05.05.2015

Statnett og Gassco samarbeider om nettbehov i nord

(Montel) Statnett og Gassco har inngått en avtale om å i felleskap kartlegge fremtidig kraftbehov i Finnmark etter at Balsfjord-Skaid-linjen er ferdigstilt.

Kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaid fikk 30. april endelig konsesjon av OED, noe som vil øke nettkapasiteten i hele Finnmark.

Men selv om linjen gir rom for vekst, så er det begrenset hvor mye nytt forbruk og ny produksjon som kan kobles til etter utbyggingen.

Samtidig mener Gassco at fremtidig infrastruktur for gassutvinning i Barentshavet kan gi betydelig verdiskapning, men uten tilstrekkelig kapasitet i nettet kan ikke en ny kraftintensiv gassinfrastruktur etableres.

På den annen side vil det være krevende å begrunne store nettutbyggingsprosjekter uten realistiske planer for ny gassutvinning.

Derfor har Statnett og Gassco i april inngått en treårig avtale om samarbeid og koordinering av informasjon, planer og beslutninger i forbindelse med utvikling av kraftnettet i Finnmark og gassinfrastruktur i Barentshavet, viser dokumenter Montel har fått tilgang til.

Gassco anfører i avtalen at selskapet planlegger å sette i gang en mulighetsstudie høsten 2015, noe som kan gjøre det mulig med oppstart av gasstransport fra 2022.

Statnett skal på sin side gjennomføre en konseptvalgutredning for Finnmark fylke, der veien videre etter at Balsfjord-Skaidi er bygd skal utredes. Statnett har som mål å ferdigstille utredningen innen utgangen av 2015.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?