16.05.2014

Statkraft vil ikke ha elsertifikater etter 2020

Smøla+vindpark(Eurpower) Mona Adolfsen.

Smøla vindpark i Møre og Romsdal er Norges største vindkraftverk. Uten like rammebetingelser i Norge og Sverige, frykter Statkraft at det ikke blir så mange norske vindparker fremover. Foto: Statkraft

Statkraft mener det europeiske kvotehandelssystemet (ETS) er det beste og mest effektive verktøyet for å redusere klimautslippene og vil derfor ikke videreføre elsertifkatordningen etter 2020. En overgangsordning kan likevel være nødvendig.

I et høringsnotat til Olje- og energidepartementet uttrykker Statkraft bekymring for det økende kraftoverskuddet i Norden som følge av blant annet elsertifikatsystemet.

Trenger sertifikatene

I notatet skriver selskapet at ordningen med elsertifikater er et viktig element de nærmeste årene for utviklingen av Statkrafts nordiske produksjonsportefølje både når det gjelder vindkraft og vannkraft i Norge og Sverige. De er derfor opptatt av at ordningen skal fungere etter hensikten slik at de beste prosjektene for fornybar elektrisitetsproduksjon utvikles uavhengig av teknologi og geografi.

Samtidig er den norske kraftprodusenten bekymret over det økende kraftoverskuddet i Norden som delvis kommer som et resultat av elsertifikatsystemet. Statkraft mener derfor at en betydelig innsats må til for å sikre at overskuddet blir tatt i bruk på en måte som bidrar til reduserte utslipp fra fossile energikilder.

Ikke sertifikater etter 2020

I sitt høringsnotat påpeker Statkraft at ETS er den beste løsningen for å redusere klimautslippene. I den forbindelse mener selskapet også at det vil være riktig at elsertifikatordningen ikke videreføres etter 13.12.2020.

Likevel holder de døren åpen for at prosjekter som er planlagt ferdigstilt til utløpet av 2020, men som av en eller annen uforutsett grunn likevel blir forsinket, skal få tildelt elsertifikater. En slik overgangsordning har Energi Norge tidligere foreslått for to år.

Må ha like rammer

I likhet med mange andre med interesser i vindkraftproduksjon, påpeker også Statkraft viktigheten av like rammebetingelser i Norge og i Sverige. I gårsdagens reviderte nasjonalbudsjett ble det imidlertid ikke sagt et ord om at skatte- og avskrivningsreglene ville bli endret slik at norske og svenske regler harmoniserer. Kun på denne måten vil de mest kostnadseffektive prosjektene bli realisert på begge sider av grensen.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?