21.08.2014

Spår lav pris til 2030

nos_clearing_and_settlementEuropower. Stein Arild Iglebaek

Det er trolig svært lenge til meglere ser varig høye kraftpriser. Illustrasjonsfoto: Imarex

– Det er lite som tyder på at kraftprisen skal komme opp, sier Ole Løfsnæs i Pövry Management Consulting. Han ser for seg lave kraftpriser til 2030.

– Det er lenge til 2030, men slik det ser ut i dag, er det lite som tyder på at det kommer til å bli så veldig mye bedre for den norske kraftbransjen på sikt, sier Løfsnæs til Finansavisen.

Avisen minner om at det er blitt bygd ut mye ny kraft i Norden samtidig som etterspørselen har flatet ut. Nye kabler til Tyskland og England kan bidra til litt høyere priser gjennom krafteksport, men ellers er den nordiske kraftbransjen prisgitt utviklingen i EU. 

Ringvirkninger av skiferrevolusjonen

Løfsnæs ser for seg at det nordiske kraftoverskuddet vil øke fram mot 2020, og legge ytterligere press på kraftprisene. Økt utvinning av skiferolje og -gass i Nord-Amerika vil gjøre det samme.

– Skiferrevolusjonen i Nord-Amerika har frigjort store mengder kull og gass til resten av verden, noe som har holdt prisen nede på disse råvarene. Denne revolusjonen vil dempe prisøkninger også fram mot 2030, sier Løfsnæs til Finansavisen.

Et usikkerhetsmoment er prisen på utslipp av CO2, men Løfsnæs tror av flere grunner at den fortsatt vil være lav. 

Kabler gir eksport

Statnett planlegger å bygge kraftkabler både til England og til Tyskland, på 1400 MW hver. Kabelen til Tyskland skal etter planen være ferdig i 2018, mens Englandskabelen skal stå klar i 2020.

En analyse gjennomført av Markedskraft viser at nettoeksporten via kabelen til Tyskland vil bli null i 2020. På kabelen til England blir imidlertid situasjonen en annen. Der forventer Markedskraft at nettoeksporten vil bli hele 10 TWh/år i 2020, skriver e24.no og viser til Teknisk Ukeblad

Kablene vil dermed føre til økninger i kraftprisen. I sin konsesjonssøknad anslo Statnett at de to kablene ville øke gjennomsnittsprisen i 2020 med 4 øre/kWh i 2020 og drøye 3 øre/kWh i 2030 sammenlignet med om kablene ikke var bygget.

Markedskraft har regnet seg fram til det samme. De anslår at Tysklandskabelen vil øke kraftprisen i 2020 med ca. 1,5 øre/kWh i 2020, mens Englandskabelen vil gi en ytterligere økning på ca. 2,5 øre/kWh. Til sammen altså ca. 4 øre/kWh.

Varsler endringer i strømprisportalen før jul

Forbrukerrådet tar grep for å hindre at lokkeavtaler kommer på topp på portalen Strømpris.no, og varsler at lengden på avtalen vil få en avgjørende betydning for plassering på listen.

Les mer

Markedskommentar uke 45 2019

Denne uken har gradestokken krøpet langt ned på minussiden og det har fått direkte følger for spotprisene. Det toppet seg på onsdag med over 53 øre/kWh i gjennomsnitt for hele døgnet. I timen mellom 18 og 19 var timesprisen helt oppe på 85,7 øre/kWh. Årsaken til de høye prisene er kombinasjonen kaldt vær og lite vind.

Les mer

Markedskommentar uke 43 2019

Spotprisene i forrige uke på Østlandet i prisområde NO1 ble marginalt høyere enn uken før og endte på 36,4 øre/kWh. Denne uken er høyere priset og ser ut til å bli rundt 37,9 øre/kWh.

Les mer

NVE varsler gradvis innføring av effekttariffer

NVE vil lansere flere forskjellige modeller for effekttariffer, og disse kan innføres gradvis over flere år, ifølge et nytt forslag til innretning av nettleien som snart sendes ut på høring.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?