Hjem > Siste nytt > Spotprisene for onsdag 26.09.2012

Spotprisene for onsdag 26.09.2012

Publisert 25.09.2012, sist oppdatert 05.09.2017

Fortsatt billig strøm

Spotprisen (systemprisen) for onsdag 26.09.2012 ble på 23,0 øre/kWh eksklusive mva .

Systemprisen er fellesprisen som settes for Skandinavia eksklusive Baltikum. Dernest blir det korrigert for kapasitetsbegrensninger områdene i mellom og spotpris pr. prisområde blir beregnet. Når områdeprisene beregnes er landene i Baltikum med i beregningen.

Som prisene viser betaler en Oslo kunde 16,3 øre/kWh eksklusive mva, mens en Tromsø kunde betaler 22,0 øre/kWh.

Det settes en spotpris for hver dag. Prisen for ontorsdag blir ikke kjent før kl. ca 13:00 i morgen.

Det er spotprisen som er kraftleverandørenes fysiske innkjøpspris og det er den prisen kraftprodusentene får når de produserer kraft.

Kunder som ligger på spotprisavtaler avregnes etter Konkurransetilsynets krav om månedlig gjennomsnittlig pris som grunnlag. Et lite påslag til kraftleverandør på de prisene en ser i kartet og du har pris ut til kunde eksklusive mva. Mva er på 25%.

Som det fremgår av kartet er det ganske så billig strøm i hele Norge, Sverige og til dels Danmark. Den billigste strømmen får kunder som er bosatt i Sør-Norge. Spotprisene i Finland og Baltikum er betydelig høyere og prises til over 30 øre/kWh.

Jan Jansrud

Markedssjef

Gudbrandsdal Energi

Billig strøm bestilles her: www.ge.no

Prisene i kartet er oppgitt i kr/MWh. Flytt komma en plass til venstre og en får resultatet i øre/kWh.


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?