Hjem > Siste nytt > Skal redusere terrenginngrep ved vindkraftutbygging

Skal redusere terrenginngrep ved vindkraftutbygging

Europower Energi
Publisert 10.01.2018, sist oppdatert 10.01.2018
En gjennomgang av Norconsult viser at grundig planlegging kan minimere arealbruken og redusere terrenginngrep ved utbygging av vindkraft.

(Europower) En gjennomgang av Norconsult viser at grundig planlegging kan minimere arealbruken og redusere terrenginngrep ved utbygging av vindkraft.

Norconsult har på oppdrag fra NVE sammenlignet turbinleverandørers standardkrav, og hentet inn erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Gjennomgangen viser at det er mulig å forenkle infrastrukturen i anleggene for å få til god tilpasning i krevende terreng. Resultatet foreligger nå i den nye rapporten «Terrengtilpasning av vindkraftverk».

Minimerer inngrep

Rapporten konkluderer med at bedre terrengtilpassete løsninger enn turbinleverandørenes standardkrav er gjennomførbare. Det kommer imidlertid ikke av seg selv og krever både god prosjektledelse og grundig planlegging og prosjektering.

I store vindkraftprosjekter med krav om terrengtilpasning må prosjektledere og prosjekterende i dag forsøke å jenke på turbinleverandørenes strenge krav til arealbruk. I rapporten foreslås det å snu tilnærmingen ved å begynne med kravspesifikasjoner som minimerer inngrep, og deretter tillate lempelige krav dersom det kan sannsynliggjøres at terrengtilpassede løsninger ikke lar seg gjennomføre trygt.

Rapporten kommer med konkrete eksempel på tiltak som kan være med å redusere terrenginngrep knyttet til veiutbygging - veibredde, svinger og stigninger, samt kranoppstillingsplasser.

Nytte for NVE

- Rapporten peker på at inngrepene kan begrenses og dermed gi mulighet for bedre tilpasning til landskapet, sier seksjonsleder for NVEs miljøtilsyn Øyvind Leirset.

Funnene vil innarbeides i veiledningsmateriellet til NVE, og skal dermed sikre at utbyggere har fokus på arealbruk og miniminering av terrenginngrep i en tidlig fase. Videre vil NVE kunne bruke kunnskapen både i forbindelse med behandling av miljø-, transport- og anleggsplaner, og når de er ute på tilsyn i anleggsperioden.

I prosjektets første fase har målet vært å fastslå hva som skal til for at terrengtilpasningen av vindkraftverk blir best mulig. I neste fase vil NVE sørge for implementering av resultatene i fremtidige vindkraftprosjekter.

Skrevet av Mona Adolfsen - Europower.

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?