12.06.2015

Statnett: Økt risiko for anstrengt situasjon i Midt-Norge

(Montel) Økt forbruk og forsinkelser i byggingen av Ørskog-Sogndal-linjen gir noe høyere risiko for en anstrengt forsyningssikkerhet i Midt-Norge (NO3), skriver Statnett i et notat til Olje- og energidepartementet.

Fram mot 2018 er det sikkert at forbruket vil vokse med 1,4 TWh i regionen, sammenliknet med situasjonen ved årsskiftet 2014/2015.

For det første har Hydro økt sitt forbruk med 0,5 TWh ved aluminiumsanlegget på Sunndalsøra. I tillegg kommer 0,9 TWh i økt årlig forbruk ved Nyhamna når gassledningen Polarled etter planen settes i drift i starten av tredje kvartal 2017, skriver Statnett i notatet.

Det er også planer om økt forbruk i planlagte datahaller, noe som kan gi en forbruksøkning på opptil 0,8 TWh, men dette er høyst usikkert.

Samtidig er fremdriften med Ørskog-Sogndal-linjen forsinket på grunn av rettsbataljen om naturreservatet Sørdalen i Bremanger.

Statnett og SFE inngikk nylig en avtale som muliggjør ferdigstillelse av hele linjen, bortsett fra de syv mastepunktene inne i naturreservatet, i 2016, slik Montel tidligere har omtalt.

Statnett vurderer at det er lav sannsynlighet for en anstrengt eller særlig anstrengt kraftsituasjon for vinter/vårperioden i årene 2016-2018.

Hvis det inntreffer et tørt år med lave tilsig i Midt-Norge, kan konsekvensene derimot bli store, skriver Statnett.

I et slikt tilfelle vil «Statnett fortløpende vurdere iverksettelse av tiltak for å redusere konsekvensene av en anstrengt eller svært anstrengt kraftsituasjon.»

For å normalisere kraftsituasjonen og håndtere underskuddet i regionen er det viktig at hele Ørskog–Sogndal kan ferdigstilles, anføres det.

Midt-Norge (NO3) har et kraftunderskudd på 7-8 TWh i et normalår. I teorien kan det importeres over 14 TWh til NO3, men dette er i praksis umulig å oppnå, skriver Statnett.

I ekstreme tørrår kan det årlige underskuddet øke til 11-12 TWh.

Importen til NO3 har i perioden 2006 til 2013 variert mellom 5,2 og 8,8 TWh, ifølge Statnett.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?