01.10.2013

Skatt Øst: – Neppe momssvindel med elsert i Norge

 


(Montel) Det har neppe foregått momssvindel med elsertifikater i Norge, sier seksjonssjef Øystein Bakken i Skatt Øst, som følger nøye med i elsertifikatmarkedet.– Vi følger godt med og er veldig tett på. Skatt Øst har gode samarbeidspartnere både i Norge og Norden, så vi føler at vi har god kontroll enn så lenge. Om noen skulle prøve seg på momssvindel, så vil vi bruke hard lut for å inndra midlene, sier Bakken til Montel.

Som Montel skrev i forrige uke så undersøker Statnett og Skattedirektoratet en mulig momssvindel i elsertifikatmarkedet. (se egen sak)

Etter det Montel erfarer er det tre selskaper som er i søkelyset til myndighetene.

Et ip-søk viser at hjemmesidene til to av selskapene begge ligger på en server i Hellas, og at begge hjemmesidene er opprettet ved hjelp av den samme e-postadressen. De to firmaene skal ifølge opplysningene på hjemmesiden ligge i Oslo og Stockholm.

Montel har forsøkt å komme i kontakt med begge selskapene, men har ikke fått svar. Det norske firmaet er ikke registrert i Brønnøysund-registrene.

Ifølge hjemmesidene skal begge selskapene handle både på Nord Pool og Nasdaq OMX, men begge børser avviser overfor Montel at de er medlemmer der.

Det norske selskapet skal ha forsøkt å ha blitt medlem i det norske elsertifikatregisteret, men søknaden var ikke fullstendig. Et av selskapene er registrert i det svenske registeret, Cesar.

– Neppe svindel i Norge
Bakken sier at Skatt Øst foreløpig ikke har noen mistanke om at det har foregått momssvindel i Norge, og at det ikke har vært noen indikasjoner på dette.

– Vi håper og tror at vi har godt kontroll, men disse tingene skal man ikke være for skråsikker på. Enn så lenge håper vi at vi har greid å holde det unna Norge, og vi har så langt ikke funnet noe provenytap for Norge, sier Bakken.

Seksjonssjefen sier at Skatt Øst har lang erfaring med arbeid mot utsatte typer instrumenter og momssvindel i den forbindelse. Han viser til den store momssvindelsaken med CO2-kvoter som endte med dom i Oslo tingrett i januar i år.

– Da Skatteetaten og politiet tok tak i momssvindelen med CO2-kvoter, så forsvant dette fra Norge etter det vi kunne se.

Han legger til at ordningen med elsertifikater avgiftsmessig er svært lik CO2-markedet, og at det derfor er viktig å følge nøye med også i dette markedet.

– Det betyr at vi ønsker å sette inn ressurser for å overvåke og kontrollere denne omsetningen, slik at det ikke blir en arena for svindel i Norge. Vi vil også synliggjøre for omverdenen at vi har dedikerte team på området, og det skal ikke være lett å slippe gjennom nåløyet, sier Bakken.

Erfaringen viser at denne type svindel flytter seg til land som har dårligst kontroll, og kanskje fullstendig fraværende oppfølging, av slik momssvindel.

– Ved å være tydelig på at vi er ute og kontrollerer, håper vi at vi skal holde disse problemstillingene med momssvindel borte fra norsk avgiftsområde, sier Bakken.

Aktørene har plikt til å sjekke
Bakken viser også til at alle aktører i elsertifikatmarkedet har en forpliktelse til å sjekke opp at aktører som man handler elsertifikater med, har rent mel i posen.

– Man kan i prinsippet bli ansvarlig for noe av den unndratte merverdiavgiften hvis man ikke utfører kundekontrollen sin i tilstrekkelig grad. Hvis noen handler elsertifikater og kjøper dette av en useriøs aktør, og det da foreligger en klanderverdig manglende oppfølging og undersøkelse rundt kjøpet, kan man bli ansvarlig for manglende moms og da miste fradragsretten. Det kan bli dyrt, advarer Bakken, som legger til at aktørene har en undersøkelsesplikt.

– Vi ønsker handel med elsertifikater. Det er de useriøse aktørene som påfører staten et provenytap med merverdiavgift som vi ønsker å komme til livs, sier Bakken, som understreker at etaten prioriterer dette området svært høyt.

Jesper Stärn

jesper@montel.no
14:30, Monday, 30 September 2013Gert Ove Mollestad
gert@montel.no
14:30, Monday, 30 September 2013

Anton Tigerstedt
anton@montel.no
14:30, Monday, 30 September 2013


Related news:
1 Oct 2013 - Misstänkt momsfifflare i elcertifikatregister
Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer

Felles løsning for mobilbetaling i Europa

Hele sju ulike leverandører av betalingstjenester slår seg sammen for å forenkle mobilbetaling i Europa. Vipps er Norges "representant" i dette samarbeidet som blant annet skal bestå av den kinesiske kjempen Alipay.

Les mer

Markedskommentar uke 23 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 9,6 og 33 øre/kWh, mot 25-37 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Hva skjedde med CO2-prisen?

Prisen på CO2-kvoter påvirker strømprisen, og det siste halvannet året har CO2-prisen steget kraftig. Her er en forklaring på CO2-markedet fra C til 2.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?