31.12.2013

Stark kraftbalans 2013 trots lägre vattenkraftproduktion

Gunnveig Jacobsen(Montel) Trots att vattenkraftproduktionen under 2013 var nästan 18 TWh lägre än 2012, så är den svenska kraftbalansen fortsatt stark, visar preliminär statistik från Svensk Energi.


Vattenkraftsproduktionen i Sverige uppgick till 60,9 TWh vilket var drygt 22 procent lägre än våtåret 2012 då produktionen uppgick till 78,4 TWh, enligt Svensk Energis data. Trots detta kunde Sverige nettoexportera drygt 10 TWh.Den fortsatt starka kraftbalansen förklaras med en minskad elanvändning i kombination med en ökad produktion från vind- och kärnkraft jämfört med 2012.– Det är positivt att vår starka kraftbalans består och att el fortsätter vara en viktig exportvara, säger Svensk Energi vd, Kjell Jansson, i en kommentar.

Totalt producerades 148,9 TWh 2013 jämfört med 162,4 TWh förra året. Elanvändningen uppgick till 138,8 TWh, vilket är en nedgång med 3,1 procent från 2012. Temperaturkorrigerat förbrukades 3,4 TWh mindre el i år jämfört med i fjol.

Trots den starka svenska kraftbalansen blev dock Norden som helhet nettoimportör med 3 TWh, jämfört med 14 TWh nettoexport år 2012.

Svensk Energi konstaterar att prisskillnaderna var små sett över året.

”Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 29 och 39 öre/kWh. Det högsta timpriset uppgick till drygt 91 öre/kWh och uppnåddes den 8 april under timme 08-09. Det lägsta timpriset under året uppgick till 1,2 öre/kWh den 26 juni under timme 06-07.”


Tillförsel År 2011 År 2012 År  Ändring 
2013 prel från 2012
TWh TWh TWh
Vattenkraft 66,7 78,4 60,9 -22,30%
Vindkraft 6,1 7,2 9,8 36,10%
Kärnkraft 58 61,4 63,7 3,80%
Övrig värmekraft 16,8 15,4 14,5 -5,80%
Elproduktion totalt 147,5 162,4 148,9 -8,30%
Nettoexport
7,2 19,6 10,1 -47,40%
Total inhemsk elanvändning 140,3 143,2 138,8 -3,10%
Temperaturkorrigerad elanvändning 143,3 143,8 140,4 -2,40%

Anton Tigerstedt

anton@montel.no
12:28, Monday, 30 December 2013


Related news:
Sammendrag av kundetilfredsheten i privatmarkedet, Norge 2017

Gudbrandsdal Energi er selskapet som topper bransjesammendraget, og med en kundetilfredshet på 81 så er hovedvekten av kundene svært godt tilfredse.

Les mer

Prishopp på kalde og tørre varsler

De nærmeste kraftkontraktene steg markant i pris fredag etter at værvarslene indikerer et langvarig blokkerende høytrykk over Norden som vil gi lave temperaturer, lite nedbør og rolige vindforhold.

Les mer

Nesten 90% av nettselskapene unngår funksjonelt skille

De aller fleste nettselskapene slipper unna det såkalte funksjonelle skillet, etter at Kristelig Folkeparti denne uken besluttet å støtte Senterpartiets forslag om å sette grensen ved 30.000 nettkunder.

Les mer

Blockchain vil bli like viktig som internett

Blockchain-teknologi kan senke transaksjonskostnadene og åpne nye muligheter i kraftmarkedet, ifølge ekspertene på Energi Norges fremtidsseminar denne uken.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]