12.06.2015

Statnett: Økt risiko for anstrengt situasjon i Midt-Norge

(Montel) Økt forbruk og forsinkelser i byggingen av Ørskog-Sogndal-linjen gir noe høyere risiko for en anstrengt forsyningssikkerhet i Midt-Norge (NO3), skriver Statnett i et notat til Olje- og energidepartementet.

Fram mot 2018 er det sikkert at forbruket vil vokse med 1,4 TWh i regionen, sammenliknet med situasjonen ved årsskiftet 2014/2015.

For det første har Hydro økt sitt forbruk med 0,5 TWh ved aluminiumsanlegget på Sunndalsøra. I tillegg kommer 0,9 TWh i økt årlig forbruk ved Nyhamna når gassledningen Polarled etter planen settes i drift i starten av tredje kvartal 2017, skriver Statnett i notatet.

Det er også planer om økt forbruk i planlagte datahaller, noe som kan gi en forbruksøkning på opptil 0,8 TWh, men dette er høyst usikkert.

Samtidig er fremdriften med Ørskog-Sogndal-linjen forsinket på grunn av rettsbataljen om naturreservatet Sørdalen i Bremanger.

Statnett og SFE inngikk nylig en avtale som muliggjør ferdigstillelse av hele linjen, bortsett fra de syv mastepunktene inne i naturreservatet, i 2016, slik Montel tidligere har omtalt.

Statnett vurderer at det er lav sannsynlighet for en anstrengt eller særlig anstrengt kraftsituasjon for vinter/vårperioden i årene 2016-2018.

Hvis det inntreffer et tørt år med lave tilsig i Midt-Norge, kan konsekvensene derimot bli store, skriver Statnett.

I et slikt tilfelle vil «Statnett fortløpende vurdere iverksettelse av tiltak for å redusere konsekvensene av en anstrengt eller svært anstrengt kraftsituasjon.»

For å normalisere kraftsituasjonen og håndtere underskuddet i regionen er det viktig at hele Ørskog–Sogndal kan ferdigstilles, anføres det.

Midt-Norge (NO3) har et kraftunderskudd på 7-8 TWh i et normalår. I teorien kan det importeres over 14 TWh til NO3, men dette er i praksis umulig å oppnå, skriver Statnett.

I ekstreme tørrår kan det årlige underskuddet øke til 11-12 TWh.

Importen til NO3 har i perioden 2006 til 2013 variert mellom 5,2 og 8,8 TWh, ifølge Statnett.

 

Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?