Hjem > Siste nytt > Spotprisene for onsdag 10.07.2013

Spotprisene for onsdag 10.07.2013

Publisert 09.07.2013, sist oppdatert 05.09.2017

Spotpris (systemprisen) for onsdag 10. juli 2013 endte på 24,4 øre/kWh eksklusive mva, ned fra i går. For  flere dataljer om onsdagens spotpriser; Se kartet nederst på siden.

Som prisene i kartet viser betaler en Oslo kunde på spotprisavtale 24,1 øre/kWh eksklusive mva og påslag, mens en Tromsø kunde betaler 24,2 øre/kWh. For mer detaljer om pris ut til kunde, se spotprisavtalene hos Gudbrandsdal Energi her: Spotprisavtaler

Vi har i øyeblikket en magasinfylling på 67,7 % fylling for Skandinavia. Opp 3,7 % fra sist uke, og en hydrologisk balanse på 11 TWh under normalen. Underskuddet skyldes en kald og nedbørsfattig vinter som har gitt mindre snø i fjellet enn normalt.Men i løpet av våren har balansen bedret seg, og den synes å være i sakte bedring.

Det er spådd 0,9 TWH mindre enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det er meldt varmere enn normalt det meste av perioden, noe kjøligere i enden. Meteorologen tror på omlegging til mer lavtrykksdominert vær i neste uke.

Den samlede kjernekraftproduksjonen i Skandinavia er svært god. Den går på 83 % av full produksjon. 2 reaktorer ligger ute for årlig vedlikehold.

Marginalkostnaden for kull er lav om dagen så det gir kullkraftprodusentene insitament til å produsere. Kullprisene har falt sterkt det siste året. Kullprisene er på sitt laveste siden 2010. Dette bidrar til lavere strømpriser, fordi både Finner, Dansker og Tyskere produserer strøm fra kullfyrte kraftverk.

Det meldes om en økning i vindkraftproduksjon i Skandinavia til i morgen. I overkant av 4000 MW antar man vindmøllene vil produsere.

Kundene må  forberede seg på høyere strømpriser i sommer i forhold til i fjor grunnet den svake hydrologiske balansen. Men den senere tids utvikling i strømmarkedet har senket prisene mye og det ser ut til å bli hyggelige strømregninger fremover. Kundenes forbruk er også lavt på denne tiden av året.

NB!  Kunder som ligger på spotprisavtaler hos Gudbrandsdal Energi avregnes etter Konkurransetilsynets krav om månedlig gjennomsnittlig pris som grunnlag. Et lite påslag på de spotprisene du ser i kartet nedenfor og du har pris ut til kunde eksklusive mva. Mva er på 25%.

Systemprisen er fellesprisen som settes for Skandinavia eksklusive Baltikum. Dernest blir det korrigert for kapasitetsbegrensninger områdene i mellom og spotpris pr. prisområde blir beregnet. Når områdeprisene beregnes er landene i Baltikum med i beregningen. Det settes en spotpris for hver dag. Spotprisen for torsdag blir ikke kjent før ca kl.12:30 onsdag. Det er spotprisen som er kraftleverandørenes fysiske innkjøpspris og det er den prisen kraftprodusentene får når de produserer kraft.

Hydrologisk balanse er summen av vannmengden i magasinene pluss produksjonsrelatert snø som ligger i fjellet og tilsig fra terrenget. Dette måles mot det som er normalt for årstiden.

For mer informasjon om spotprisene . Les her

Jan Jansrud

Markedssjef

Gudbrandsdal Energi

Billig strøm bestilles her: www.ge.no

 

Spotprisene i kartet under er oppgitt i kr/MWh. Flytt komma en plass til venstre og en får resultatet i øre/kWh.

Spotprisene for onsdag 10.07.2013

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?