16.05.2014

Statkraft vil ikke ha elsertifikater etter 2020

Smøla+vindpark(Eurpower) Mona Adolfsen.

Smøla vindpark i Møre og Romsdal er Norges største vindkraftverk. Uten like rammebetingelser i Norge og Sverige, frykter Statkraft at det ikke blir så mange norske vindparker fremover. Foto: Statkraft

Statkraft mener det europeiske kvotehandelssystemet (ETS) er det beste og mest effektive verktøyet for å redusere klimautslippene og vil derfor ikke videreføre elsertifkatordningen etter 2020. En overgangsordning kan likevel være nødvendig.

I et høringsnotat til Olje- og energidepartementet uttrykker Statkraft bekymring for det økende kraftoverskuddet i Norden som følge av blant annet elsertifikatsystemet.

Trenger sertifikatene

I notatet skriver selskapet at ordningen med elsertifikater er et viktig element de nærmeste årene for utviklingen av Statkrafts nordiske produksjonsportefølje både når det gjelder vindkraft og vannkraft i Norge og Sverige. De er derfor opptatt av at ordningen skal fungere etter hensikten slik at de beste prosjektene for fornybar elektrisitetsproduksjon utvikles uavhengig av teknologi og geografi.

Samtidig er den norske kraftprodusenten bekymret over det økende kraftoverskuddet i Norden som delvis kommer som et resultat av elsertifikatsystemet. Statkraft mener derfor at en betydelig innsats må til for å sikre at overskuddet blir tatt i bruk på en måte som bidrar til reduserte utslipp fra fossile energikilder.

Ikke sertifikater etter 2020

I sitt høringsnotat påpeker Statkraft at ETS er den beste løsningen for å redusere klimautslippene. I den forbindelse mener selskapet også at det vil være riktig at elsertifikatordningen ikke videreføres etter 13.12.2020.

Likevel holder de døren åpen for at prosjekter som er planlagt ferdigstilt til utløpet av 2020, men som av en eller annen uforutsett grunn likevel blir forsinket, skal få tildelt elsertifikater. En slik overgangsordning har Energi Norge tidligere foreslått for to år.

Må ha like rammer

I likhet med mange andre med interesser i vindkraftproduksjon, påpeker også Statkraft viktigheten av like rammebetingelser i Norge og i Sverige. I gårsdagens reviderte nasjonalbudsjett ble det imidlertid ikke sagt et ord om at skatte- og avskrivningsreglene ville bli endret slik at norske og svenske regler harmoniserer. Kun på denne måten vil de mest kostnadseffektive prosjektene bli realisert på begge sider av grensen.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?