18.10.2017

SSB må vente på Elhub for å si noe om solkraft

(enerWE) SSB er Norges faglige uavhengige institusjon som har ansvaret for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk innenfor en rekke områder. Et av de områdene er statistikk for elektrisiteten, og under der sorterer blant annet elektrisitetsproduksjonen og – forbruket.

enerWE rapporterer regelmessig disse tallene da de sier en del om utviklingen i det norske kraftmarkedet. Samtidig mangler det en vesentlig strømkilde som vi skriver mye om, nemlig solkraften. Vi vet at den ikke utgjør så mye i dag, men at den vokser kraftig.

Solkraft er også en energikilde som fungerer litt anerledes enn produksjonen vi får fra kraftverk som vind- og vannkraft. I og med at denne strømmen produseres lokalt på hustakene til private boligeiere og på næringsbygg, har den et fortrinn som kommer i tillegg til selve kraftproduksjonen ettersom den kan være med på å redusere investeringsbehovet i selve strømnettet.

– Vi publiserer dessverre ikke informasjon om hvor mye solkraft som produseres i Norge i elektrisitetsstatistikkene i dag, sier Thomas Aanensen i SSB til enerWE.

Han kan heller ikke love at solkraften vil bli inkludert i den offisielle statistikken med det første.

– Hvorvidt solkraft skal inkluderes i den offisielle statistikken i fremtiden vil avhenge av omfanget av denne typen kraftproduksjon og hvilke kilder vi har til å innhente denne typen data av nødvendig kvalitet. Dette er noe vi vurderer løpende, sier Aanensen.

SSB er avhengig av godt datagrunnlag for å kunne levere god statistikk, og slik situasjonen er nå har de ikke tilgang til data som gir godt nok grunnlag til å utarbeide offisielle tall for hvor mye solkraften bidrar med. Det kan endre seg når Elhub-prosjektet er oppe og går.

– Når datahuben for måledata for strøm i Norge er på plass, vil det være en viktig kilde for elektrisitetsstatistikkene i SSB. Vi håper at den kan være et grunnlag for å publisere informasjon om produksjonen av solkraft i Norge i fremtiden, sier Aanensen.

Elhub-prosjektet går ut på å lage en nasjonal datahub der alle måledata for strøm i Norge samles inn. Det gjøres ved at alle automatiske strømmålere (AMS) vil sende informasjon til sitt lokale nettselskap, som så videreformidler dette automatisk til elhub.no innen 07:00 hver dag. Elhub-prosjektet er imidlertid forsinket til høsten 2018.

Vi må derfor vente og smøre oss med tålmodighet en stund til før vi kan få regelmessig oppdaterte offiselle tall om hvordan det går med solkraftutviklingen i Norge.

SSB kan heller ikke gi noen estimater om solkraften basert på andre tall.

– Vi har dessverre ikke noen estimat på hvor mye solkraften utgjør per i dag eller hvordan produksjonen av solkraft vil utvikle seg, sier Aanensen.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2020

Strømmarkedet har lagt bak seg en stabil uke der prisen på Østlandet i prisområde NO1 i gjennomsnitt ser ut til å bli rundt 2,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er rundt 6 øre/kWh.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?