25.06.2014

Statnett går videre med viktig vindkraftledning

(Montel) Styret i Statnett har bestemt seg for å prosjektere ferdig første byggetrinn av den planlagte kraftlinjen mellom Namsos og Storheia, men selskapet understreker at de er avhengig av at vindkraftaktørene garanterer for at det bygges ut nok kraft.

– Å sørge for fortsatt fremdrift i kraftledningsprosjektet Namsos-Storheia er et viktig steg videre for å realisere vindkraftplanene på Fosen. Statnett vil videreføre samarbeidet med vindkraftaktørene for å sikre fremdriften i prosjektene, men vi ber samtidig om forsikringer fra vindkraftaktørene om at det bygges ut nok vindkraft i Snillfjordområdet, sier konserndirektør Håkon Borgen i en pressemelding.

Statnett vil i tiden fremover jobbe videre med å prosjektere ferdig strekningen mellom Namsos og Storheia, samtidig som selskapet vil starte å prosjektere strekningen fra Snillfjord til Trollheim.

Målet er å få hele prosjektet ferdig inne utgangen av 2020.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i fjor konsesjon til 3,7 TWh vindkraftproduksjon på Fosen og i Snillfjord. For å realisere disse prosjektene må Statnett bygge en ny 420 kV kraftledning fra Namsos i Nord-Trøndelag til Trollheim i Møre og Romsdal, da dagens nett ikke har kapasitet til å ta inn så store mengder med ny kraftproduksjon.

I mars kom nyheten om at Statkraft, Agder Energi og Trønderenergi har inngått en intensjonsavtale om å få fart på vindkraftutbyggingen i området. (se egen sak)

Olav Vilnes

olav@montel.no
14:38, Tuesday, 24 June 2014


Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?