04.06.2015

Statkraft dropper Fosen-utbyggingen (1.000 MW)

(Montel) Lave kraft- og elsertpriser gjør at Statkraft ikke vil bygge ut vindkraftparkene på Fosen og i Snillfjord fordi de ikke er lønnsomme.

– Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1.000 MW og en produksjon på omlag 3,25 TWh årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner.

Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforventningene. Oppdaterte analyser viser derfor at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønnsomme, skriver Statkraft.

Selskapene har lobbet hardt og lenge for å få bedre vilkår for å redusere kostnadene ved utbyggingen, blant annet ved å få bedre avskrivingsregler for vindkraft og å tette det svenske skattesmutthullet elsertmarkedet.

Statkraft skriver i meldingen at selskapet fremdeles vil investere i vannkraft i Norge.

Mars 16-kontrakten stiger med 2 kroner til 150 SEK/MWh på Nasdaq Commodities torsdag.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?