Hjem > Siste nytt > Statnett: Økt risiko for anstrengt situasjon i Midt-Norge

Statnett: Økt risiko for anstrengt situasjon i Midt-Norge

Thomas Gundersen
Publisert 12.06.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Økt forbruk og forsinkelser i byggingen av Ørskog-Sogndal-linjen gir noe høyere risiko for en anstrengt forsyningssikkerhet i Midt-Norge (NO3), skriver Statnett i et notat til Olje- og energidepartementet.

Fram mot 2018 er det sikkert at forbruket vil vokse med 1,4 TWh i regionen, sammenliknet med situasjonen ved årsskiftet 2014/2015.

For det første har Hydro økt sitt forbruk med 0,5 TWh ved aluminiumsanlegget på Sunndalsøra. I tillegg kommer 0,9 TWh i økt årlig forbruk ved Nyhamna når gassledningen Polarled etter planen settes i drift i starten av tredje kvartal 2017, skriver Statnett i notatet.

Det er også planer om økt forbruk i planlagte datahaller, noe som kan gi en forbruksøkning på opptil 0,8 TWh, men dette er høyst usikkert.

Samtidig er fremdriften med Ørskog-Sogndal-linjen forsinket på grunn av rettsbataljen om naturreservatet Sørdalen i Bremanger.

Statnett og SFE inngikk nylig en avtale som muliggjør ferdigstillelse av hele linjen, bortsett fra de syv mastepunktene inne i naturreservatet, i 2016, slik Montel tidligere har omtalt.

Statnett vurderer at det er lav sannsynlighet for en anstrengt eller særlig anstrengt kraftsituasjon for vinter/vårperioden i årene 2016-2018.

Hvis det inntreffer et tørt år med lave tilsig i Midt-Norge, kan konsekvensene derimot bli store, skriver Statnett.

I et slikt tilfelle vil «Statnett fortløpende vurdere iverksettelse av tiltak for å redusere konsekvensene av en anstrengt eller svært anstrengt kraftsituasjon.»

For å normalisere kraftsituasjonen og håndtere underskuddet i regionen er det viktig at hele Ørskog–Sogndal kan ferdigstilles, anføres det.

Midt-Norge (NO3) har et kraftunderskudd på 7-8 TWh i et normalår. I teorien kan det importeres over 14 TWh til NO3, men dette er i praksis umulig å oppnå, skriver Statnett.

I ekstreme tørrår kan det årlige underskuddet øke til 11-12 TWh.

Importen til NO3 har i perioden 2006 til 2013 variert mellom 5,2 og 8,8 TWh, ifølge Statnett.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?