Hjem > Siste nytt > Statnett og Gassco samarbeider om nettbehov i nord

Statnett og Gassco samarbeider om nettbehov i nord

Thomas Gundersen
Publisert 05.05.2015, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Statnett og Gassco har inngått en avtale om å i felleskap kartlegge fremtidig kraftbehov i Finnmark etter at Balsfjord-Skaid-linjen er ferdigstilt.

Kraftlinjen mellom Balsfjord og Skaid fikk 30. april endelig konsesjon av OED, noe som vil øke nettkapasiteten i hele Finnmark.

Men selv om linjen gir rom for vekst, så er det begrenset hvor mye nytt forbruk og ny produksjon som kan kobles til etter utbyggingen.

Samtidig mener Gassco at fremtidig infrastruktur for gassutvinning i Barentshavet kan gi betydelig verdiskapning, men uten tilstrekkelig kapasitet i nettet kan ikke en ny kraftintensiv gassinfrastruktur etableres.

På den annen side vil det være krevende å begrunne store nettutbyggingsprosjekter uten realistiske planer for ny gassutvinning.

Derfor har Statnett og Gassco i april inngått en treårig avtale om samarbeid og koordinering av informasjon, planer og beslutninger i forbindelse med utvikling av kraftnettet i Finnmark og gassinfrastruktur i Barentshavet, viser dokumenter Montel har fått tilgang til.

Gassco anfører i avtalen at selskapet planlegger å sette i gang en mulighetsstudie høsten 2015, noe som kan gjøre det mulig med oppstart av gasstransport fra 2022.

Statnett skal på sin side gjennomføre en konseptvalgutredning for Finnmark fylke, der veien videre etter at Balsfjord-Skaidi er bygd skal utredes. Statnett har som mål å ferdigstille utredningen innen utgangen av 2015.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?