31.03.2014

Samrøre av monopol og konkurranseutsatt virksomhet

(Reiten1Europower) Mona Adolfsen.

Eivind Reiten hevder at en sammenblanding av konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet er et større problem i kraftbransjen enn det aktørene selv oppfatter.

Eivind Reiten bekreftet at temaet rundt DSO-rollen drøftes og at dette står sentralt i utvalgets arbeide som legges frem i begynnelsen av mai. I den sammenheng dukker også spørsmålet om nøytralitet opp. Reiten er helt klar på at kraftbransjen har et større problem med nøytralitet enn det de selv oppfatter.

- Min personlige observasjon er at vi som gruppe opplever sammenblandingen og samlivet mellom den konkurranseutsatte virksomheten og monopolvirksomheten generell som et større problem enn det bransjen selv gir uttrykk for når vi snakker med dem, sa Reiten da han snakket til forsamlingen på Vinterkonferansen i Berlin.

Til Europower understreker han dette ytterligere i en kommentar og understreker denne sammenblandingen allerede er en stor utfordring for bransjen og noe som må ryddes opp i spesielt dersom man skal innføre DSOer.

- Skulle man gå til det skrittet å gi økt mandat til noen her er nøytralitet ekstra viktig. Desto nærmere man beveger seg mot myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver, jo viktigere er det at man er nøytral, påpeker Reiten til Europower.

Mange forhold

Han tar likevel et forbehold om at det ikke er så lett å gjøre noe med situasjonen og viser til at det trolig ikke ville vært annerledes om man startet etableringen av strukturen på nytt heller.

- Det er ikke slik at hadde vi startet med litt mer blanke ark så ville vi ikke ha organisert oss på en måte med en så sterk samrøre mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolvirksomhet. Det er innebygget forhold her som vi ikke greier å bygge fullt opp for, som gir risiko for kryssubsidiering og gir muligheter for konkurranseutsatt virksomhet, være seg produksjon, bredbånd eller annet til å lene seg litt vel mye på nettvirksomhet, sier Reiten.

Han mener det er en sann utfordring å jobbe med data for denne bransjen, ettersom det er synes krevende for ganske mange selskaper å restrukturere og kunne vise reelle inntekter og utgifter for nettvirksomhet versus konkurranseutsatt virksomhet.

Lønnsomt når nettselskapet er en del

- Når vi ser på lønnsomhet i noen av de konkurranseutsatte virksomhetene som ligger inne i de kombinerte selskapene og sammenligner dette med lønnsomhet med ren konkurranseutsatte virksomheter i samme bransje, er det noen påfallende trekk ved at det ser ut til at det er greit å være en del av en større familie som også har monopolvirksomhet inne i seg, presiserte Reiten.

Reiten uttalte videre at han ikke ønsker å si noe mer om dette akkurat nå, men viser til at det vil bli behørig omtalt i rapporten når den foreligger om en måneds tid.

Bytte av strømmålere har vært en suksess

97 prosent av alle målepunkter i Norge har fått ny strømmåler per januar 2019, ifølge ny statusrapport fra NVE. Investeringskostnadene er også 1 milliard kroner lavere enn forventet.

Les mer

Markedskommentar mai 2019

Hydrologisk balanse var tidlig i mai dårligere enn på samme tid enn i fjor. Nedbør de siste dagene samt varsler om mer nedbør fremover vil dog være med å bedre denne.

Les mer

Markedskommentar uke 19 2019

I løpet av ukens seks første dager har systemprisen variert mellom 40 og 43 øre/kWh, mot 28-40 øre/kWh tilsvarende dager i forrige uke.

Les mer

Bygger Nordens største batteri

Det finske vindkraftselskapet TuuliWatti Oy bygger Nordens største batteri til 3,5 millioner euro i vindparken Viinamäki i Finland.

Les mer
Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]
Hei, kan jeg hjelpe deg med noe?