Hjem > Siste nytt > Statkraft jobber for å få datasentre til Norge

Statkraft jobber for å få datasentre til Norge

Thomas Gundersen
Publisert 26.09.2016, sist oppdatert 05.09.2017

(Montel) Statkraft har gått sammen med blant andre Energi Norge og Bellona for å få flere datasentre til Norge som kan gi økt strømforbruk.

– Datasenterindustrien er den absolutt raskest fremvoksende kraftintensive industrien i verden. Vi ser dette i sammenheng med det økende kraftoverskuddet i Norden, sier Atle Haga i Statkraft til Montel.

Han deler Statkrafts tanker om å få etablert store datasentre i Norge, etter at Facebook har etablert seg i Sverige, Google i Finland og Apple er på vei inn i Danmark.

– VI forsøker å finne egnede prosjekter som vi kan hjelpe og føre framover, slik at det blir internasjonalt konkurransedyktige prosjekter. Dette gjør vi i samarbeid med Energi Norge, IKT-Norge, Bellona, Innovasjon Norge og andre, sier Haga.

Statkraft er også med på å starte en egen interesseorganisasjon for datalagringsindustrien i Norge, som skal være mye bredere enn det som har vært tilfellet til nå. Denne organisasjonen er nå i støpeskjeen og nærmere 40 selskaper er med i arbeidet.

Usikkert forbruk
Haga sier at Statkraft ikke har egne prognoser på hvor mye strøm slike datasentre kan bruke, men viser til Vattenfalls estimater om at forbruket for datalagring i Norden kan øke fra 2 TWh i 2014 til 20 TWh i 2020.

Regjeringen kuttet fra 1. januar i år elavgiften for store datasentre med uttak over 5 MW til 0,48 øre/KWh.

– Det gjør Norge konkurransedyktig med hvem som helst på energisiden. Derimot kan eiendomsskatt være en showstopper, sier Haga.

Spørsmålet er hvordan kommunene beregner eiendomsskatt. Skatt på tomten og en lagerhall er en ting, men eiendomsskatt for verk og bruk gjør at kommunene også kan skattlegge innmaten i hallene, altså serverparkene og annet utstyr.

– Da kan eiendomsskatten bli tre- eller firedoblet, og det vil begrense utviklingen av store datasentre, sier Haga.

Et annet problem har vært at flere av de norske datalagringsprosjektene som har blitt tilbudt ute i markedet ikke har vært ferdig pakkeløsninger, men der man for eksempel har manglet ferdig regulering av tomten eller ikke hatt avtaler på plass med nettleverandører, ifølge Haga.

Flere prosjekter har også vært tenkt plassert i nedlagte gruver, men det mener Statkraft ikke er optimalt for de aller største prosjektene.

– Det går primært på fleksibilitet, fordi selskapene ønsker ikke å ha fysiske begrensninger som man kan ha i en fjellhall. De vil kunne bygge så stort de vil, og man mer låst når man bygger i en gruve.

Andre momenter er at firmaer ønsker sine datasentre lokalisert nær flyplasser med internasjonale forbindelser, og at behovet for kjøling er blitt mindre med årene fordi teknologiutviklingen gjør at serverne tåler høyere temperaturer, ifølge Haga.

– Det desidert største sentret i Norge er Digiplex’ anlegg på Fet med en effekt på 8,6 MW. Til sammenlikning har Facebooks anlegg i Luleå et uttak på 60 MW når de har bygd to av tre seksjoner. Apples senter i Danmark kan bli på 240 MW med årene, sier han.

Ønsker en større aktør
Haga sier det er svært viktig å få en større aktør til å etablere seg, og peker på at det i kjølvannet av Facebooks etablering i Luleå har kommet ni andre mindre datasentre i den nord-svenske byen. Disse har til sammen dobbelt så stort forbruk som Facebook, og nøkkelen er å få til noe liknende også i Norge.

– Får du en av de store aktørene til å etablere seg, så får du en ketchup-effekt. Og det er dette vi arbeider med å få til, sier Haga.

Han legger til at Statkraft kan bidra til å hjelpe grunneiere og andre involverte med planlegging, prosjektledelse, internasjonal markedsføring, nettilgang og ulike reguleringer.

– Det er slike ting vi ser for oss at vi tar en rolle i og legger til rette for prosjektene, sier Haga, som er helt klar på at Statkraft gjør dette for å utvide sitt eget marked og utnytte det ventede nordiske kraftoverskuddet.

– Vi vil selvfølgelig også gjerne bidra med kraftleveranse, men det er et fritt marked, så aktørene kan velge hvilken strømleverandør de vil, fortsetter han.

– Hvor i landet er det mest sannsynlig at man får et gjennombrudd?

– Det er mange gode prosjekter pågående fra helt nord i Norge til helt i sør. Men vi tror at det sentrale Østlandet er et godt sted å begynne. Det er uansett mye bedre med et datasenter et sted i Norge enn for eksempel utenfor London, fordi her er det helt utslippsfritt, sier Haga.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?