12.06.2015

Statnett: Økt risiko for anstrengt situasjon i Midt-Norge

(Montel) Økt forbruk og forsinkelser i byggingen av Ørskog-Sogndal-linjen gir noe høyere risiko for en anstrengt forsyningssikkerhet i Midt-Norge (NO3), skriver Statnett i et notat til Olje- og energidepartementet.

Fram mot 2018 er det sikkert at forbruket vil vokse med 1,4 TWh i regionen, sammenliknet med situasjonen ved årsskiftet 2014/2015.

For det første har Hydro økt sitt forbruk med 0,5 TWh ved aluminiumsanlegget på Sunndalsøra. I tillegg kommer 0,9 TWh i økt årlig forbruk ved Nyhamna når gassledningen Polarled etter planen settes i drift i starten av tredje kvartal 2017, skriver Statnett i notatet.

Det er også planer om økt forbruk i planlagte datahaller, noe som kan gi en forbruksøkning på opptil 0,8 TWh, men dette er høyst usikkert.

Samtidig er fremdriften med Ørskog-Sogndal-linjen forsinket på grunn av rettsbataljen om naturreservatet Sørdalen i Bremanger.

Statnett og SFE inngikk nylig en avtale som muliggjør ferdigstillelse av hele linjen, bortsett fra de syv mastepunktene inne i naturreservatet, i 2016, slik Montel tidligere har omtalt.

Statnett vurderer at det er lav sannsynlighet for en anstrengt eller særlig anstrengt kraftsituasjon for vinter/vårperioden i årene 2016-2018.

Hvis det inntreffer et tørt år med lave tilsig i Midt-Norge, kan konsekvensene derimot bli store, skriver Statnett.

I et slikt tilfelle vil «Statnett fortløpende vurdere iverksettelse av tiltak for å redusere konsekvensene av en anstrengt eller svært anstrengt kraftsituasjon.»

For å normalisere kraftsituasjonen og håndtere underskuddet i regionen er det viktig at hele Ørskog–Sogndal kan ferdigstilles, anføres det.

Midt-Norge (NO3) har et kraftunderskudd på 7-8 TWh i et normalår. I teorien kan det importeres over 14 TWh til NO3, men dette er i praksis umulig å oppnå, skriver Statnett.

I ekstreme tørrår kan det årlige underskuddet øke til 11-12 TWh.

Importen til NO3 har i perioden 2006 til 2013 variert mellom 5,2 og 8,8 TWh, ifølge Statnett.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?