05.05.2015

Statnett og Gassco samarbeider om nettbehov i nord

(Montel) Statnett og Gassco har inngått en avtale om å i felleskap kartlegge fremtidig kraftbehov i Finnmark etter at Balsfjord-Skaid-linjen er ferdigstilt.

Kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaid fikk 30. april endelig konsesjon av OED, noe som vil øke nettkapasiteten i hele Finnmark.

Men selv om linjen gir rom for vekst, så er det begrenset hvor mye nytt forbruk og ny produksjon som kan kobles til etter utbyggingen.

Samtidig mener Gassco at fremtidig infrastruktur for gassutvinning i Barentshavet kan gi betydelig verdiskapning, men uten tilstrekkelig kapasitet i nettet kan ikke en ny kraftintensiv gassinfrastruktur etableres.

På den annen side vil det være krevende å begrunne store nettutbyggingsprosjekter uten realistiske planer for ny gassutvinning.

Derfor har Statnett og Gassco i april inngått en treårig avtale om samarbeid og koordinering av informasjon, planer og beslutninger i forbindelse med utvikling av kraftnettet i Finnmark og gassinfrastruktur i Barentshavet, viser dokumenter Montel har fått tilgang til.

Gassco anfører i avtalen at selskapet planlegger å sette i gang en mulighetsstudie høsten 2015, noe som kan gjøre det mulig med oppstart av gasstransport fra 2022.

Statnett skal på sin side gjennomføre en konseptvalgutredning for Finnmark fylke, der veien videre etter at Balsfjord-Skaidi er bygd skal utredes. Statnett har som mål å ferdigstille utredningen innen utgangen av 2015.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?