20.02.2014

Statnett avviser redusert importkapasitet til NO1

Gudbrandsdal Energi(Montel) Statnett sier både BKK og E-CO tar feil når de hevder at kapasiteten over Hallingdalsnittet er begrenset med 400 MW.

– Den fysiske kapasiteten i nettet er akkurat den samme som før. Det har ikke skjedd noen reduksjon, sier Tom Tellefsen, direktør for systemdrift i Statnett, til Montel.

Både E-CO og BKK mener at Statnett har redusert kapasiteten over Hallingdalsnittet med 400 MW fra den fysiske kapasitetsgrensen på 3.800 MW etter at Sima-Samnanger-linjen ble satt i drift.

Begge selskapene har sendt brev til Statnett der de krever at systemoperatøren redegjør for kapasitetsfastsettelsen mellom NO5 og NO1. (se egen sak)

Tellefsen sier at snittene som overvåkes i driften, altså nettbegrensningene, ikke er akkurat de samme som elspotgrensen NO5-NO1, og at det nok kan være noe av årsaken til at BKK og E-CO tror at Statnett ikke utnytter nettet maksimalt.

Det vil normalt også være noe avvik mellom planlagt flyt i elspot og målt flyt, tilføyer Tellefsen.

– Vi har som mål å utnytte nettet så godt som mulig. Vi legger ikke inn skjulte marginer som får konsekvenser for markedet. Vi mener også at de elspotgrensene vi har lagt er der den reelle flaskehalsen er, sier Tellefsen, som igjen understreker at nettkapasiteten gjennom Hallingdalen er akkurat den samme som tidligere.

– Har ikke redusert kapasiteten
– Men både BKK og E-CO hevder at kapasiteten er redusert med 400 MW?

– Da Sima-Samnanger ble satt i drift, ble flaskehalsen inn til NO5 ved et stort importbehov fjernet. Nå har vi utvidet og beholdt NO5 for å håndtere situasjoner hvor det er stort overskudd og kraften skal ut. Da går det av og til fullt over Hallingdal, sier Tellefsen.

Han viser til at i uke 3 i år, som var relativt kald og med et høyt forbruk i Oslo-regionen, så var det en høy flyt fra Vestlandet til Østlandet.

– Så den nye Sima-Samnanger-linjen har ikke gitt mindre kapasitet noe sted, men den har gitt mer kapasitet inn til Bergens-området. Vi har ingen ønsker om å legge for lav kapasitet i nettet, understreker Tellefsen.

Han viser til at det også tidligere har vært kapasitetsproblemer over Hallingdal, og at det tidligere har blitt håndtert med spesialregulering.

– Men det har også gjort noe med prisene i NO1. Før var det mindre prisforskjell mellom NO1 og NO5. I uke 3 så vi at NO1-prisen ble likere SE3-prisen enn den gjorde tidligere. Det mener vi er riktig ut fra der flaskehalsene reelt sett er i nettet, forklarer Tellefsen.

Blir håndtert bedre nå
Han minner om at Statnett har i oppgave å legge elspotgrensene der de store og varige flaskehalsene er i nettet, og sier at Statnett mener at dagens inndeling er bedre enn tidligere.

– Er det noe alternativ å slå sammen NO5 og NO1 slik situasjonen var før?

– Da ville du fått flaskehals i Hallingdal i driftsfasen slik vi hadde tidligere, og vi mener begrensningen blir håndtert best med en elspotdeling der. Når du vurderer prisområdene, må du se alle elspotområdene under ett. Vi må tenke på at helheten skal fungere, sier Tellefsen.

I elspotprognosen til Statnett ligger det ingen indikasjoner på at dette området vil bli endret de kommende årene, heller ikke etter at Ørskog-Fardal-linjen etter planen blir satt i drift i 2016.

– BKK kritiserer dere for ikke å varsle endringene i NO5 tidligere. Var dere ikke klar over hvilke konsekvenser Sima-Samnanger ville få?

– Vi visste at de produsentene som havnet i NO5 etter endringen ville bli misfornøyd med det, fordi prisene ville bli lavere i overskuddssituasjoner. Så det var ikke noen overraskelse, sier Tellefsen.

Skulle sikre Bergen
Han legger til at NO5-inndelingen ikke var sentralt i arbeidet med Sima-Samnanger, fordi hovedfokuset den gang var å sikre forsyningen til Bergens-området.

Tellefsen viser også til offentlige rapporter som har vist at Hallingdalssnittet har vært et av de hardest belastede snittene i mange år. Det burde dermed ikke være noen overraskelse for aktørene i markedet at det lå en flaskehals her, mener Tellefsen.

– Men det er viktig for oss at sentrale aktører som BKK og E-CO tror på vår måte å håndtere dette på, og at de tror at vi utnytter nettet på en god måte. Derfor vil vi presentere dette for dem så godt vi kan, og hvis vi ikke har informert gjort det godt nok, så vil vi ta initiativ til å gjøre det bedre, sier Tellefsen.

E-CO og Statnett har alt hatt ett møte om saken, men E-CO varsler at de vil forfølge saken videre og vurderer å klage den inn for NVE. Dette ønsker ikke Tellefsen å kommentere.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
09:52, Wednesday, 19 February 2014


Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer

Markedskommentar uke 23 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Hva skjedde med CO2-prisen?

Prisen på CO2-kvoter påvirker strømprisen, og det siste halvannet året har CO2-prisen steget kraftig. Her er en forklaring på CO2-markedet fra C til 2.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?