Hjem > Siste nytt > Sertifikatmarkedet treffer

Sertifikatmarkedet treffer

Thomas Gundersen
Publisert 14.01.2015, sist oppdatert 05.09.2017

2015.01.13+Hans+Petter+Kildal+Foto+Haakon+Barstad

(Europower) En analyse av marginalkostnadene til alle sertifikatprosjekter, tyder på at markedet treffer målsetningen på 26,4 TWh. En joker for sertifikatprisen vil være hva de som sitter på det store sertifikatoverskuddet kommer til å gjøre.

Det fortalte Hans Petter Kildal i Bergen Energi under sitt innlegg på Montels elsertifikat konferanse på Gardermoen i dag.

– Det vi har gjort er å kjøre alle tilgjengelige prosjekter i Norge og Sverige gjennom en langsiktig marginalkostnad-vurdering. Da ser vi at det er en mulig prosjektportefølje på 33 TWh. Tar vi med endringsforslagene fra NVE i november, øker prosjektporteføljen til 37 TWh, sa Kildal.

Imidlertid vil ikke alle disse bli regnet inn i målsetningen på 26,4 TWh.

– Ut ifra de opprinnelige forslagene til kvotejusteringer, viser marginalkostnadene at vi ville ha endt under målsetningen, kanskje mellom 23 og 24 TWh. Men når vi regner inn forslagene fra november, ser vi at markedet går i balanse. Regulatorene har gjort grep som sikrer at man når målet i 2020. Det er nå nok sannsynlige prosjektene til at vi når målet, sa Kildal.

Overskudd ikke tilgjengelig

Prisutviklingen på sertifikatene er en helt annen beregning. Det er i dag et overskudd på 12 millioner sertifikater, som tilsvarer et helt års forbruk i Sverige. Hva eierne gjør med disse sertifikatene vil påvirke prisnivået.

– Vi tror overskuddet kommer til å øke til 15 millioner sertifikater i 2015, sa Kildal.

Fra 2016 vil overskuddet synke fordi kvotekurvene vil bli oppjustert med virkning fra 1. januar 2016.

– Vi tror ikke investeringstakten vil holde følge med oppjustering av kvotene. Dermed vil man begynne å spise av overskuddet. Når vi kommer ned på et overskudd på 3-4 millioner sertifikater, vil markedet begynne å stresse, og det kan bli vanskelig å få tak i sertifikater, sa Kildal.

For selv om det er et stort overskudd av sertifikater, vil det ikke være tilgjengelig.

– Vi tror ikke sertifikatene vil komme ut på markedet jevnt og trutt, i hvert fall hvis markedet stiger med en krone av gangen. Vi tror disse sertifikatene sitter hardere inne. Det ligger an til en reprising, sa Kildal og mente med det en prisstigning.

Priser opp mot 350 kroner

Da er det vesentlig å se på hvem som eier overskuddet av sertifikater.

– De sertifikatberettigede, altså produsentene. De sitter på det aller meste av sertifikatoverskuddet, kanskje så mye som 50 og 80 prosent. Noen av dem har lån å betjene, og må selge, men mange av dem har penger nok til å sitte på sertifikatene lenge, sa Kildal.

Men sertifikatene vil ikke være tilgjengelig. Fordi aktørene ikke vil selge.

– Ikke før det skjer en reprising av markedet, altså at prisnivået stiger. De vil neppe selge for 180 kroner, og ikke 200 kroner heller, sa Kildal.

Han vil ikke være nøyaktig i spådommene om hva prisnivået vil bli før de store aktørene begynner å selge av beholdningen.

– Vi snakker vel et sted mellom 250 og 350 kroner, utdyper han til Europower.

2015 - et skjebneår

Om vi går tilbake til målsetningen på 26,4, sier Kildal at analysene viser at det vil være nødvendig med 4 TWh norsk vindkraft for å nå målsetningen.

– Alle scenarioene våre viser det. Men vi ser jo at regulator tar grep som vil gjøre det mulig. De utvider kvotene, endrer avskrivningsreglene og foreslår utvidet sluttdato. Vi tror derfor at disse 4 TWh med norsk vindkraft blir realisert, sa Kildal i innlegget.

Han karakteriserer 2015 som et skjebneår. En rekke investeringsbeslutninger må tas i løpet av dette året for å nå målsetningen.

– Kombinasjonen av priser som ligger under den langsiktige marginalkostnaden og en sluttdato som kommer veldig raskt, gjør dette veldig spennende, avsluttet han.

Europower
Haakon Barstad

Du vil kanskje også se

Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?