03.11.2017

Slik produseres og brukes strømmen i Norge

(enerWE) Norge er en energinasjon med en unik produksjon av strøm fra fornybare energikilder. Mesteparten av strømmen vår kommer fra vannkraftverkene, og så henter vi litt strøm fra varmekraft og vindkraft. Hvor mye strøm som produseres varierer fra måned til måned, og det samme gjør strømforbruket.

Generelt sett bruker vi mer strøm i de kalde månedene da Norge i større utstrekning enn de fleste andre land bruker strøm til oppvarming. Husholdninger og næringsbygg står for det meste av strømforbruket, men vi har også kraftkrevende industri som bruker ganske mye av strømmen som produseres. Deler av oljeutvinningen er også elektrifisert, og de bruker relativt mye strøm. Totalt sett har Norge et produksjonsoverskudd, men vi importerer likevel strøm i perioder.

Hver måned oppdaterer SSB sin statistikk med oversikt over hvor mye strøm som produseres, og hvor mye som forbrukes, samt hvor mye vi importerer og eksporterer. Dette er tall som de færreste har et aktivt forhold til, og vi har derfor forsøkt å visualisere det ved hjelp av en Sankey-graf. Dette er en graf som egner seg godt til å vise hvordan noe beveger seg fra et sted til et annet.

I sin siste oppdatering presenterer SSB tall som viser at det ble produsert 11.358 GWh med strøm i september i år. Av dette kom 95,3 prosent fra vannkraft, mens 2,4 prosent kom fra varmekraft og 2,3 prosent kom fra vindkraft.

Totalt ble det brukt 8.455 GWh strøm, og 57,8 prosent av strømforbruket ble brukt av vanlige kunder som husholdninger og vanlige kontorbygninger. Den kraftkrevende industrien sto for 35,2 prosent av strømforbruket, mens utvinning av olje og naturgass brukte 7,0 prosent av strømmen.

På tross av at Norge hadde et stort strømoverskudd i september, importerte vi likevel 109 GWh med strøm. Samtidig eksporterte vi 2.218 GWh via våre eksisterende utenlandskabler.

All strømmen kommer ikke frem. Noe går bort i såkalt linjetap, samt at kraftverkene bruker litt strøm til egen pumpekraft.

Ser vi på totalproduksjonen og totalforbruket av strøm i september ved hjelp av den tidligere nevnte sankey-grafen, ser det slik ut:

Sankey-grafen viser hvor mye strøm vi produserer og importerer, samt hvor den forbrukes og hvor mye som eksporteres.

Her ser vi tydelig hvor dominerende vannkraften er på produksjonssiden, samt hvor lite strømimporten utgjør. De største kildene vises øverst. På sankey-grafen ser vi også at eksporten i september er nesten like stor som forbruket til den kraftkrevende industrien.

Hvis vi istedenfor å se på en enkeltmåned på høsten tar en titt på tallene for de siste 12 månedene, blir bildet litt annerledes:

Slik fordeler strømproduksjonen og strømforbruket, samt importen og eksporten de siste 12 månedene fra oktober 2016 til september 2017.

Grovt sett er det ikke så ulikt månedstallene, men det er verdt å merke seg at importen er markant større enn produksjonen av strøm fra varmekraft og vindkraft. Importen er faktisk like stor som strømproduksjonen fra varmekraften og vindkraften tilsammen.

Skrevet av Anders Lie Brenna - enerWE.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?