25.06.2014

Statnett går videre med viktig vindkraftledning

(Montel) Styret i Statnett har bestemt seg for å prosjektere ferdig første byggetrinn av den planlagte kraftlinjen mellom Namsos og Storheia, men selskapet understreker at de er avhengig av at vindkraftaktørene garanterer for at det bygges ut nok kraft.

– Å sørge for fortsatt fremdrift i kraftledningsprosjektet Namsos-Storheia er et viktig steg videre for å realisere vindkraftplanene på Fosen. Statnett vil videreføre samarbeidet med vindkraftaktørene for å sikre fremdriften i prosjektene, men vi ber samtidig om forsikringer fra vindkraftaktørene om at det bygges ut nok vindkraft i Snillfjordområdet, sier konserndirektør Håkon Borgen i en pressemelding.

Statnett vil i tiden fremover jobbe videre med å prosjektere ferdig strekningen mellom Namsos og Storheia, samtidig som selskapet vil starte å prosjektere strekningen fra Snillfjord til Trollheim.

Målet er å få hele prosjektet ferdig inne utgangen av 2020.

Olje- og energidepartementet (OED) ga i fjor konsesjon til 3,7 TWh vindkraftproduksjon på Fosen og i Snillfjord. For å realisere disse prosjektene må Statnett bygge en ny 420 kV kraftledning fra Namsos i Nord-Trøndelag til Trollheim i Møre og Romsdal, da dagens nett ikke har kapasitet til å ta inn så store mengder med ny kraftproduksjon.

I mars kom nyheten om at Statkraft, Agder Energi og Trønderenergi har inngått en intensjonsavtale om å få fart på vindkraftutbyggingen i området. (se egen sak)

Olav Vilnes

olav@montel.no
14:38, Tuesday, 24 June 2014


Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?