21.08.2014

Spår lav pris til 2030

nos_clearing_and_settlementEuropower. Stein Arild Iglebaek

Det er trolig svært lenge til meglere ser varig høye kraftpriser. Illustrasjonsfoto: Imarex

– Det er lite som tyder på at kraftprisen skal komme opp, sier Ole Løfsnæs i Pövry Management Consulting. Han ser for seg lave kraftpriser til 2030.

– Det er lenge til 2030, men slik det ser ut i dag, er det lite som tyder på at det kommer til å bli så veldig mye bedre for den norske kraftbransjen på sikt, sier Løfsnæs til Finansavisen.

Avisen minner om at det er blitt bygd ut mye ny kraft i Norden samtidig som etterspørselen har flatet ut. Nye kabler til Tyskland og England kan bidra til litt høyere priser gjennom krafteksport, men ellers er den nordiske kraftbransjen prisgitt utviklingen i EU. 

Ringvirkninger av skiferrevolusjonen

Løfsnæs ser for seg at det nordiske kraftoverskuddet vil øke fram mot 2020, og legge ytterligere press på kraftprisene. Økt utvinning av skiferolje og -gass i Nord-Amerika vil gjøre det samme.

– Skiferrevolusjonen i Nord-Amerika har frigjort store mengder kull og gass til resten av verden, noe som har holdt prisen nede på disse råvarene. Denne revolusjonen vil dempe prisøkninger også fram mot 2030, sier Løfsnæs til Finansavisen.

Et usikkerhetsmoment er prisen på utslipp av CO2, men Løfsnæs tror av flere grunner at den fortsatt vil være lav. 

Kabler gir eksport

Statnett planlegger å bygge kraftkabler både til England og til Tyskland, på 1400 MW hver. Kabelen til Tyskland skal etter planen være ferdig i 2018, mens Englandskabelen skal stå klar i 2020.

En analyse gjennomført av Markedskraft viser at nettoeksporten via kabelen til Tyskland vil bli null i 2020. På kabelen til England blir imidlertid situasjonen en annen. Der forventer Markedskraft at nettoeksporten vil bli hele 10 TWh/år i 2020, skriver e24.no og viser til Teknisk Ukeblad

Kablene vil dermed føre til økninger i kraftprisen. I sin konsesjonssøknad anslo Statnett at de to kablene ville øke gjennomsnittsprisen i 2020 med 4 øre/kWh i 2020 og drøye 3 øre/kWh i 2030 sammenlignet med om kablene ikke var bygget.

Markedskraft har regnet seg fram til det samme. De anslår at Tysklandskabelen vil øke kraftprisen i 2020 med ca. 1,5 øre/kWh i 2020, mens Englandskabelen vil gi en ytterligere økning på ca. 2,5 øre/kWh. Til sammen altså ca. 4 øre/kWh.

Markedskommentar uke 43 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 21,5 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 19,5 øre/kWh. Forventet pris for kommende uke er 18,5 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?