25.06.2014

Statnett går videre med viktig vindkraftledning

(Montel) Styret i Statnett har bestemt seg for å prosjektere ferdig første byggetrinn av den planlagte kraftlinjen mellom Namsos og Storheia, men selskapet understreker at de er avhengig av at vindkraftaktørene garanterer for at det bygges ut nok kraft.

– Å sørge for fortsatt fremdrift i kraftledningsprosjektet Namsos-Storheia er et viktig steg videre for å realisere vindkraftplanene på Fosen. Statnett vil videreføre samarbeidet med vindkraftaktørene for å sikre fremdriften i prosjektene, men vi ber samtidig om forsikringer fra vindkraftaktørene om at det bygges ut nok vindkraft i Snillfjordområdet, sier konserndirektør Håkon Borgen i en pressemelding.

Statnett vil i tiden fremover jobbe videre med å prosjektere ferdig strekningen mellom Namsos og Storheia, samtidig som selskapet vil starte å prosjektere strekningen fra Snillfjord til Trollheim.

Målet er å få hele prosjektet ferdig inne utgangen av 2020.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i fjor konsesjon til 3,7 TWh vindkraftproduksjon på Fosen og i Snillfjord. For å realisere disse prosjektene må Statnett bygge en ny 420 kV kraftledning fra Namsos i Nord-Trøndelag til Trollheim i Møre og Romsdal, da dagens nett ikke har kapasitet til å ta inn så store mengder med ny kraftproduksjon.

I mars kom nyheten om at Statkraft, Agder Energi og Trønderenergi har inngått en intensjonsavtale om å få fart på vindkraftutbyggingen i området. (se egen sak)

Olav Vilnes

olav@montel.no
14:38, Tuesday, 24 June 2014


Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?