04.06.2015

Statkraft dropper Fosen-utbyggingen (1.000 MW)

(Montel) Lave kraft- og elsertpriser gjør at Statkraft ikke vil bygge ut vindkraftparkene på Fosen og i Snillfjord fordi de ikke er lønnsomme.

– Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1.000 MW og en produksjon på omlag 3,25 TWh årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner.

Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforventningene. Oppdaterte analyser viser derfor at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønnsomme, skriver Statkraft.

Selskapene har lobbet hardt og lenge for å få bedre vilkår for å redusere kostnadene ved utbyggingen, blant annet ved å få bedre avskrivingsregler for vindkraft og å tette det svenske skattesmutthullet elsertmarkedet.

Statkraft skriver i meldingen at selskapet fremdeles vil investere i vannkraft i Norge.

Mars 16-kontrakten stiger med 2 kroner til 150 SEK/MWh på Nasdaq Commodities torsdag.
Gert Ove Mollestad
gert@montel.no

Markedskommentar uke 44 2020

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 19 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli under 12,2 øre/kWh. Spotprisen for Østlandsområdet har dermed redusert seg markant den siste uken. Prisutsiktene for kommende uke ser ut til å bli rundt 15 øre/kWh.   

Les mer

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?