05.05.2015

Statnett og Gassco samarbeider om nettbehov i nord

(Montel) Statnett og Gassco har inngått en avtale om å i felleskap kartlegge fremtidig kraftbehov i Finnmark etter at Balsfjord-Skaid-linjen er ferdigstilt.

Kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaid fikk 30. april endelig konsesjon av OED, noe som vil øke nettkapasiteten i hele Finnmark.

Men selv om linjen gir rom for vekst, så er det begrenset hvor mye nytt forbruk og ny produksjon som kan kobles til etter utbyggingen.

Samtidig mener Gassco at fremtidig infrastruktur for gassutvinning i Barentshavet kan gi betydelig verdiskapning, men uten tilstrekkelig kapasitet i nettet kan ikke en ny kraftintensiv gassinfrastruktur etableres.

På den annen side vil det være krevende å begrunne store nettutbyggingsprosjekter uten realistiske planer for ny gassutvinning.

Derfor har Statnett og Gassco i april inngått en treårig avtale om samarbeid og koordinering av informasjon, planer og beslutninger i forbindelse med utvikling av kraftnettet i Finnmark og gassinfrastruktur i Barentshavet, viser dokumenter Montel har fått tilgang til.

Gassco anfører i avtalen at selskapet planlegger å sette i gang en mulighetsstudie høsten 2015, noe som kan gjøre det mulig med oppstart av gasstransport fra 2022.

Statnett skal på sin side gjennomføre en konseptvalgutredning for Finnmark fylke, der veien videre etter at Balsfjord-Skaidi er bygd skal utredes. Statnett har som mål å ferdigstille utredningen innen utgangen av 2015.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 47 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 43,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer som gir redusert forbruk og redusert pris, det har også vært mer vind og en liten økning av tilsig.

Les mer

Endless Winter ep. 3

Endless Winter 3 er siste kapittel i skikjører Nikolai Schirmers vintereventyr, hvor han forsøker å kjøre bedre på ski med lavere klimagassutslipp.

Les mer

Markedskommentar uke 46 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 45,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 43 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer denne uken som gir redusert forbruk og redusert pris. Forventet pris for kommende uke er rundt 41 øre/kWh, da temperaturene er ventet videre opp hvor det vil bli plussgrader over store deler av Østlandet. Samtidig er det ventet vind under normalen og normale nedbørsmengder i Nordpool-området som helhet.

Les mer

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?