04.06.2015

Statkraft dropper Fosen-utbyggingen (1.000 MW)

(Montel) Lave kraft- og elsertpriser gjør at Statkraft ikke vil bygge ut vindkraftparkene på Fosen og i Snillfjord fordi de ikke er lønnsomme.

– Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1.000 MW og en produksjon på omlag 3,25 TWh årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner.

Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforventningene. Oppdaterte analyser viser derfor at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønnsomme, skriver Statkraft.

Selskapene har lobbet hardt og lenge for å få bedre vilkår for å redusere kostnadene ved utbyggingen, blant annet ved å få bedre avskrivingsregler for vindkraft og å tette det svenske skattesmutthullet elsertmarkedet.

Statkraft skriver i meldingen at selskapet fremdeles vil investere i vannkraft i Norge.

Mars 16-kontrakten stiger med 2 kroner til 150 SEK/MWh på Nasdaq Commodities torsdag.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?