05.06.2014

Hvorfor er spotprisene lavere i sør-Norge?

Spotprisene i år i de ulike landsdeler

Som kurvene i figuren viser har spotprisene hittil i år vært svært så rimelige for alle kunder uansett hvor i Norge de har bopel. Spotprisene er oppgitt inklusive påslag, elsertifikater og mva, alt inklusive.

Men kurvene viser også at prisen i de ulike landsdelen har endret seg utover våren. Som det fremgår har prisene denne våren vært svært så billig i Sør-Norge sammenlignet med Midt- og Nord-Norge.

De av kundene som har nytt godt av de svært så lave strømprisene  er kunder bosatt i områdene i og rundt Oslo, Kristiansand og Bergen. Kunder i Molde, Trondheim og Tromsø har hatt en noe høyere prisutvikling. Forbruket er i midlertidig lavt på denne årstiden så det slår ikke noe vesentlig ut på strømregningene.

Spotpriserer hittil i år.

Alle spotprisavtalene i Norge har Konkurransetilsynet bestemt skal avregnes i henhold til gjennomsnittlig månedpris for det området kundene bor. Alle spotprisavtalene til Gudbrandsdal Energi avregnes i henhold til disse bestemmelsene. De fleste spotprisavtalene i Norge gjør ikke det, mellom 60 og 70% av avtalene, og da vil fakturagrunnlaget fra disse strømleverandørene være høyere enn det Gudbrandsdal Energi fakturerer sine kunder som grunnlag. Dette er det viktig å være klar over.

Denne våren har ressurstilgangen i Sør-Norge vært svært så god med mye snø i fjellet. Vi har hatt høye temperaturer og forbruket har vært lavt. I Midt- og Nord-Norge derimot har situasjonen vært litt annerledes og ressurstilgangen mellom produksjon og forbruk noe mer anstrengt.

I tillegg har mange av de Svenske kjernekraftverkene ligget ut for revisjon. Dette har gitt høyere spotpriser i Sverige, Finland, Danmark og Baltikum og dette prisnivået har også forplantet seg til Midt- og Nord-Norge.

Analytikerne mener i sine prisprognoser at det fremdeles skal være lavere spotpriser i sør enn i nord, men med mer kjernekraft på nett og med noe mer nedbør i tiden fremover så er nedsiden stor. Men summa summarum anser vi spotprisene til å være svært så hyggelige om dagen.


Jan Jansrud

Gudbrandsdal Energi

 

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?