnet.

– Norske og tyske myndigheter møtes regelmessig og har produktive samtaler om ulike aspekter ved eventuell kraftutveksling, blant annet med hensyn til spørsmålet om kabelens plass i et kapasitetsmarked, hvis Tyskland skulle bestemme seg for å innføre dette, skriver Smith-Isaksen.Gert Ove Mollestad

gert@montel.no

14:09, Thursday, 19 June 2014


Markedskommentar uke 11 2019

Denne uken har vært mild med temperaturer over normalen for årstiden, mye nedbør og høy vindkraftproduksjon har holdt spotprisene nede.

Les mer

Gudbrandsdal Energi Mobil er lansert

Med konkurransedyktige mobilpriser og den samme gode kundeservicen som på strøm skal Gudbrandsdal Energi ta opp kampen om mobilkundene i Norge.

Les mer

Enova halverer støtten til varmepumper

I 2018 ble det utbetalt støtte til over 5000 varmepumper gjennom Enovatilskuddet.

Enova forteller i en pressemelding at de gjør flere justeringer i støttetilbudet til privathusholdningene. Det betyr i praksis at støtten justeres ned.

Les mer

Markedskommentar uke 9 2019

Denne uken har i likhet med store deler av februar vært mild med temperaturer godt over normalen for årstiden. Kaldere værvarsler for begynnelsen av mars har løftet terminmarkedet for kraft denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?