18.06.2014

Snørapport - Snømengder i Noreg per 16. juni 2014

Foto: Thomas GundersenNVE. Foto. Gudbrandsdal Energi.

Det kom nysnø i delar av Nord-Noreg i går, mens det har vore sommarlige tilhøve i Sør-Noreg.

Det går mot sommar, og snøgrensa kryp stadig høgare. Likevel, kan ein, til dømes i Jotunheimen framleis få enkelte fine vårskiturar. Snøgrensa iSør-Norge går mellom 1000 og 1700 meter over havet , og det er store lokale skilnader. Til dømes er det nesten heilt snøfritt i alle solsider, sjølv på dei høgaste fjelltoppane, mens snøgrensa ligg lågare på skuggesida. Det er høgare snøgrense på Austlandet enn på Vestlandet, og snøen ligg stort sett flekkvis.

Samanlikna med tidligare år er det mindre snø enn vanleg i fjellet. Unntaket er på dei sørlige delane av Hardangervidda og i fjellområda i indre Agder. Her er har det vore ein særdeles snørik vinter, og det er framleis mykje snø att. Merk at på austlige deler av Hardangervidda viser snøkartet for mykje snø. På målestasjonen på Sandhaug er det no bart. I mange fjellområde på Vestlandet er tilhøve annleis, og karta viser mindre snø enn det det er i røynda.

Trøndelag er det berre på dei høgaste toppane i til dømes Sylane, samt i enkelte fjellområde i Børgefjell kor det framleis er litt snø att.

Nord-Noreg vart det igjen vinterlige tilhøve då det snødde i går. På målestasjonen til MET på Lyngen-Gjerdvassbu (~700 meter over havet) auka snødjupet igjen, og det er no snaue 2 meter snø her. Det er nesten ein meter meir snø enn det det var på same tidspunkt i fjor. Det er store skilnader i snøgrensa, og snøen som kom i går har smelta igjen mange stader. Det er framleis meir snø enn vanleg i mange fjellområde.

Dette er siste snørapport for sesongen.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?