31.03.2014

Samrøre av monopol og konkurranseutsatt virksomhet

(Reiten1Europower) Mona Adolfsen.

Eivind Reiten hevder at en sammenblanding av konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet er et større problem i kraftbransjen enn det aktørene selv oppfatter.

Eivind Reiten bekreftet at temaet rundt DSO-rollen drøftes og at dette står sentralt i utvalgets arbeide som legges frem i begynnelsen av mai. I den sammenheng dukker også spørsmålet om nøytralitet opp. Reiten er helt klar på at kraftbransjen har et større problem med nøytralitet enn det de selv oppfatter.

- Min personlige observasjon er at vi som gruppe opplever sammenblandingen og samlivet mellom den konkurranseutsatte virksomheten og monopolvirksomheten generell som et større problem enn det bransjen selv gir uttrykk for når vi snakker med dem, sa Reiten da han snakket til forsamlingen på Vinterkonferansen i Berlin.

Til Europower understreker han dette ytterligere i en kommentar og understreker denne sammenblandingen allerede er en stor utfordring for bransjen og noe som må ryddes opp i spesielt dersom man skal innføre DSOer.

- Skulle man gå til det skrittet å gi økt mandat til noen her er nøytralitet ekstra viktig. Desto nærmere man beveger seg mot myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver, jo viktigere er det at man er nøytral, påpeker Reiten til Europower.

Mange forhold

Han tar likevel et forbehold om at det ikke er så lett å gjøre noe med situasjonen og viser til at det trolig ikke ville vært annerledes om man startet etableringen av strukturen på nytt heller.

- Det er ikke slik at hadde vi startet med litt mer blanke ark så ville vi ikke ha organisert oss på en måte med en så sterk samrøre mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet. Det er innebygget forhold her som vi ikke greier å bygge fullt opp for, som gir risiko for kryssubsidiering og gir muligheter for konkurranseutsatt virksomhet, være seg produksjon, bredbånd eller annet til å lene seg litt vel mye på nettvirksomhet, sier Reiten.

Han mener det er en sann utfordring å jobbe med data for denne bransjen, ettersom det er synes krevende for ganske mange selskaper å restrukturere og kunne vise reelle inntekter og utgifter for nettvirksomhet versus konkurranseutsatt virksomhet.

Lønnsomt når nettselskapet er en del

- Når vi ser på lønnsomhet i noen av de konkurranseutsatte virksomhetene som ligger inne i de kombinerte selskapene og sammenligner dette med lønnsomhet med ren konkurranseutsatte virksomheter i samme bransje, er det noen påfallende trekk ved at det ser ut til at det er greit å være en del av en større familie som også har monopolvirksomhet inne i seg, presiserte Reiten.

Reiten uttalte videre at han ikke ønsker å si noe mer om dette akkurat nå, men viser til at det vil bli behørig omtalt i rapporten når den foreligger om en måneds tid.

Tilsvar til Forbrukerrådets pressemelding 21.10.2020

Forbrukerrådet sendte 21.10.2020 ut en pressemelding om at 29 strømselskap klages inn for ulovlige avtaler. Gudbrandsdal Energi AS ber Forbrukerrådet dementerer dette grunnet feilaktige opplysninger.

Les mer

Markedskommentar uke 42 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 har den siste tiden steget betraktelig, fra rundt 3-4 øre/kWh de første dagene i oktober til over 20 øre/kWh de siste dagene denne uken.

Les mer

Markedskommentar uke 41 2020

Spotprisen på Østlandet i prisområde NO1 ble i forrige uke 2,95 øre/kWh. Denne uken ser prisen ut til å bli rundt 9 øre/kWh. Det er fremdeles svært lave kraftpriser i Norge og prisene ligger godt under prisene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland. Forventet pris for kommende uke er 15 øre/kWh for Sør-Norge.

Les mer

Blir det flere år med lave priser?

Mer vannkraft, mer vindkraft og mer kjernekraft gjør at kraftprisene kan holde seg lave lenge.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?