05.05.2015

Statnett og Gassco samarbeider om nettbehov i nord

(Montel) Statnett og Gassco har inngått en avtale om å i felleskap kartlegge fremtidig kraftbehov i Finnmark etter at Balsfjord-Skaid-linjen er ferdigstilt.

Kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaid fikk 30. april endelig konsesjon av OED, noe som vil øke nettkapasiteten i hele Finnmark.

Men selv om linjen gir rom for vekst, så er det begrenset hvor mye nytt forbruk og ny produksjon som kan kobles til etter utbyggingen.

Samtidig mener Gassco at fremtidig infrastruktur for gassutvinning i Barentshavet kan gi betydelig verdiskapning, men uten tilstrekkelig kapasitet i nettet kan ikke en ny kraftintensiv gassinfrastruktur etableres.

På den annen side vil det være krevende å begrunne store nettutbyggingsprosjekter uten realistiske planer for ny gassutvinning.

Derfor har Statnett og Gassco i april inngått en treårig avtale om samarbeid og koordinering av informasjon, planer og beslutninger i forbindelse med utvikling av kraftnettet i Finnmark og gassinfrastruktur i Barentshavet, viser dokumenter Montel har fått tilgang til.

Gassco anfører i avtalen at selskapet planlegger å sette i gang en mulighetsstudie høsten 2015, noe som kan gjøre det mulig med oppstart av gasstransport fra 2022.

Statnett skal på sin side gjennomføre en konseptvalgutredning for Finnmark fylke, der veien videre etter at Balsfjord-Skaidi er bygd skal utredes. Statnett har som mål å ferdigstille utredningen innen utgangen av 2015.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?