Hjem > Siste nytt > Solberg: – Ingen tid å miste for å nå FNs bærekraftmål

Solberg: – Ingen tid å miste for å nå FNs bærekraftmål

Thomas Gundersen
Publisert 22.06.2016, sist oppdatert 05.09.2017

Oslo (NTB-Anne Marjatta Gøystdal): Norge er et av de første landene som melder tilbake til FN hvordan vi vil følge opp bærekraftmålene for 2030.


– Det er en ambisiøs plan, og 15 år er kort tid. Vi har ingen tid å miste, sier statsminister Erna Solberg (H).


Statsministeren la tirsdag fram regjeringens rapport til FN om hvordan Norge følger opp sine forpliktelser og hvilke prioriteringer som gjøres.


I juli legger hun rapporten fram under FNs høynivåforum i New York.


– Vi er et av de første landene som meldte oss til tidlig rapportering. Ikke for å sole oss i glansen, men fordi dette er en veldig viktig felles utviklingsagenda, sa Solberg.


Satser på kvinner og barn

FNs medlemsland vedtok i fjor høst 17 bærekraftmål fram mot 2030, som skal være verdenssamfunnets rettesnor i den globale kampen mot fattigdom og klimaendringer.


Norge har nå plukket en rekke områder som skal bidra til å nå målene. Et av de viktigste satsingsområdene er å fremme utdanning og helse for kvinner og barn. Eksempler på tiltak er:


* Utdanning – øke andelen bistand som går til utdanning, med spesiell vekt på skolegang for jenter og utdanning i områder som er i krise. Norge vil også heve kvaliteten på skolegangen.


* Helse – fortsatt høye investeringer, særlig for å bedre mødrehelse og redusere barnedødelighet.


* Partnerskap – samarbeide med næringsliv og frivillig sektor, som i vaksine-alliansen GAVI og partnerskap for utdanning (GPE).


* Kvinner – styrke kvinners rettigheter og likestilling økonomisk, sosialt og politisk gjennom partnerskap i FN, Verdensbanken og andre.


Tar vare på havet

Satsing på hav og marine ressurser er et annet sentralt område for regjeringen. Ansvarlig bruk og beskyttelse av hav og marine ressurser er særdeles viktig for Norge og andre kystnasjoner, fremhevet klimaminister Vidar Helgesen (H).


Ellers er arbeidet mot avskoging gjennom FNs regnskogsinitiativ et av de viktigste klimatiltakene i rapporten, understreket han.


Andre prioriteringer på miljøområdet er:


* Støtte til klimafinansiering for sårbare land gjennom egne fond.


* Fremme fornybar energi i afrikanske og asiatiske land, og dele erfaring av hvordan håndtere petroleumsressurser.


* Redusere ulovlig og uregulert fiske, noe som omfatter samarbeid med Russland om Barentshavet.


* Økt innsats for å redusere forurensing med plast og mikroplast


– Sololøp

Tross Solbergs ambisjoner, høste regjeringen kritikk fra Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Kirkens Nødhjelp.


Organisasjonene mener regjeringen kjører et sololøp og etterlyser en forpliktende handlingsplan med forankring i Stortinget.


– Innen 2030 skal verden være fri for ekstrem fattigdom, være mer rettferdig og fredelig. Hvordan vi skal gjøre det, og om vi klarer det, avhenger av engasjement fra alle, og krever felles politiske løsninger på tvers av partiene, sier Gunvor Knag Fylkesnes, seksjonsleder for politikk og samfunn i Redd Barna.


Solberg stiller seg uforstående til kritikken. Hun ser ikke behov for en felles, nasjonal tiltaksplan.


– Vi er et av de første landene som har kunngjort hvor langt vi har kommet. Vi lager handlingsplaner på de ulike målene, men de er vel så forpliktende, sier hun. (©NTB)


Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?