22.12.2016

Søviknes: – Kraftutbygging må komme uten subsidier

(Montel) Den nye olje- og energiministeren, Terje Søviknes (Frp), vil ha satsing både på petroleums- og fornybarutbygging, men sier at videre kraftutbygging må skje uten subsidier.

Han legger seg dermed på linjen til sin forgjenger Tord Lien (Frp) som fikk Stortinget med seg på å trekke Norge ut av elsertifikatmarkedet fra 2021.

– Fornybarutbygging vil måtte basere seg ut fra det prisbildet som er på kraft. Nå har vi hatt relativt lave kraftpriser, men det kan endres over tid. Jeg tenker at for utbygginger både på norsk sokkel og for fornybarprosjekter, så er det energiprisene som til enhver tid avgjør om det blir utbygging eller ikke, sa Søviknes på spørsmål fra Montel i forbindelse med nøkkeloverrekkelsen i Olje- og energidepartementet tirsdag ettermiddag.

Søviknes understrekte også at han er teknologioptimist og at Norge har alle forutsetninger som energinasjon til å lede an i arbeidet med å øke utbyggingen av fornybar energi.

– Det viktigste tiltaket mot klimaendringer er å satse på fornybarutbygging. De siste årene har det vært en dobling i utbyggingstakten, og det arbeidet må fortsette. Det er også viktig at aktiviteten på sokkelen blir stilt overfor utslippskrav, og disse vil denne sektoren møte i større grad mot 2020 når kvoteregimet strammes til, sa Søviknes.

Avfeier Hagens klimasyn
Uten å nøle gikk han imot partinestor Carl I. Hagens syn om at klimaendringer ikke er menneskeskapte.

– Det er noen svingninger som er naturlige, men det er også klart at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Derfor må vi ta føre var-prinsippet på alvor, og vi må legge oss på den linjen som regjeringen har gjort i Sundvolden-erklæringen og i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF, fremholdt Søviknes.

Han la også vekt på behovet for å åpne flere modne områder for oljeleting for å hjelpe en hardt prøvet oljesektor, men slo samtidig fast at oljeleting i Lofoten og Vesterålen er uaktuelt i denne regjeringsperioden, selv om Frp ønsker dette.

Søviknes er utdannet akvaingeniør og har vært ordfører i Os utenfor Bergen i hele 17 år. Han måtte gå av som nestleder i Frp i 2001 etter å ha hatt seksuell omgang med en beruset 16-åring.

– Det som skjedde i 2000/2001 skulle aldri skjedd. Det var en tung sak for mange, og det var mitt ansvar. Jeg har angret på det hver dag. Så håper jeg samtidig at folk etter hvert ser den jobben jeg har gjort som ordfører i Os i 17 år, og ikke minst den jobben jeg skal gjøre som statsråd. Det er en krevende sak å ha med seg, men den vil alltid være der, sa Søviknes før han prøvesatt statsrådstolen.

Lien: – Utrolig spennende jobb
På veien ut fikk avtroppende olje- og energiminister Tord Lien en varm hilsen av sin etterfølger. Han hadde følgende beskjed til Søviknes:

– Dette er en utrolig morsom og spennende, men også krevende, jobb. Du har ansvar for at det er lys i husene og at vi skaper mest mulig verdier basert på energiressursene våre, sa Lien.

Lien sier til Montel at han varslet Siv Jensen tidlig i september at han ønsket å gå av som statsråd av hensyn til familien, og at 11 og et halvt års pendling til Oslo var nok.

Når det gjelder saker som Lien er mest fornøyd med, trekker han fram den omfattende konsesjonsrunden i Barentshavet som ga oljeselskapene tilgang til å lete etter olje lenger nord enn noen gang før.

En annen svært viktig sak var at man fikk hindret at hele Johan Sverdrup-feltet måtte fullelektrifiseres fra dag en, noe som ville forsinket utbyggingen med ett år. En slik forsinkelse ville skapt enorme problemer for den norske oljeleverandørindustrien, som allerede var på vei ned for telling på grunn av fallet i oljeprisen.

Lien fremhever Energimeldingen for kraftbransjen som den saken som han som statsråd har jobbet mest med, både når det gjelder utformingen av meldingen, men også presenteringen og håndteringen av den i etterkant av fremleggelsen.

Markedskommentar august 2019

I øyeblikket har vi et høyere strømprisnivå enn normalt for årstiden. Vi har et underskudd i ressurssituasjonen når vi summerer vannet i magasinene, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng. Vi har høye marginalkostnader på de kullfyrte produksjonsenhetene. CO2 og kull prisene i sum ligger høyere enn de har gjort de senere år. Det er spådd en normal værtype fremover uten de store nedbørsmengdene i varslene. Det betyr at strømprisene vil holde seg relativt høye i tiden fremover. Det gjør at kundene vil få en høyere strømregning enn det som har vært normalt de senere årene, med unntak av fjordåret.

Les mer

Kjetil Lund: – Vi må basere oss på effekttariffer

NVE-sjef Kjetil Lund sier at svært mye taler for at det bør innføres effekttariffer i nettleien i Norge, og at et nytt høringsutspill vil komme fra direktoratet i løpet av høsten.

Les mer

Markedskommentar uke 32 2019

I juni måned kom det 150 prosent av normal nedbør i Norge. For Sverige sin del kom det normalt med tilsigsnedbør. Dette førte til høyt tilsig og mye uregulert vannkraftproduksjon som i sin tur presset ned spotprisene til rundt 30 øre/kWh etter å ha holdt seg rett i underkant av 40 øre/kWh i hele mai.

Les mer

På vei mot 20 000 mobilkunder

Gudbrandsdal Energi ønsker seg 20 000 mobilkunder innen tre år. Det skal være mulig, mener daglig leder, Jan Jansrud. Bare det trykkes på litt.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?