05.06.2014

Hvorfor er spotprisene lavere i sør-Norge?

Spotprisene i år i de ulike landsdeler

Som kurvene i figuren viser har spotprisene hittil i år vært svært så rimelige for alle kunder uansett hvor i Norge de har bopel. Spotprisene er oppgitt inklusive påslag, elsertifikater og mva, alt inklusive.

Men kurvene viser også at prisen i de ulike landsdelen har endret seg utover våren. Som det fremgår har prisene denne våren vært svært så billig i Sør-Norge sammenlignet med Midt- og Nord-Norge.

De av kundene som har nytt godt av de svært så lave strømprisene  er kunder bosatt i områdene i og rundt Oslo, Kristiansand og Bergen. Kunder i Molde, Trondheim og Tromsø har hatt en noe høyere prisutvikling. Forbruket er i midlertidig lavt på denne årstiden så det slår ikke noe vesentlig ut på strømregningene.

Spotpriserer hittil i år.

Alle spotprisavtalene i Norge har Konkurransetilsynet bestemt skal avregnes i henhold til gjennomsnittlig månedpris for det området kundene bor. Alle spotprisavtalene til Gudbrandsdal Energi avregnes i henhold til disse bestemmelsene. De fleste spotprisavtalene i Norge gjør ikke det, mellom 60 og 70% av avtalene, og da vil fakturagrunnlaget fra disse strømleverandørene være høyere enn det Gudbrandsdal Energi fakturerer sine kunder som grunnlag. Dette er det viktig å være klar over.

Denne våren har ressurstilgangen i Sør-Norge vært svært så god med mye snø i fjellet. Vi har hatt høye temperaturer og forbruket har vært lavt. I Midt- og Nord-Norge derimot har situasjonen vært litt annerledes og ressurstilgangen mellom produksjon og forbruk noe mer anstrengt.

I tillegg har mange av de Svenske kjernekraftverkene ligget ut for revisjon. Dette har gitt høyere spotpriser i Sverige, Finland, Danmark og Baltikum og dette prisnivået har også forplantet seg til Midt- og Nord-Norge.

Analytikerne mener i sine prisprognoser at det fremdeles skal være lavere spotpriser i sør enn i nord, men med mer kjernekraft på nett og med noe mer nedbør i tiden fremover så er nedsiden stor. Men summa summarum anser vi spotprisene til å være svært så hyggelige om dagen.


Jan Jansrud

Gudbrandsdal Energi

 

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?