27.05.2014

Statnett: Positive britiske signaler for Englandskabel

Nexan

Montel) Den planlagte strømkabelen mellom Norge og Storbritannia (1.400 MW) vil falle inn under britenes nye inntektsregulering for kabelprosjekter, noe som er positivt for den videre fremdriften av prosjektet, ifølge Statnett. Foto. Nexan

Fredag sendte den britiske regulatoren Ofgem ut på høring kriterier for inntektsreguleringen av mellomlandsforbindelser, der kabelen mellom Norge og England er med.

– Det er gledelig at vårt prosjekt etter all sannsynlighet er blant dem som vil omfattes av denne reguleringen. Det gir oss et enda bedre grunnlag for å forberede realiseringen av dette prosjektet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett i en pressemelding.

Britenes foreslåtte inntektsregulering skal sikre en minimumsinntekt og samtidig legge til rette for at inntektene over et visst nivå går tilbake til forbrukerne. Dette berører kun den britiske delen av kabelen, og er viktig for å sikre en akseptabel risiko i prosjektet for Statnetts britiske partner, National Grid, skriver Statnett.

Olav Vilnes

olav@montel.no
08:07, Monday, 26 May 2014


Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?