Hjem > Siste nytt > Spår overetablering på 3,2 TWh

Spår overetablering på 3,2 TWh

Publisert 03.06.2014, sist oppdatert 05.09.2017

DSC_8527+-+KopiEuropower.

Det kan bli en overetablering på 3,2 TWh i sertifikatmarkedet, sa Mats Larsson i Axpo da han holdt foredrag på NVEs vindkraftseminar i Drammen i dag. Foto: Haakon Barstad

Axpo Nordic spår en overetablering i sertifikatmarkedet på 3,2 TWh.  – Det er fullt mulig at man skyter over målet, sier Mats Larsson i Axpo.

Han holdt i dag foredrag på NVEs vindkraftseminar i Drammen. Han analyserte sertifikatsituasjonen ut i fra grunnlagsdokumentene NVE og svenske Energimyndighetene har lagt fram før kontrollstasjonen.

Axpo Nordic er datterselskap av det sveitsiske energikonsernet Axpo som driver med finansiering, rådgivning og analyser innen kraftmarkedet i hele Europa.

– Grunnlagsrapportene som kom 11. februar overrasket på flere måter. Mest med at kvotene økte kraftig i Sverige. Det ga raskt en prisoppgang på 25 kroner, innledet Larsson.

Prisoppgangen varte imidlertid bare en uke

– Bare én uke etter at rapportene ble lagt fram 11. februar, kom det nye prognoser om svensk vindkraft. De viste høyere byggeanslag enn antatt, og i løpet av to uker tok markedet bort hele prisoppgangen kvoteøkningen hadde ført til, sa Larsson.

Sertifikatoverskudd

Analytikeren la vekt på at den viktigste prisfaktoren for elsertifikater, er beholdningen. Han mener ingenting tyder på at det blir mangel på sertifikater.

– Den foreslåtte justeringen trer i kraft først i 1. januar 2016. Inntil da er det ingenting forandrer seg. Vi vil fortsette å akkumulere sertifikatoverskudd gjennom hele 2014 og 2015, sa Larsson.

Han presenterte en graf som viser hvordan kvotejusteringen vil slå inn i 2016 med et lite sertifikatoverskudd, før det på nytt bygges opp et nytt overskudd fram mot 2020.

– Ut i fra disse tallene vil det aldri bli noe mangel på sertifikater. Mitt estimat er at prisene aldri vil gå opp, snarere tvert i mot, sa Larsson som ikke nevnte konkrete priser i foredraget.

Overetablering på 3,2 TWh

Deretter gikk han gjennom analyser for hvor mye det vil bli bygd innenfor sertifikatmarkedet innen 2020. Målet er som kjent 26,4 TWh. Kvotene som justerer hvor mange sertifikater forbrukerne er pliktig til å kjøpe, er justert inn etter dette målet.

Axpos analyser viser at det i Sverige vil bli bygd 15,2 TWh vindkraft, 0,4 TWh vannkraft og 5 TWh bioenergi innen 2020 – altså totalt omtrent 21 TWh.

I Norges viser analysene at det vil bli bygd 2 TWh vindkraft, 6,6 TWh vannkraft og tilnærmet 0 TWh bioenergi – totalt 8,6 TWh.

– Det interessante er å summere disse tallene. For 21 pluss 8,6 blir jo ikke 26,4 TWh, det blir 29,6 TWh. Det ligger altså an til en overetablering på 3,2 TWh, sa Larsson.

Vindkraft-estimatetet på 2 TWh i Norge er svært lavt. Vindkraften i Norge produserer allerede 1,9 TWh vindkraft, og 86 nye prosjekter på totalt 18,1 TWh har fått konsesjon.

– Vi vet at det er veldig mange planlagte prosjekter i Norge som kan gjøre at det blir veldig mye mer norsk vindkraft, men dette er likevel våre estimat per i dag, sa Larsson.

Nullprisscenario

Slår Axpos analyser til vil 21av de 26,4 sertifikat TWh’ene bli bygd i Sverige.

– Jeg vil understreke at dette er prognoser, men akkurat nå er det slik det ser ut, sa Larsson.

Han etterlyser det mange norske aktører har etterlyst i sine høringsuttalelser, nemlig en felles prosjektdatabase – en oversikt over hvilke sertifikatprosjekter som er på gang, både i Norge og Sverige.

– Vi savner en oversikt over hvem som bygger akkurat nå, og hvem som kommer til å bygge. Så lenge man ikke har en slik oversikt, er det er fullt mulig at man skyter over målet, sa Larsson.

Kommer det mer enn 26,4 TWh inn på sertifikatmarkedet, vil det få negativ betydning for prisene. Flere aktører prater om en mulig priskollaps.

– Leker man med tanken på at man skyter over målet, så oppstår jo selvsagt et nullprisscenario, sa Larsson.

Han understreket flere ganger at det var prognoser og analyser han presenterte.

– Det er jo ikke sikkert at alt vi regner med vil bli bygd, faktisk blir bygd. Om det bygd for eksempel 25 prosent mindre fra nå, vil vi raskt få stigende priser. Det er mye som kan endre seg, det er fortsatt en lang vei å gå. Det er et spennende marked å jobbe i, avsluttet han.

Larsson vil ikke utype analysene sine ovenfor pressen etter foredraget.

– Jeg har ikke lov til å prate med journalister, sa han.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?