Hjem > Siste nytt > Solceller blir stadig mer populært

Solceller blir stadig mer populært

Thomas Gundersen
Publisert 19.10.2017, sist oppdatert 19.10.2017
ENOVA-støtte til solpanel er mer enn doblet fra 2016 til 2017. Enova tror solcelleinteressen fortsatt kommer til å øke i årene fremover. Gjennomsnittsstørrelse for anleggene vi har støttet i 2017 er på ca. 5,5 kW installert effekt.

Foto: Pixbay.com

enerWE har i en serie artikler sett nærmere på solkraften i Norge, og forsøkt å finne frem tall for hvor mye strøm de installerte solpanelene genererer. Det finnes ingen offisielle statistikk for dette, og det har vist seg vanskelig å samle inn nøyaktige tall som kan legges til grunn for offisiell norsk statistikk.

Noe av utfordringen ligger i at solstrømmen produseres og forbrukes lokalt på hver enkelt installasjon, og at det kun er overskuddsstrømmen som selges tilbake til nettet som blir fanget opp og målt.

Dermed må vi ta utgangspunkt i andre tall, som for eksempel antall installerte solkraftanlegg og deres gjennomsnittseffekt.

Vi tok derfor kontakt med Enova for å høre hvor mange privatpersoner som har fått støtte til å installere solcellepanel på husene sine.

Tallene deres viser at det var 76 som fikk Enova-støtte til solpanel i 2015, 145 som fikk det i fjor, og at hele 387 har fått det hittil i år.

– Det er mer enn en dobling fra 2016 til 2017, og ennå er ikke året over, sier Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver i Enova, til enerWE.

Størrelsen på installasjonene varierer avhengig av plass og solforhold.

– Gjennomsnittsstørrelse for anleggene vi har støttet i 2017 er på ca. 5,5 kW installert effekt, sier Sletvold.

Det betyr at Enova så langt i år har gitt støtte til solkraft tilsvarende 2,1 MW installert effekt. Hvor mange MWh det utgjør vil avhenge av hvor mye strøm som faktisk produseres på de installerte solpanelene, og det er som nevnt informasjon som ikke så enkelt lar seg innsamle.

Enova tror forøvrig at solcelleinteressen bare kommer til å fortsette å øke.

– Vi ser at solceller blir stadig mer populært, og at flere aktører som ser forretningsmuligheter i solcelleinstallasjoner kommer på banen. Vi tror derfor at utviklingen vil fortsette i minst samme tempo som de siste årene, sier Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver i Enova, til enerWE.

Så er det verdt å påpeke at selv om alle som vil installere solpanel med all sannsynlighet vil søke Enova om støtte, så inkluderer nok ikke Enova-tallene alle privatpersoner som har installert solpanel. Regelverket er slik at man kun får støtte ett sted, og det finnes andre støtteordninger.

Oslo kommune har for eksempel sin egen støtteordning #OsloSola. Hvis man søker om og får støtte der, får man ikke også støtte fra Enova. enerWE har tatt kontakt Oslo kommune og bedt om tall fra de også, og vil komme tilbake med oppdatert statistikk når vi får det.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?