18.10.2017

SSB må vente på Elhub for å si noe om solkraft

(enerWE) SSB er Norges faglige uavhengige institusjon som har ansvaret for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk innenfor en rekke områder. Et av de områdene er statistikk for elektrisiteten, og under der sorterer blant annet elektrisitetsproduksjonen og – forbruket.

enerWE rapporterer regelmessig disse tallene da de sier en del om utviklingen i det norske kraftmarkedet. Samtidig mangler det en vesentlig strømkilde som vi skriver mye om, nemlig solkraften. Vi vet at den ikke utgjør så mye i dag, men at den vokser kraftig.

Solkraft er også en energikilde som fungerer litt anerledes enn produksjonen vi får fra kraftverk som vind- og vannkraft. I og med at denne strømmen produseres lokalt på hustakene til private boligeiere og på næringsbygg, har den et fortrinn som kommer i tillegg til selve kraftproduksjonen ettersom den kan være med på å redusere investeringsbehovet i selve strømnettet.

– Vi publiserer dessverre ikke informasjon om hvor mye solkraft som produseres i Norge i elektrisitetsstatistikkene i dag, sier Thomas Aanensen i SSB til enerWE.

Han kan heller ikke love at solkraften vil bli inkludert i den offisielle statistikken med det første.

– Hvorvidt solkraft skal inkluderes i den offisielle statistikken i fremtiden vil avhenge av omfanget av denne typen kraftproduksjon og hvilke kilder vi har til å innhente denne typen data av nødvendig kvalitet. Dette er noe vi vurderer løpende, sier Aanensen.

SSB er avhengig av godt datagrunnlag for å kunne levere god statistikk, og slik situasjonen er nå har de ikke tilgang til data som gir godt nok grunnlag til å utarbeide offisielle tall for hvor mye solkraften bidrar med. Det kan endre seg når Elhub-prosjektet er oppe og går.

– Når datahuben for måledata for strøm i Norge er på plass, vil det være en viktig kilde for elektrisitetsstatistikkene i SSB. Vi håper at den kan være et grunnlag for å publisere informasjon om produksjonen av solkraft i Norge i fremtiden, sier Aanensen.

Elhub-prosjektet går ut på å lage en nasjonal datahub der alle måledata for strøm i Norge samles inn. Det gjøres ved at alle automatiske strømmålere (AMS) vil sende informasjon til sitt lokale nettselskap, som så videreformidler dette automatisk til elhub.no innen 07:00 hver dag. Elhub-prosjektet er imidlertid forsinket til høsten 2018.

Vi må derfor vente og smøre oss med tålmodighet en stund til før vi kan få regelmessig oppdaterte offiselle tall om hvordan det går med solkraftutviklingen i Norge.

SSB kan heller ikke gi noen estimater om solkraften basert på andre tall.

– Vi har dessverre ikke noen estimat på hvor mye solkraften utgjør per i dag eller hvordan produksjonen av solkraft vil utvikle seg, sier Aanensen.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Endless Winter ep. 3

Endless Winter 3 er siste kapittel i skikjører Nikolai Schirmers vintereventyr, hvor han forsøker å kjøre bedre på ski med lavere klimagassutslipp.

Les mer

Markedskommentar uke 46 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 45,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 43 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer denne uken som gir redusert forbruk og redusert pris. Forventet pris for kommende uke er rundt 41 øre/kWh, da temperaturene er ventet videre opp hvor det vil bli plussgrader over store deler av Østlandet. Samtidig er det ventet vind under normalen og normale nedbørsmengder i Nordpool-området som helhet.

Les mer

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?