Vi opplever treghet i Min side for øyeblikket. Vi håper å løse dette raskt!

Hjem > Siste nytt > Europower: Solberg-regjeringens kraftpolitikk er klar

Europower: Solberg-regjeringens kraftpolitikk er klar

Publisert 08.10.2013, sist oppdatert 05.09.2017

erna+solberg+nr+3Påtroppende statsminister Erna Solberg vil blant annet heve innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5 MVA til 10 MVA. Foto: Øyvind Elvsborg

Haakon Barstad Journalist i Europower

Den nye regjeringen vil ha færre nettselskap, fjerne kabelmonopolet til Statnett, fjerne kompetanseforskriften og heve innslagspunktet for grunnrenteskatt.

Det kommer fram i regjeringserklæringen Høyre og Frp la fram i går kveld. Kraftpolitikk er omtalt på side 62 i den 75 siders lange erklæringen. Verdt å merke seg er at kraftnæringen blir drøftet før petroleumsbransjen.

Videreutvikling, energieffektivisering og tilrettelegging for handel med utlandet er stikkordene i den innledende teksten.

– Regjeringen vil at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og produksjon, både innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer, skriver de.

Det er en selvfølgelighet når det gjelder vannkraft, der er Norge allerede en foregangsnasjon. Norge ligger imidlertid langt bak Danmark og Tyskland på vindkraft, og enda lengre bak Sverige på bioenergi. Det skal derfor store endringer til før Norge blir en foregangsnasjon på disse områdene.

– Regjeringen vil legge til rette for at energinæringen kan utnytte konkurransefordelen med små barrierer mellom bransje, myndigheter, forskningsmiljø, leverandørindustri og kapitalmiljø for å utvikle en klynge som er blant de mest attraktive i verden, skriver regjeringen videre.

18 punkter

Regjeringserklæringen inneholder i alt 18 punkter som omhandler rammevilkårene for produksjon og distribusjon av strøm. Her følger punktene i sin helhet:

 • Legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng.
 • Øke fornybar kraftproduksjon i Norge og vurdere tilpasninger i ordningen med el-sertifikater.
 • Utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres.
 • Satse på forskning på fornybare energikilder.
 • Styrke forsyningssikkerheten og øke robustheten i kraftleveransene i Norge.
 • Bygge ut tilstrekkelig nettkapasitet over hele landet.
 • Legge til rette for en strukturendring i retning færre og mer robuste nettselskaper for å ivareta kundenes behov for en effektiv prissetting, god forsyningssikkerhet og kvalitet i tjenestene.
 • Sikre en god balanse mellom utbygging av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, og endre energiloven slik at også andre aktører enn Statnett skal kunne eie og drive disse forbindelsene. Samfunnshensyn ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen.
 • Legge frem en tiltaksplan for å redusere samlet konsesjonsbehandlingstid for utbygging av kraft og overføringsnett for elektrisk kraft, og la kommunene gi utbyggingstillatelse/konsesjon til små-, mikro- og minikraftverk samt små vindmølleanlegg.
 • Fjerne kompetanseforskriftens bemanningskrav for kraftproduksjon og nettselskap, og erstatte denne med generelle kvalitets- og sikkerhetskrav.
 • Sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden.
 • Styrke forskningssentrene for fornybar energi (FME-sentrene) og opprette et eget FME-senter for geotermisk energi i tråd med klimaforliket.
 • Opprette et FME-senter for Thorium.
 • Utvikle NORFUNDs investeringer i fornybar energi globalt.
 • Heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk fra 5 MVA til 10 MVA.
 • Gjennomgå ENOVAs rolle for å målrette arbeidet bedre, slik at selskapet beholder en sterk rolle innen ENØK i industrien, offentlig sektor og i varmemarkedet.
 • Endre energimerkeordningen slik at den optimaliserer energiforvaltningen i alle nybygg og større ombygninger basert på krav til levert energi.
 • Innføre et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.

Bransjen fornøyd

Administrerende direktør Oluf Ulseth i bransjeorganisasjonen Energi Norge er fornøyd med profilen i den nye regjeringserklæringen.

– På et overordnet plan ser det ut til at den nye regjeringen tenker riktig for å sikre helhetlige og gode løsninger både globalt og nasjonalt. Mer fornybar energi, mer nett og kortere saksbehandling er gode tiltak for å øke verdiskapningen. Det er svært positivt at regjeringen legger til rette for flere mellomlandsforbindelser. Det vil både øke forsyningssikkerheten og verdiskapingen i Norge, sier Ulseth, som er tidligere statssekretær for Høyre i Olje- og energidepartementet.

Defo, bransjeorganisasjonen som representerer de mindre kraftselskapene, synes det både er negative og positive punkter i regjeringserklæringen.

– De ønsker en avbyråkratisering av søkeprosessene. Det er en fordel. Det er også bra at de vil legge til rette for mer fornybar, sier daglig leder i Defo, Knut Lockert.

At Høyre og Frp ønsker færre nettselskap kommer ikke som noe overraskelse, og heller ikke at Defo er skeptiske til dette punktet.

– De vil ha langt færre nettselskap. Det mener vi er en lengre diskusjon, uten at vi nødvendigvis sier at det er feil. Det bør behandles av Reiten-utvalget, og vi er skeptisk en generalisering på det området, sier Lockert.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?