Hjem > Siste nytt > Skogsindustrien bruker 12 TWh mindre enn i 2007

Skogsindustrien bruker 12 TWh mindre enn i 2007

Publisert 26.02.2013, sist oppdatert 05.09.2017

 


(Montel) Forbruket i skogindustrien i Norden er redusert med 12 TWh fra 2007 til rundt 40 TWh i år, ifølge tall fra Markedskraft. Nedgangen ser ikke ut til å stoppe opp.– Det dør en til to papirmaskiner per land per år, sånn grovt sett. Det er ingen tvil om at det går feil vei fortsatt, sier senioranalytiker Olav Botnen i Markedskraft til Montel.I 2007, før finanskrisen, lå elforbruket i den nordiske treforedlingsindustrien på 55 TWh, med 26 TWh i Finland, 23 TWh i Sverige og 6 TWh i Norge.

I 2013 venter Botnen at forbruket faller til 43 TWh, med et forbruk på 3 TWh i Norge og 20 TWh i både Sverige og Finland.

– Det kan hende forbruket i 2013 går enda lenger ned, men det er vanskelig å vite hvor mye brukstid de gjenværende anleggene får, sier Botnen.

Betydelige kutt
Norske Skog la ned Follum (0,9 TWh) i mars 2012. Peterson i Moss (0,2 TWh) stengte også dørene i fjor.

Stora Enso meldte 5. februar i år at selskapet stenger ned en papirmaskin (PM 2) ved Hylte i Sverige i andre kvartal i år. Denne maskinen har en årlig produksjonskapasitet på 205.000 tonn. I desember 2012 ble PM1 ved samme fabrikk nedstengt.

Fabrikken hadde et kraftforbruk på 1,3 TWh i 2011, men fra andre kvartal vil bare to av fire papirmaskiner være i produksjon.

I tillegg stenger Stora Enso ned papirmaskin 11 ved Kvarnsveden i andre kvartal i år. Denne har en produksjonskapasitet på 270.000 tonn.

Finske UPM annonserte 17. februar at papirmaskin 3 i Rauma skal stenges ned i løpet av første halvår i år. Denne har en kapasitet på 245.000 tonn magasinpapir. Selskapet har ikke villet oppgi hvor mye strøm maskinen bruker, men de fire papirmaskinene ved fabrikken hadde et forbruk på rundt 2 TWh ved en samlet produksjon på 1,21 millioner tonn.

Disse nye nedstengingene kommer på toppen av UPMs kutt på 1 millioner tonn papirproduksjon i 2012, ettersom utsiktene for papiretterspørselen i Europa fortsetter å være svak, sa Jyrki Ovaska, leder av UPMs papirdivisjon til Montel (se egen sak)

Norske Skog la heller ikke noe i mellom når det gjelder utsiktene for papirindustrien, etter at selskapet la fram et resultat på 1,9 milliarder kroner i minus for fjerde kvartal i fjor.

– Rundt en fjerdedel av norsk treforedlingsindustri har forsvunnet i løpet av de seneste to årene. Den utviklingen tror jeg vil fortsette. Vi er i ferd med å drepe all norsk treforedling, sa konsernsjef Sven Ombudstvedt til Finansavisen etter at resultatene ble lagt fram. Han la til at begge de to gjenværende fabrikkene, Skogn og Saugbrugs i Halden, ikke tjener penger og ikke er fredet.

Flat utvikling, men nedsiderisiko
Botnen på sin side sier Markedskraft i sitt basis scenario venter en flat forbruksutvikling i treforedlingsindustrien de neste tre årene, og så en forsiktig oppgang. Men han understreker at det er en betydelig risiko for ytterligere nedstengninger. En av årsakene er at det er vanskelig å vite hvor fort papirforbruket til avisindustrien faller. En økonomisk opptur vil derimot føre til økt bruk av papir, for eksempel til reklamemateriell.

– I beste fall blir det en svak vekst om noen år, i verste fall vil den trenden vi har sett siden 2007 bare fortsette, og at en papirfabrikk etter en annen forsvinner, sier Botnen.

Blandet bilde
Fagsjef Marit Holtermann Foss i Treforedlingsindustriens bransjeforening sier at det er vanskelig å si hvordan det vil gå for treforedlingsbransjen som helhet.

– Det er mange litt triste signaler. Det er nå 11 fabrikker igjen, men det er vanskelig å si noe om en generell trend uten å gå inn på de enkelte konsernenes økonomiske resultater, og det gjør de best selv, sier Foss.

Hun viser til at Norske Skog ga et dystert bilde på siste kvartalspresentasjon, men viser samtidig til at Borregaard gjør det bra, så bildet er litt blandet.

– Men Norske Skog er størst med sine to fabrikker, så hvordan de agerer vil selvfølgelig påvirke hele bransjen, sier Foss.

Gert Ove Mollestad

gert@montel.no
12:11, Tuesday, 26 February 2013


 Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?