09.10.2014

Statkraft: Nye regler øker sjansen for vindinvesteringer

Hovedbilde_vind(Montel) Innføringen av nye avskrivingsregler øker sannsynligheten for investeringer i vindkraft i Norge, ifølge Statkraft. Foto Gudbrandsdal Energi.

– Vi er fornøyd med at regjeringen vil fremme forslag som kan gjøre de norske avskrivningsreglene bedre. Dagens regler gjør det mindre lønnsomt å realisere vindkraft i Norge enn i Sverige, og nye regler kan øke sannsynligheten for investeringer i norske prosjekter, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft til Montel.

I dagens statsbudsjett foreslår regjeringen å innføre gunstigere avskrivningsregler for vindkraft fra 2015.

Steen legger til at det er for tidlig å si konkret hvilken betydning forslaget får for Statkrafts enkeltprosjekter, fordi man ennå ikke har sett detaljene.

Statkraft har sammen med Agder Energi, NTE og Trønderenergi planer om å bygge 600 MW vindkraft på Fosen, og her må man ta investeringsbeslutning innen sommeren for å rekke 2020-fristen i elsertifikatmarkedet.

– For Fosen vil nye og bedre vilkår være veldig viktig i og med det skal hentes inn ekstern egenkapital før vi tar investeringsbeslutninger.

– Må de nye reglene være vedtatt før dere kan fatte investeringsbeslutning for Fosen?

– Det vil jeg ikke spekulere i, fordi vi kjenner ikke innholdet i forslaget, sier Steen.

Han understreker at det fremdeles er usikkerhet rundt flere forhold for vindplanene på Fosen, blant annet er det for tidlig å fastslå noe om lønnsomheten i prosjektene. Statnetts utbygging av sentralnettslinje i området er heller ikke avgjort.

– For Fosen-prosjektene er tiden veldig knapp, sier Steen.

Vil gi økte incentiver
Finansminister Siv Jensen (Frp) sa på sin pressekonferanse onsdag at bransjen snart vil få kjennskap til hva avskrivningsforslaget vil inneholde.

– Vi sier at dette vil ha effekt for hele 2015. Det har vært noen tekniske utfordringer med å få dette ferdig, men vi har jobbet på spreng med å få dette på plass og bransjen vil ganske snart få vite mer om det nøyaktige innholdet i det, sa Jensen.

Pöyry-analytiker Ole Løfsnæs sier at avskrivingsforslaget gir økte incentiver til å bygge ut nye vindkraftprosjekter i Norge, fordi det bedrer økonomien til alle prosjekter.

Men han understreker at man ikke nødvendigvis vil få en 50/50-fordeling mellom Norge og Sverige fremover, blant annet fordi man ikke kjenner detaljene i forslaget.

Et annet viktig moment er usikkerheten rundt Statnetts linjebygging. Dette er særlig viktig for vindplanene på Fosen, påpeker Løfsnæs.

– Hvis man får relativt like avskrivningsregler som i Sverige, så bedrer det sjansen for Bjerkreim-klyngen og Fosen, noe som vil gi 4-5 TWh med vindkraft i Norge, estimerer Løfsnæs.

– Forslaget vil, hvis det medfører at rammebetingelsene for norsk og svensk vindkraft blir helt like, gi bedre incentiver for vindkraftinvesteringer. Forskjellen på avskrivningsregler kan dermed ikke lengre brukes som forklaring på manglende satsing, sier han.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
14:42, Wednesday, 8 October 2014


Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 36,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli marginalt lavere, rundt 36 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?