Hjem > Siste nytt > Solcelle-prisen satt i perspektiv

Solcelle-prisen satt i perspektiv

Thomas Gundersen
Publisert 25.08.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Prisen på solceller i store solparker er nå nede under 3 dollarcent per kWh, når investeringen fordeles på den samlede produksjonen over 25 år. 3 dollarcent tilsvarer 24 øre. Illustrasjonsfoto: Shutterstock 

(Europower) For første gang er det levert en solcelle-park med kostnader under 3 dollarcent per kWh. Regner man nærmere på det er likevel både vindkraft og vannkraft billigere. Eller kanskje ikke.

Det var nettstedet Reneweconomy som før helgen kunne melde at det atter en gang er satt ny prisrekord for hvor billig en solpark kan leveres. Denne gangen er det 3 dollarcent grensen som er brutt.

Det er selskapet SunEdison som leverer en solpark i Chile til 2,91 dollarcent. Det er ifølge Reneweconomy den laveste leveringsprisen på en solpark noensinne.

Prisen er beregnet ut ifra den totale produksjonen over 25 år, fordelt på den totale investeringen. Med dagens dollarkurs tilsvarer 2,91 dollarcent 24 norske øre.

Javel, 24 øre per kWh, er det spesielt billig? Det kommer an på øyet som ser. I mange land er strømprisen veldig mye høyere enn 24 øre/kWh, så i det perspektivet er det billig.

Prisen på solceller er redusert kraftig de siste årene. For bare tre år siden var leveringskostnaden på den billigste solparken 8,5 dollarcent/kWh (70 øre), nesten tre ganger så dyrt som i dag.

Altså en kostnadsreduksjon til en tredjedel i løpet av tre år. I det perspektivet er 24 øre/kWh dramatisk billig.

 

Vindkraft billigere

Regner vi i forhold til investeringene som blir gjort i Norge for tiden, er derimot ikke 24 øre/kWh spesielt billig. Vindsatsingen på Fosen er den største utbyggingen som er på gang. I grove tall investeres det 11 milliarder kroner for en estimert årsproduksjon på 3,4 TWh. Over 25 år skulle det gi en produksjon på 85 TWh.

Fordeler vi investeringen på 11 milliarder kroner på 85 TWh, ender vi opp med en pris på 13 øre/kWh. I det perspektivet er 24 øre/kWh ikke billig i det hele tatt.

På den annen side, selv om vindkraft blir stadig billigere, er prisutviklingen på vindturbiner ikke i nærheten av prisutviklingen på solceller. Fosen skal stå ferdig i 2020, altså om fire år. Om vi  forutsetter at utviklingen i solcelle-kostnader fortsetter som nå (helt urealistisk vil noen hevde), vil kostnaden være redusert til en tredjedel nok en gang i 2020.

Det betyr 8 øre/kWh. I det perspektivet er 13 øre/kWh for vindkraften ikke særlig billig.

 

Vannkraft enda billigere

Hva så med vannkraft? Det bygges ikke ny stor vannkraft i Norge, de store prosjektene er rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg. Det er ikke helt sammenlignbart.

Men la oss likevel bruke Agder Energis Iveland 2 som eksempel. Et nytt kraftverk som ble bygd i tilknytning til det gamle, og som ble åpnet med brask og bram av statsråd Tord Lien i juni i år.

Investeringen er oppgitt til 750 millioner kroner, og produksjonen i Iveland øker med 150 GWh. For vannkraft er ikke en periode på 25 år nok, det er mer relevant å multiplisere årsproduksjon med 50 år.

Det gir en samlet produksjon på 7,5 TWh. 7,5 TWh for 750 millioner kroner er et enkelt regnestykke. Det tilsvarer 10 øre/kWh.

Merk at både i dette og de foregående regnestykkene er finanskostnader og driftskostnader holdt utenfor. Levetiden for de ulike teknologiene kan også diskuteres. Men dette er ikke en artikkel der eksakt finansiell beregning er poenget. Det er en sammenligning av grunnpris.

Og da står vannkraft med 10 øre/kWh mot solenergi med 24 øre/kWh. Det er åpenbart hvem som vinner. Vannkraften skyller over solkraften.

 

Tidsaspektet

Men så var det dette med tidsaspektet da. Selv om vannkraften altså er klart billigst nå, må det være en tankekors for vannkraft-selskapene å investere i et 50 års perspektiv når de ser at en annen teknologi blir enormt mye billigere bare på noen få år. Når prisen reduseres til en tredjedel på tre år, hvordan vil da prisutviklingen være på 25 eller 50 år?

Det er ikke sikkert det vil være lønnsomt å produsere vannkraft for 10 øre/kWh i år 2040 hvis solcellene da produserer den samme energien til 1 øre/kWh. I det perspektivet har solenergi blitt fryktelig billig på fryktelig kort tid.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?