18.06.2014

Snørapport - Snømengder i Noreg per 16. juni 2014

Foto: Thomas GundersenNVE. Foto. Gudbrandsdal Energi.

Det kom nysnø i delar av Nord-Noreg i går, mens det har vore sommarlige tilhøve i Sør-Noreg.

Det går mot sommar, og snøgrensa kryp stadig høgare. Likevel, kan ein, til dømes i Jotunheimen framleis få enkelte fine vårskiturar. Snøgrensa iSør-Norge går mellom 1000 og 1700 meter over havet , og det er store lokale skilnader. Til dømes er det nesten heilt snøfritt i alle solsider, sjølv på dei høgaste fjelltoppane, mens snøgrensa ligg lågare på skuggesida. Det er høgare snøgrense på Austlandet enn på Vestlandet, og snøen ligg stort sett flekkvis.

Samanlikna med tidligare år er det mindre snø enn vanleg i fjellet. Unntaket er på dei sørlige delane av Hardangervidda og i fjellområda i indre Agder. Her er har det vore ein særdeles snørik vinter, og det er framleis mykje snø att. Merk at på austlige deler av Hardangervidda viser snøkartet for mykje snø. På målestasjonen på Sandhaug er det no bart. I mange fjellområde på Vestlandet er tilhøve annleis, og karta viser mindre snø enn det det er i røynda.

Trøndelag er det berre på dei høgaste toppane i til dømes Sylane, samt i enkelte fjellområde i Børgefjell kor det framleis er litt snø att.

Nord-Noreg vart det igjen vinterlige tilhøve då det snødde i går. På målestasjonen til MET på Lyngen-Gjerdvassbu (~700 meter over havet) auka snødjupet igjen, og det er no snaue 2 meter snø her. Det er nesten ein meter meir snø enn det det var på same tidspunkt i fjor. Det er store skilnader i snøgrensa, og snøen som kom i går har smelta igjen mange stader. Det er framleis meir snø enn vanleg i mange fjellområde.

Dette er siste snørapport for sesongen.

Potensialet for flytende havvind er stort

Potensialet for flytende vind er veldig stort. Hovedutfordringen er at det er dyrt, sier Emil Smilden fra Equinor.

Les mer

Statnett: 99,98 prosent oppetid på strømforsyningen

Statnett forteller i en pressemelding at tallene for 2018 viser at leveringspåliteligheten på strøm er på 99,98 prosent. - Sikker strømforsyning med god kvalitet er en forutsetning i det samfunnet vi har, og det er samtidig vesentlig for å utvikle dette samfunnet videre mot mer klimavennlige løsninger, sier konserndirektør Peer Østli i Statnett.

Les mer

Markedskommentar uke 48 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 41,3 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 42,5 øre/kWh. Dette skyldes blant annet noe lavere temperaturer denne uken som har gitt økt forbruk, samtidig som det også har vært mindre vind denne uken sammenlignet med forrige uke.

Les mer

Markedskommentar uke 47 2019

Prisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 43,4 øre/kWh. Denne uken ser ut til å bli rundt 41 øre/kWh. Dette skyldes blant annet høyere temperaturer som gir redusert forbruk og redusert pris, det har også vært mer vind og en liten økning av tilsig.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?