22.03.2017

Søviknes: – Oljen tilsvarer over 200.000 vindmøller

(Europower) Som svar på et noe underlig spørsmål, har olje- og energiminister Terje Søviknes regnet seg frem til hvor mange vindmøller det trengs for å erstatte norsk olje og gass.

Det er stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) i Finanskomiteen som vil ha svar på hvor mange vindmøller norsk olje og gass tilsvarer.

– Hvis man skal erstatte Norges årlige olje- og gassproduksjon med fornybar energi, eksempelvis vindmøller, hvor mange vindmøller av gjennomsnittlig størrelse ville man da trengt, og hvilket investeringsbehov ville vært nødvendig for å få gjennomført et slikt grønt skifte, skriver Steffensen i spørsmålet til statsråden.

Det ville vært urettferdig å antyde at den oljeglade statsråden har bestilt spørsmålet fra sin partifelle, men han ble neppe veldig lei seg for anledningen til å illustrere oljens betydning.

2500 TWh

– Energiinnholdet i Norges olje- og gassproduksjon var på om lag 2500 TWh i 2016. Denne energimengden tilsvarer nesten halvparten av verdens fornybare kraftproduksjon, innleder Søviknes.

Han sier deretter at det er utfordrende å gjøre sammenligninger mellom petroleum og vindkraft.

– Forbruket av olje og gass skjer i flere sektorer hvor vindkraft i dag ikke kan erstatte olje og gass direkte. Det er også relativ stor forskjell på hvor mye av den tilførte energi som faktisk utnyttes, skriver Søviknes.

Han påpeker forskjeller i utnyttelsesgrad, ressursgrunnlag og kostnadsnivå, men kommer etter hvert til poenget:

– En direkte sammenligning mellom Norges olje- og gassproduksjon og investering i fornybar energi, som for eksempel vindkraft, er på denne bakgrunn mindre relevant. Dersom det likevel skulle gjøres et slikt regnestykke, vil 2500 TWh kunne tilsi over 200.000 vindturbiner, skriver Søviknes.

Steffensen spørsmål om «hvilket investeringsbehov ville vært nødvendig for å få gjennomført et slikt grønt skifte», svarer ikke Søviknes på.

– Det er ikke særlig relevant å anslå eventuelle investeringskostnader ved et utbyggingsomfang for vindkraft i denne størrelsesorden, skriver han.

Vil koste et oljefond

Ut ifra Søviknes sitt svar, har Andreas Thon Aasheim i Norwea på eget initiativ tatt regnejobben med hvor mye dette vil koste.

– Det vil koste et snaut oljefond. 200.000 turbiner á 3,6 MW multiplisert med 10 millioner kroner/MW utgjør omtrent 7000 milliarder kroner, skriver han på Twitter.

Til Europower legger han til at det er en svært forenklet utregning. For eksempel er de enorme nettinvesteringene som måtte til, ikke tatt med i regnestykket.

– Men for å si det slik, ringer du Vestas og sier at du skal ha 200.000 turbiner, får du nok en bedre pris enn 10 millioner kroner per MW, sier Aasheim.

Han synes det mest interessante med spørsmålet og svaret fra de to politikerne, er at det illustrerer hvor lite fornybart Norge egentlig er.

– Søviknes slår i rimelig klare ordelag beina under illusjonen av at Norge er så veldig grønt. Norsk fornybar kraftproduksjon ligger på rundt 140 TWh, altså bare rundt 5-6 prosent av den totale energiproduksjonen, sier Aasheim.

Markedskommentar uke 41 2019

Denne uken startet med en høy systempris på hele 44,1 øre/kWh, den høyeste systemprisen på nesten seks måneder. Lite vind, lavt tilsig kombinert med lave temperaturer som resulterte i høyt forbruk var årsaken til den høye systemprisen.

Les mer

Flytende vindkraft opptil fem ganger dyrere enn landvind

Norgessjef Ben Bjørke i Siemens Gamesa mener det er realistisk med bunnfast havvind på norsk sokkel, men at det er behov for stor skala dersom en skal få ned kostnadene for flytende havvind.

Les mer

Regjeringen jekker elavgiften til 16,13 øre/kWh

Etter å ha kuttet elavgiften med ett øre i statsbudsjettet i fjor, vil regjeringen nå øke avgiften med 1,9 prosent til 16,13 øre/kWh.

Les mer

Markedskommentar uke 40 2019

I forrige uke ble gjennomsnittsprisen for Østlandet (NO1) 31,4 øre/kWh, denne uken blir prisen rundt 35 øre/kWh som for det meste skyldes høyere forbruk etter hvert som gradestokken kryper mot kuldegrader.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?