19.03.2018

Solkraften økte med 59 %

(Europower) Det ble i 2017 installert 18,2 MWp solkraft, 59 prosent høyere enn året før, ifølge tall innrapportert til Solenergiklyngen.

Dermed var det ved utgangen av 2017 installert 45 MWp (Kilowatt peak), går det fram i en rapport Multiconsult og Asplan Viak har laget for Solenergiklyngen og som legges fram fredag. 

I 2016 var imidlertid den prosentvise veksten langt høyere, da det kom 11,4 MW ny kapasitet, som utgjorde en økning på 366 prosent fra året før. De to foregående årene, i 2015 og 2014, ble det koblet henholdsvis 2,2 og 2,5 MWp til nettet.

De nye 18,2 MWp som ble installert i fjor, forventes å gi en årlig produksjon på ca. 15,5 GWh.

Viktig del av energimiksen

– Solenergi er ikke lenger for spesielt interesserte, men en viktig del av Norges framtidige energimiks, sammen med vannkraft, sier Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergiklyngen, i en pressemelding.

Den kraftige veksten de siste årene kan ifølge rapporten begrunnes med økt modenhet i markedet, teknologiutvikling og nye forretningsmodeller, som har gitt betydelige kostnadsreduksjoner.

I rapporten bemerkes det at det ikke er obligatorisk å registrere solcelleanlegg. Tallene baserer seg derfor på tall rapportert inn av leverandørene og det er derfor noe usikkerhet rundt hvor mye solceller som faktisk har blitt installert, spesielt i markedet for privathusholdninger.

Det går ikke fram av de innrapporterte tallene hvor stor andel av økningen som går til privatkunder og hvor stor andel som går til næringskunder.

Prisene sank

Det foreligger heller ikke innrapporterte kostnadstall for solinstallasjoner i det norske markedet fra 2017. Rapporten beskriver isteden prisutviklingen beskrevet ut fra innrapporterte tall til IEA til og med 2016,  i tillegg til at det er lagt til et estimat for 2017 på bakgrunn av Multiconsults markedsinnsikt. Kostnadene har fortsatt å gå nedover.

For små anlegg, typisk takanlegg på opp til ca. 60 m2 på privathus, ligger systemprisen ifølge rapporten på rundt 14 kr/Wp. For anlegg på middels størrelse på tak på næringsbygg ligger markedsprisen rundt 13 kr/Wp. For de store anleggene er prisen lavere, og gjennomsnittlig markedspris estimeres i rapporten til 10 kr/Wp.

Wp betegner merkeeffekten, altså effektkapasiteten ved standard testforhold.

Prisfallet stopper

Hardware systemkomponenter som solcellemoduler og vekselrettere opplever ifølge rapporten en årlig prisredusering på rundt 10 prosent, som gir større utslag i de store anleggene siden hardware utgjør en større del av totalkostnaden.

Systemprisene forventes imidlertid ifølge rapporten ikke å falle nevneverdig for privatkunder i 2018. Av systemprisen utgjør hardware som paneler og inverter nemlig en stadig mindre av totalen, noe som fører til at lokale logistikk-, arbeids- og salgskostnader andelsmessig utgjør stadig mer. Når hardwaren blir billigere, motvirkes det av lønns- og prisstigning på de lokalproduserte varene og tjenestene.

Ifølge rapporten er det et samlet potensial i eksisterende bolig- og næringsbygg på ca. 26 TWh solkraft. Fra 2014 til 2020 er potensialet knyttet til nybygg ventet å øke med 1,5 TWh, og videre fra 2021-2030 ytterligere 4,5 TWh. Totalt estimert teoretisk potensial for årlig strømproduksjon i bolig- og næringsbygg i 2030 er dermed 32 TWh

I beregningene er det lagt til grunn at både tak og fasade utnyttes til solenergi.

Skrevet av Øyvind Lie - Europower.

Red.: Les rapporten "Solcellesystemer og sol i systemet"

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer

Norsk Kundebarometer 2019

Gudbrandsdal Energi ble for 9. gang kåret til å ha landets mest fornøyde strømkunder. Selskapet fikk hele 4 stjerner i 2019-undersøkelsen. Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over tjue år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?