08.11.2016

Siv vil ikke forandre på kraftrenten

Finansminister Siv Jensen viser ingen tegn til å ville endre kapitaliseringsrenten som er en av beregningsfaktorene for den kommunale eiendomsskatten for kraftselskap. Foto: Haakon Barstad

(Europower) Finansminister Siv Jensen kommer ikke til å gjøre endringer som vil gi kommunene høyere eiendomsskatt fra kraftbransjen.

Det kommer i et svar på til stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap). Budskapet kommer ikke i fram i svaret fra finansministeren, men indirekte gjennom tilleggsinformasjonen.

Juvik refererer til at kraftkommunene får en kraftig nedgang av eiendomsskatten fra kraftselskap neste år. Det samlede beløpet kom fram da Europower fikk de samlede tallene fra Skattedirektoratet.

– Nedgangen er verken varslet eller forutsett, hevder Juvik.

Spørsmålet er ganske sikkert stilt på vegne av LVK (Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar) som kjemper for en justering av kapitaliseringsrenten, og det Juvik vil ha svar på er hva som vil være virkningen av å redusere kapitaliseringsrenten for 2017.

– Nedgangen i kommunenes eiendomsskatt skyldes i hovedsak lavere kraftpriser, men også andre forhold. En viktig faktor i beregningen av eiendomsskattegrunnlaget er kapitaliseringsrenten, og en vesentlig forklaring på det lave eiendomsskattegrunnlaget er at finansdepartementet ikke har foretatt justeringer av kapitaliseringsrenten i tråd med nedgangen i det generelle rentenivået. Den har i stedet ligget fast på 4,5 prosent siden 2011, skriver Juvik.

 

Beregner med den gamle regelen

I et langt og teknisk svar - som garantert ikke er skrevet av finansminister Jensen selv, men byråkratiet - lister Finansdepartementet opp de tekniske beregningsfaktorene for eiendomsskatten og kapitaliseringsrenten.

– I gjeldende regelverk er det ikke gitt regler som knytter kapitaliseringsrenten til eventuelle endringer i markedsrenter. Fram til og med inntektsåret 2010 ble kapitaliseringsrenten fastsatt som summen av en nominell risikofri rente og en risikopremie. Risikotillegget var satt til 3 prosentpoeng, skriver departementet.

Byråkratiet gir uttrykk for at de ikke helt skjønner Juviks spørsmål, og velger å regne på hva utslaget ville ha vært hvis man gikk tilbake til metoden som kapitaliseringsrenten ble bestemt etter inntil 2010.

– Da anslås det at kommunenes inntekter ville økt med mellom 130 og 520 millioner kroner. Den faktiske verdien vil etter Finansdepartementets vurdering ligge mellom de to anslagene, skriver de, men understreker at beregningene er usikre.

Et sted mellom 130 og 520 millioner kroner kan for eksempel være 380 millioner, det kommunene får redusert eiendomsskatten neste år, men det nevner ikke departementet.

 

– Fortsatt på et høyt nivå

Sier finansministeren i svaret noe om det er aktuelt å gjøre endringer eller ikke? Nei, det det gjør hun ikke. Men leser man hele svaret så er holdningen åpenbar. Hun legger nemlig med en beregning av hvor mye kommunene har tatt inn i eiendomsskatt i et historisk perspektiv.

– Kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftverk er fortsatt på et høyt nivå. Kommunenes inntekter var om lag 1 milliard kroner på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet, deretter har inntektene økt gradvis fram til de flatet ut på rundt 2,4 mrd. kroner før inntektene falt fra 2016 til 2017, skriver departementet.

Videre ramser de opp kraftinntektene kommunene har fra naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift.

Svaret fra Siv Jensen er naturligvis ikke primært til stortingsrepresentant Juvik, men til LVK som altså vil ha en justering av kapitaliseringsrenten. Selv om beskjeden ikke gis i klartekst, er budskapet krystallklart: Slutt å mase, det kommer ikke til å skje.

Hele svaret fra finansminister Siv Jensen kan leses her.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?