Hjem > Siste nytt > Skal strømprisene opp eller ned?

Skal strømprisene opp eller ned?

Publisert 04.07.2014, sist oppdatert 05.09.2017

Spotprisene juli 2014Slik ser det ut til at strømprisene blir fremover.


Oppdatert 04. juli 2014. Grafikk: Gudbrandsdal Energi

Som figuren viser har spotprisene hittil i år vært svært lave sammenlignet med fjoråret. Spotprisene i figuren er oppgitt uten påslag og mva. Hovedårsaken til de lave strømprisene har sin årsak i vinteren som var, en nedbørrik og varm vinter. I øyeblikket er spotprisene i sør lave, mens de for Midt- og Nord Norge er noe høyere. Våre nordlige landsdeler har hekta seg på det svenske spotprisnivået i øyeblikket som ligger noe høyere, men forskjellen i pris landsdelene i mellom har minket den senere tiden. Oversikt over spotprisene i våre nordlige landsdeler og for resten av Skandinavia finner du her.

Men hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Det meldes om  9,5 TWh mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn. Det skal bli varmere enn normalt fremover. Månedsvarselet til SMHI hadde for juni usedvanlige sterke signaler om en solrik og varm juni måned. Og det har slått til. Juli måned ser ut til å bli våtere.

Vi har i øyeblikket en noe svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Det vil si at summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsiget fra elver og terreng er  på minus 12,0 TWh for årstiden.

Magasinfyllingen er på 68,6 % for Skandinavia. Litt opp fra sist uke. Normalen får årstiden er 68,5  %. Det betyr at snøsmelting og tilsig har avtatt. Det ligger mindre snø i fjellet enn normalt. Derfor minustallet for hydrologisk balanse. Det betyr at kraftprodusentene har fått bedre kontroll på situasjonen.

Kjernekraftproduksjonen  går på 80,0 % av full produksjon. ALle kjernekraftverkene i Skandinavia ligger inne unntatt Oscarshamn 2 og 3.  Oscarshamn 2 ligger ute for omfattende sikkerhetsarbeid.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 25,0 øre/kWh.  Med de lave spotprisene vi har i øyeblikket er det ikke mye å tjene på produksjonen fra disse verkene.

Forbruket i Skandinavia er nå på ca 42 000 MW. For å forsyne dette forbruket produseres det ca 25 000 MW fra vannkraft, 6 500 MW fra termisk, 1 500 MW fra vind og 10 000 MW fra kjernekraft.

Hva er spotpris?


Vet du forresten hva spotpris er og hvordan den beregnes? Spotprisen beregnes hver dag, 7 dager i uka, av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool ASA) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsanmeldinger for neste døgn. Dette kan du lese mer om her.

Oppsummering


I øyeblikket vurderer vi ressurssituasjonen i strømmarkedet såpass god at vi forventer å se relativt lave priser utover sommeren. Vi tror og at spotprisene i sør vil bli lavere en spotprisene i nord i tiden fremover. I Sør-Norge kan prisene falle sterkt hvis vi får inn mye nedbør. Nedsiden er stor. For Midt- og Nord Norge antas spotprisene å bli liggende noe høyere enn i sør. Nedsiden her er mer begrenset selv om det skulle komme en god del nedbør.

Vi har imidlertid en svekket hydrologisk balanse. Det er meldt en del nedbør fremover, men det store spørsmålet i tiden fremover vil allikevel dreie seg om hvordan situasjonen utvikler seg inn mot neste vinter.

For priser ut til kunde; les her

Billig strøm kan du lese mer om her!

Årlige strømutgifter, historisk og forventet. Det er benyttet en normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor.

Årlige strømutgifter juli 2014

 

 

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?