Hjem > Siste nytt > Startskudd for stort AMS-prosjekt

Startskudd for stort AMS-prosjekt

Publisert 13.08.2014, sist oppdatert 05.09.2017

AMS+NettEuropower Mona Adolfson.

Nettalliansen regner med å vekke stor oppmerksomhet hos mange leverandører på IT-siden når de nå skal prekvalifisere leverandør. Ilustrasjon: Europower

Nettalliansens påtroppende sjef samler denne uken rundt 30 selskap for å utarbeide konkurransegrunnlaget som skal legges til grunn når man skal gjøre en prekvalifisering av AMS-leverandører. Gjennomføringen skal starte opp før neste sommer. Da kan det dreie seg om 250 000 målepunkt.

Allerede før han har startet formelt i stillingen som daglig leder for Nettalliansen, er Torgeir Brovold i full gang med å organisere det grunnleggende arbeidet for en samlet AMS-utrulling for selskapene i Nettalliansen.

Stadig flere selskaper er på vei inn i alliansen og Brovold tror at det kan være snakk om en portefølje på hele 250 000 målepunkter når AMS-utrullingen er planlagt startet opp i forkant av neste sommer. Men mye av arbeidet gjøres nå. Ettersom selskapene er underlagt forskrift om offentlig anskaffelse må det forberedes konkurransegrunnlag for anbudsinnhenting.

– Vi samler nå rundt 30 selskap som en del av arbeidet med å utarbeide konkurransegrunnlaget. Prosessen startet før sommeren og vi ser for oss å gjøre dette som en tjenesteanskaffelse. Vi får en implementeringsperiode, med tilhørende drift- og vedlikeholdsperiode, forklarer Brovold.

Han forteller videre at de to bærende elementene i AMS-valgene er knyttet til å oppfylle myndighetskravene samtidig som de skal finne en leverandør som kan gi vesentlige stordriftsfordeler.

– Vi må ha en funksjonell tilnærming til leverandøren, slik at vi drar nytte av leverandørens erfaringer og standardisering for gjennom dette å sikre at kunden til en hver tid får riktig faktura, sier han.

Prekvalifisering

Konkurransen vil følge et tradisjonelt løp der det benyttes prekvalifisering. Kanskje litt overraskende vil man ikke bruke Sellihca, som mange benytter ved prekvalifisering.

– Vi vil bruke Doffin og Ted, sier Brovold.

– Og hvorfor ikke Sellihca?

– Nei hvorfor skal vi betale for noe vi må gjøre selv? Det er nødvendig å sikre en helhetlig tilnærming med avklaring og prioritering av lokale forhold og behov, samtidig som vi må ivareta krav til en forutsigbar og tydelig anskaffelse iht «forskrift om offentlig anskaffelser», svarer den påtroppende sjefen i Nettalliansen.

Arbeidet må i gang nå for å kunne starte med selve gjennomføringen innen neste sommer. Det planmessige rundt datoer og bruk av penger er lagt. I gjennomføringen ligger det at alle selskapene får et fellessystem og så vil lokale opsjoner utløses etter behov hos det enkelte selskap. Det vil være ulike behov avhengig størrelsen på selskapene.

– Vi forsøker å få en standardisert, men likevel fleksibel modell. Fleksibilitet er nødvendig, ikke minst på grunn av store geografiske områder som skal dekkes, sier Brovold.

Forventer stor interesse

Nykommeren forventer at han med nærmere 250 000 målepunkter fordelt over det ganske land vil representere en interessant kunde for mange av IT-leverandørene. Både de som kjenner til kraftsektoren fra tidligere og de som er mer kjente på andre arenaer.

– Jeg forventer at vi får interesse både fra de nye tjenesteleverandørene innen kraftbransjen, som Lyse Smartly, Validér og Embriq og de mer tradisjonelle mot kraftbransjen som CGI, Enoro og Tito Enator, som har mye erfaring som systemintegratorer. Men også at vi er interessante for den etablerte leverandørstaben mot kraftaktørene, som blant annet Sysco, Maik, Schneider og Reilers med flere, sier Brovold.

I tillegg forventer han at Nettalliansen vil tiltrekke seg interesse fra mer IT-orienterte nordiske og internasjonale infrastrukturleverandører.

– Vi blir vel nesten skuffet om de ikke noen av disse kommer, erkjenner han.

Én systemintegrator

Nettalliansen ønsker seg én systemintegrator som kan ta seg av hele leveransen. Men denne vil også være avhengig av en rekke underleverandører for å kunne utføre arbeidet lokalt. Det er en kompleksitet som man forsøker å hensynta. Brovold legger ikke skjul på at det er leverandøren som må komme med gjennomføringsmodellen og så vil Nettalliansen se om de må støtte opp om kompetanse og gjennomføring i enkelte geografiske områder.

– Men selve kjernesystemet oppfatter vi som et billingsystem. Teknologien der, den tror vi er ganske grei, sier han.

God timing

Brovold opplever selv at Nettalliansen har god timing på arbeidet med AMS-prosjektet.

– Vi har fremdeles et handlingsrom på tid. Vi har jo heller ikke lyst til å avslutte konkurransen på grunn av manglende konkurranse, slik noen har gjort. Da mister vi fort det handlingsrommet. Timingen er passe riktig, sier Brovold.

Størrelsen og stadig flere selskap og målepunkter involvert, er også til fordel når forhandlingene skal starte.

– En annen fordel vi har er at vi kanskje representerer så mye som 250 000 målepunkt. Det er mye og gir oss stor oppmerksomhet. Mye kan gjøres parallelt fordi vi består av så mange selskap. Det gjør at vi blir mindre sårbare når det gjelder tilgang på kompetanse. Jeg tror ikke det blir vanskelig og få tilgang til målere. Det kan være en større utfordring når det gjelder montører. Men vi ser for oss et sterkt samvirke mellom leverandøren og oss selv når det gjelder installeringen, drift og vedlikehold, ettersom det er mange små selskap som har egne montører. Gjennom det samvirket vil vi kunne besørge og kompensere eventuelt mangler på entreprenørsiden, sier Brovold.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?