06.05.2014

Selskapsmessig og funksjonelt skille for alle

Reiten1 (1)Europower. Mona Adolfsen.

Eivind Reiten mener det per i dag er for stor samrøre mellom monpolvirksomhet og annen virksomhet i norske kraftselskap. Nå vil han ha selskapsmessig og funksjonelt skille i alle selskaper. Foto: Mona Adolfsen

Eivind Reiten var i forkant kritisk til den tette integrasjonen det har vært mellom kraftselskapenes monopolvirksomhet og annen virksomhet. Ekspertgruppen han har ledet foreslår nå et selskapsmessig og funksjonelt skille for samtlige selskap, men mener det må åpnes for at NVE kan gi dispensasjon.

Reiten-utvalget anbefaler i sin rapport, som ble overlevert til energiminister Tord Lien i dag, at selskapene må få en tilpasningsperiode på tre år for å møte de nye kravene. Frem til i dag er det kun de største selskapene som har vært pålagt krav om et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Det har vært gjeldende for nettselskap med over 100 000 kunder. Nå vil dette gjelde for alle, for å gjøre de ulike aktivitetsområdene mer transparente og hindre uheldig sammenblanding mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.

Gruppen har imidlertid konkludert med at det fortsatt må være tillatt å organisere nettvirksomhet og annen virksomhet under ett og samme konsern. Omleggingen skal gjelde for alle, men utvalget legger samtidig til at det bør åpnes for at NVE i særlige tilfeller kan gi dispensasjon for kravet om selskapsmessig og/eller funksjonelt skille

Ifølge utvalget vil også et slikt funksjonelt skille kunne gjøre det enklere å slå sammen nettselskap. Dette har i seg selv ikke vært et mål for gruppen å komme frem til, men det fremgår i rapporten at gruppen mener at det er svært mye som taler for at antall nettselskaper over tid bør reduseres. Tiltakene som er foreslått i rapporten kan gjennomføres i løpet av få år og bidra til at det blir noe færre selskap med en mer effektiv struktur.

Rapport: Vind- og solkapasitet vil dobles i Sverige før 2030

Fornybarkapasiteten, ekskludert vannkraft, i Sverige er ventet å øke fra 14,8 GW i 2019 til 30,4 GW i 2030, ifølge en ny rapport fra Global Data.

Les mer

Elsikkerhet i Landbruket - Energisenteret

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark tenkt å gjøre noe med.

Les mer

Markedskommentar uke 26 2019

Spotprisene har i uke 26 vært på samme nivå som i forrige uke og har ligget rundt 30 øre/kWh, med mindre variasjoner fra dag til dag.

Les mer

Markedskommentar uke 24 2019

Etter flere uker med store nedbørsmengder er den hydrologiske balansen forbedret med rundt 6 TWh siden starten av juni. Denne uken vil mest sannsynlig ende på normale nedbørsmengder i Norge, men bare rundt halvparten av normalen i Sverige. Fremtidsmarkedet har svekket seg med nesten 2 øre i fronten og rundt et halvt øre på de lengre kontraktene.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?