Hjem > Siste nytt > Statkraft: – Vi er største operatør av vindkraft i Tyskland

Statkraft: – Vi er største operatør av vindkraft i Tyskland

Publisert 15.02.2013, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Statkraft opererer hele 8.000 MW fornybarkapasitet i Tyskland og kontrollerer rundt en fjerdedel av all vindkraft i landet. Selskapet bruker gasskraftverkene til å redusere risikoen i intraday-markedet.

– Vi har gjort hundrevis av avtaler med eiere av vindmølleparker og annen fornybar produksjon i Tyskland om at Statkraft håndterer salget av deres kraft, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen til Montel.

Statkraft opererer rundt 1.000 MW i England og hele 8.000 MW i Tyskland, hvor mesteparten er vindkraft, under den såkalte ”market premium”-ordningen, noe som innebærer at man får en ekstrainntekt hvis man melder inn produksjonen for neste døgn til børsen. Vindparkene mottar dermimot ikke feed-in-støtte hvis de er med i denne ordningen.

– Vi er den desidert største operatøren av vindkraft i Tyskland, fastslår Rynning-Tønnesen.

Statkraft får en andel av den merverdien som oppstår i markedet, mens resten går til kunden, altså eierne av vindparkene. I tillegg tar Statkraft all balanserisikoen, slik at kundene får en risikofri merverdi.

– Men da må vi håndtere balanserisikoen, og der får vi nytte av gasskraften vår. Den reserveeffekten som ligger der, gir en trygghet for å kunne operere på denne måten.

Det er installert rundt 30.000 MW vindkraft i Tyskland, og Statkraft kontrollerer altså en betydelig andel av dette.

Gasskraftverkene reduserer riskio
Statkraft utarbeider produksjonsprofiler for hver eneste vindkraftpark selskapet opererer, og melder dette inn på den tyske spotbørsen. Så må selskapet kjøpe eller selge regulerkraft slik at man treffer sin egen anmeldingskurve fullt ut, forklarer Rynning-Tønnesen.

Hvis det blåser mer enn forventet, har Statkraft muligheten til å regulere vinkelen på vindmøllebladene i en del parker, slik at produksjonen kan nedjusteres. Dette gjøres fra en produksjonssentral som styrer alle parkene. I dag kan man styre ca 1.500
MW av produksjonen, men Statkraft jobber kontinuerlig med å øke dette tallet for å få mer kontroll over produksjonen. Dermed blir den tidligere uregulerbare vindkraften mer regulerbar.

Hvis det blåser mindre enn det man forventet dagen før, kan Statkraft bruke reservekapasiteten i gasskraftverkene til å balansere ut den manglende vindkraftproduksjonen.

– Vi er da vaksinert mot å lide mye hvis det skulle bli for høye regulerkraftpriser, for da kjører vi opp gasskraften i stede. Så på den måten har vi nytte av gasskraften, sier Rynning-Tønnesen.

– Men nytten av gasskraftverkene [for å regulere vindkraften] er likevel ikke stor nok til å forsvare de fulle bokførte verdiene til gasskraftverkene fullt ut. Men de er en viktig backup for den fornybare produksjonen, fortsetter han.

Statkraft har i dag 1.900 MW gasskraftkapasitet i Tyskland, hvor 433 MW for tiden er lagt i kald reserve. Selskapet har i lang tid slitt med elendig lønnsomhet for gasskraftverkene på grunn av lave kraftpriser kombinert med høye gasspriser.
Gasskraftporteføljen er nedskrevet tidligere, og i dag foretok Statkraft en ytterligere nedskriving på to milliarder kroner, slik at bokført verdi nå er rundt tre milliarder kroner.

– Bra lønnsomhet
Statkraft-sjefen vil ikke kommentere hvor mye Statkraft tjener på å operere vindkraftparkene. Hele dette nye forretningssegmentet er bygget opp fra fjerde kvartal i 2011 og gjennom 2012.

– Dette er svært. Det er like mye som all Statkrafts vannkraft i Norge. Det gir selvfølgelig bra lønnsomhet, men det er fordelt slik at kundene tjener enda mer enn oss, sier Rynning-Tønnesen.

Han er tilbakeholden med å gi noen målsetning om ytterligere økning i 2013, og tilføyer at målet for i år er å beholde markedsandelen og sikre god lønnsomhet videre.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
15:16, Thursday, 14 February 2013


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?