09.10.2014

Statkraft: Nye regler øker sjansen for vindinvesteringer

Hovedbilde_vind(Montel) Innføringen av nye avskrivingsregler øker sannsynligheten for investeringer i vindkraft i Norge, ifølge Statkraft. Foto Gudbrandsdal Energi.

– Vi er fornøyd med at regjeringen vil fremme forslag som kan gjøre de norske avskrivningsreglene bedre. Dagens regler gjør det mindre lønnsomt å realisere vindkraft i Norge enn i Sverige, og nye regler kan øke sannsynligheten for investeringer i norske prosjekter, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft til Montel.

I dagens statsbudsjett foreslår regjeringen å innføre gunstigere avskrivningsregler for vindkraft fra 2015.

Steen legger til at det er for tidlig å si konkret hvilken betydning forslaget får for Statkrafts enkeltprosjekter, fordi man ennå ikke har sett detaljene.

Statkraft har sammen med Agder Energi, NTE og Trønderenergi planer om å bygge 600 MW vindkraft på Fosen, og her må man ta investeringsbeslutning innen sommeren for å rekke 2020-fristen i elsertifikatmarkedet.

– For Fosen vil nye og bedre vilkår være veldig viktig i og med det skal hentes inn ekstern egenkapital før vi tar investeringsbeslutninger.

– Må de nye reglene være vedtatt før dere kan fatte investeringsbeslutning for Fosen?

– Det vil jeg ikke spekulere i, fordi vi kjenner ikke innholdet i forslaget, sier Steen.

Han understreker at det fremdeles er usikkerhet rundt flere forhold for vindplanene på Fosen, blant annet er det for tidlig å fastslå noe om lønnsomheten i prosjektene. Statnetts utbygging av sentralnettslinje i området er heller ikke avgjort.

– For Fosen-prosjektene er tiden veldig knapp, sier Steen.

Vil gi økte incentiver
Finansminister Siv Jensen (Frp) sa på sin pressekonferanse onsdag at bransjen snart vil få kjennskap til hva avskrivningsforslaget vil inneholde.

– Vi sier at dette vil ha effekt for hele 2015. Det har vært noen tekniske utfordringer med å få dette ferdig, men vi har jobbet på spreng med å få dette på plass og bransjen vil ganske snart få vite mer om det nøyaktige innholdet i det, sa Jensen.

Pöyry-analytiker Ole Løfsnæs sier at avskrivingsforslaget gir økte incentiver til å bygge ut nye vindkraftprosjekter i Norge, fordi det bedrer økonomien til alle prosjekter.

Men han understreker at man ikke nødvendigvis vil få en 50/50-fordeling mellom Norge og Sverige fremover, blant annet fordi man ikke kjenner detaljene i forslaget.

Et annet viktig moment er usikkerheten rundt Statnetts linjebygging. Dette er særlig viktig for vindplanene på Fosen, påpeker Løfsnæs.

– Hvis man får relativt like avskrivningsregler som i Sverige, så bedrer det sjansen for Bjerkreim-klyngen og Fosen, noe som vil gi 4-5 TWh med vindkraft i Norge, estimerer Løfsnæs.

– Forslaget vil, hvis det medfører at rammebetingelsene for norsk og svensk vindkraft blir helt like, gi bedre incentiver for vindkraftinvesteringer. Forskjellen på avskrivningsregler kan dermed ikke lengre brukes som forklaring på manglende satsing, sier han.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
14:42, Wednesday, 8 October 2014


Markedskommentar uke 39 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 10,4 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 6 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 6-7 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

GE kjøper lokalproduserte fornybargarantier

Gudbrandsdal Energi har kjøpt lokalproduserte fornybargarantier fra kraftprodusenten Gudbrandsdal Energi Produksjon. Kjøpesummen vil gå til vedlikehold og oppgraderinger av selskapets tre vannkraftverk i Gudbrandsdalen.

Les mer

Markedskommentar uke 38 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 12,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 10,5 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland.

Les mer

Halvparten bytter sjelden eller aldri strømavtale

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for Forbrukerrådet, fremgår det at nærmere halvparten av alle husholdninger ikke har byttet strømavtale, eller at det er mer enn to år siden de byttet avtale.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?